Diana Cerneavschi - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Diana Cerneavschi

Diana Cerneavschi

Membru ATP
+373 69622462
diana.cerneavschi1@gmail.com
Partenerul tău de traduceri din limbile engleză, franceză şi rusă

PERSONAL INFORMATION

 
  Cerneavschi Diana
str. Asachi 11/1, ap. 78, mun. Chişinău, Republica Moldova
Mobil: 069622462
diana.cerneavschi1@gmail.com
29.01.1986
feminin
01.09.2010 – în prezent Profesor de limbă engleză.
Activităţi şi responsabilităţi principale - Întocmirea curricumului, a programelor analitice, a planurilor de lecţie;
- organizarea şi implicarea în activităţile extra-curriculare (activităţi de divertisment, seminare,etc.)
- scrierea și publicarea articolelor
Numele şi adresa angajatorului „IRIM- Institutul de Relaţii Internaţionale din Republica Moldova”, Strada Pușkin 54, Chișinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pedagogie în învăţămîntul universitar de scurtă durată
   

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

20. 03. 2008 - 31. 08. 2010

Profesor de limba franceză,

-întocmirea curriculumului, programelor analitice, a planurilor de lecţie

-organizarea şi implicarea în activităţile extra-curriculare (activităţi de divertisment, seminare,etc.)

-organizarea meselor rotunde, seminarelor, etc.

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 « Colegiul de ecologie», Burebista 70; Chişinău, Republica Moldova,

Pedagogie în învăţămîntul universitar de scurtă durată

   
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 01.09.2011- prezent

Masterat în lingvistica aplicată/ Studii anglofone

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  - traducere simultană (engl.),
 - traducere consecutivă (engl.),
 - traducere scrisă(engl.),
 - metodologia elaborării şi gestiunii proiectelor internaţionale
 - metode şi procedee de traducere la calculator(eng.),
 - aspecte socio-funcţionale ale limbii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

USM- Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea- Limbi şi Literaturi Străine

 

Studii Superioare-Master

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

01.09. 2004 -28. 06. 2008
Licenţiat în Filologie
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
 01.09. 2004 -28. 06. 2008
Licenţiat în Filologie
- fonetica limbii franceze-engleze
- gramatica limbii franceze-engleze
- lexicul limbii franceze-engleze
- literatura franceză-engleză(britanică, americană)
- metodica predării limbilor străine
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

UPS „Ion Creangă ”, Facultatea- Limbi şi Literaturi Străine

Studii Superioare- Licenta

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
09. 2003 – 06. 2004
Diploma de Baccalaureat
- limba română
- limba franceză
- istoria
- matematica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

UPS „Ion Creangă ”, Chişinău


Sudii Liceale

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

09. 2000 – 06. 2003
Atestat de studii medii de cultură generală

Şcoala Medie de Cultură Generală din satul Coşerniţa, r-nul Floreşti

Studii gimnaziale

   
ALTE INSTRUIRI ȘI FORMĂRI  
Perioada
Funcția
4-11.10.2014
Participant în cadrul programului ERASMUS+, training „LEVEL UP:
Developing & Realizing International Projects”
Activități și responsabilități principale - identificarea partenerilor de proiect
- stabilirea scopului, beneficiarilor și rezultatul proiectului
- formularea și scrierea proiectului propriu-zis destinat aplicarii
Numele și adresa organizatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Youth Association DRONI,Shartava 41, XIII floor office 34 Tbilissi, Georgia
Training and Co-operation Plan (TCP)
Perioada
Funcția
Activități și responsabilități principale
30.06 – 04.07.2014
Participant în cadrul trainingului „Volontariatul- cheie în progresul social”
 - identificarea politicilor de voluntariat a fiecărei țări participante
 - stabilirea punctelor slabe/forte ale strategiei de voluntariat
 - achiziționarea de bune practici

