Acasă - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Ziua Internațională a Traducerilor, marcată de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova)

În anul curent - 2017 Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) a marcat Ziua Internațională a Traducerii  într-un format lărgit, adică cu invitarea traducătorilor activi din Republică, inclusiv din cadrul Uniunii Traducătorilor Autorizați (UTA). Evenimentul a fost organizat în incinta Ministerului Justiției cu sprijinul Serviciului Interpreți, traducători și administratori autorizați, în special al doamnei Ina Chetrean, șefa Serviciului respectiv. Oaspeții speciali ai evenimentului au fost Vlad Pohilă – distins lingvist, scriitor și publicist și Valentin Reabțov - traducător și interpret în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. La eveniment au participat mulți colegi traducători și interpreți, liberi profesioniști din cadrul ATP Moldova și din diferite birouri de traduceri.

Vezi detalii...

Mai multe articole...

 1. Felicitare Ziua Internatională a Traducerilor
 2. Invitație

Pagina 1 din 2

ȘTIRI 

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

ATP Moldova a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Mai multe detalii găsiți aici.

Și-a reluat activitatea Şcoala Traducătorului Profesionist

Şcoala Traducătorului Profesionist ajunsă la cea de a șaptea ediție este organizată în anul curent de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Mai multe detalii găsiți aici.

Eleonora Rusnac, un nou mandat în funcţia de preşedintă a ATP

Eleonora Rusnac a fost realeasă pentru un nou mandat în funcţia de preşedintă a Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti (ATP) de către Adunarea Generală a ATP. Mai multe detalii găsiţi aici.

Despre Mărțișor

În Republica noastră toată lumea sărbătorește Mărțișorul începând cu 1 martie și pe parcursul întregii luni. Dar câți dintre noi cunoaștem cu adevărat legenda mărțișorului și detalii despre proveniența acestei sărbători? Mai multe detalii găsiţi aici.