Numele și adresa organizatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Łódź
Educație
Perioada
Funcția
12.06 – 22.06. 2014
Participant în cadrul trainingului pentru lucrătorii de tineret & tineri lideri „Platforma cheie în educația Non-Formală”
Activități și responsabilități principale  - elaborarea și cloectarea materialelor pentru e-platformă
 - achiziționarea abilităților de lucru cu e-platforma
 - introducerea datelor și materialelor în e-platforma funcțională
Numele și adresa organizatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
 Solidarity Tracks, Cultural NGO for Youth, Karavela 12 Leucade, Grecia
 Youth in action, LLP (Lifelong Learning Programme)
Perioada
Funcția
09.12- 16.12.2013
Participant în cadrul trainingului „Follow the Yellow Brick Road”
Activități și responsabilități principale - cooperarea cu membrii grupului în stabilirea cauzelor șomajului în rândul tinerilor
- elaborarea de soluții
- achiziționarea de bune practici de la participanții țărilor partenere
Numele și adresa organizatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Cooperativa sociale Muovimente, Viterbo, Sermugnano, Italia
Education and Culture DG
Perioada
Funcția
Activități și responsabilități principale
08.09-16.09.2013
Participant în cadrul proiectului European Grundtvig‚ workshop „Metode Non-Formale de
 - predare a limbii străine”
 - elaborarea metodelor Non-Formale și activităților specifice acestora
 - punerea în discuție ulterior aplicarea metodelor
 - evaluarea reușitei, depistarea punctelor slabe și redresarea lor.
Numele și adresa organizatorului Mine Vaganti European Group,
Sardinia,Via D’Annunzio, 4, Olbia, Roberto Solinas- tel. 00396010000
Program de Instruire pe Viață
Perioada
Funcția
22.04.2013-28.04.2013
Participant în cadrul schimbului de experiență "Formarea de competenţe în contextul standardelor   europene". Budapesta, Ungaria; Viena -(40 ore)
 Activități și responsabilități principale  - monitorizarea seminarelor de instruire
 - stabilirea relațiilor de parteneriat cu participanții străini implicați în proiect
 Numele și adresa organizatorului Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău
str. Mitropolitul Dosoftei 99, Republica Moldova
ipul activităţii sau sectorul de activitate Instruire academică
   
Limba maternă Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

 

 

 
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba franceză   C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent
Limba engleză   C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent
Limba rusă   C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Competenţe şi abilităţi sociale Responsabilitate: am realizat planificările/ programele la timp şi corespunzător cerinţelor; spirit de echipă-am fost receptivă la doleanţele colegilor de a-i ajuta la organizarea întîlnirilor cu vorbitori nativi de limbi străine (fr.-engl.); am continuat să-mi desfăşor activitatea  în mod dinamic şi eficient în vederea pregătirii cît mai productive a studenţilor.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experientă bună a managementului echipei şi de proiect
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Internet; Microsof Office Applications
Competenţe şi aptitudini artistice  Pasionată de arta fotografică, dans, muzică, teatru
Alte competenţe şi aptitudini  Hobby: muzica, dansul, fotografia, lectura, călătoriile
Permis(e) de conducere  B

 

Numele și adresa organizatorului

Specializations: translation, consecutive, simultaneous
Languages: ro-ru, ro-en, en-ro, fr-ro

Profile views
MD: 138
: 86
US: 544
FR: 659
GB: 100
DE: 693
CA: 35
RU: 86
RO: 9
CH: 1
LT: 9
SE: 112
FI: 28
BJ: 1
IT: 2
KR: 3
AT: 1
SG: 279
ES: 2
CZ: 1
CN: 21
SN: 4
RS: 1
AE: 1
JP: 1
TG: 4
NP: 1
NL: 13
UA: 2
BE: 18
PL: 1
MK: 1
TR: 4
AU: 3
TJ: 1
VE: 2
HK: 1
BG: 1
CI: 1