Tatiana Ilico - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Tatiana Ilico

Tatiana Ilico

Membru ATP
+37368363341
kaireak@rambler.ru
Partenerul tău de traduceri din limbile romană, rusă şi bulgară.

 Contact information

Nume: ILICO Tatiana

Telefon: GSM +373 68-363-341

domiciliu 022 416781 (Vadul lui Vodă)

E-mail: kaireak@rambler.ru, kaireak@yahoo.com

Naționalitate/Cetățenie: bulgăroaică/ MDA 

Data nașterii: 06.02.1979

   

Experienţă profesională

 

   

 2002 – 2003

Profesor de limba română, Liceul ”Constantin Stamati” mun. Chișinău

 2003 – 2004

Office manager, machetator. Editura „Capital” SA

 2004 – 2011

Administrator ”Bultab Grup” ÎCS

 2011 – 2013

Traducător autorizat de Ministerul Justiției al RM, angajată în ”Katifia Lux” SRL

 2013 – 2018

Traducător autorizat de Ministerul Justiției al RM, angajată în ”Vasilos & Partenerii” SRL

2018 – prezent

Traducător/interpret autorizat, angajată în ”Loris AutoGrup” SRL
 2016- prezent Traducător/interpret acreditat de Ambasada Republicii Bulgaria în Republica Moldova, or. Chișinău (limbile – rusă, bulgară, română)
 

 Educaţie şi formare

 

1985 – 1994

1994 – 1997

1997 - 2002

2016

2017

2017

2018

2017-prezent

2019-prezent 

        Școală medie rusă din or. Taraclia, atestat de studii

Colegiul pedagogic ”Sf. Chiril și Metodie” din or. Taraclia, diploma de bacalaureat

Diplomă de licenţă, UPS "Ion Creangă" Filologie – limba bulgară/română;

Cursuri de perfecționare în Universitatea ”Anghel Cîncev” din or. Ruse, Bulgaria, certificat

Cursuri de perfecționare în Universitatea Tehnică din or. Gabrovo, Bulgaria, certificat

Seminar ”Problemele traducerii actelor pentru organele de stat”, ULIM, or. Chișinău, certificat

Cursuri de perfecționare în Universitatea Tehnică din or. Gabrovo, Bulgaria, certificat

Școală duminicală bulgară din or. Chișinău, certificat

Universitatea Transfrontalieră din Galaț, România – Ciclul II, masterat

 

 

Competenţe profesionale 

 
Limba maternă 

 

 bulgară

 

Alte limbi străine cunoscute

 
  Înţelegere Vorbire Citire

Rusă

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Română Foarte bine Bine Foarte bine 
Bulgară Foarte bine  Foarte bine Foarte bine
Engleză Nivel mediu Nivel mediu Bine

 

 

Competenţe de comunicare Capacitate de argumentare, convingere şi ascultare.

 

 

 

Competenţe informatice

 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office şi a calculatorului.

 

Alte competenţe

 

Abilităţi practice:

Calităţi personale:

 

Lucru în echipă - implicare în diverse proiecte pe durata studiilor şi la locul de muncă.

 

Coordonare, organizare, monitorizare, planificare, analiză

Operativitate, rezistenţă la stres, responsabilitate, disciplină, spirit de echipă, perseverenţă, empatie, atenţie, comunicare.

 

Permis de conducere

 

Categoria B

   

 

 

Specializations: translation, consecutive, simultaneous
Languages:

Profile views
MD: 66
DE: 472
FR: 600
CN: 16
US: 368
FI: 19
SG: 274
GB: 83
AE: 1
CA: 36
RU: 58
JP: 1
UA: 3
NO: 1
TG: 7
: 73
PK: 1
BJ: 2
NL: 14
LB: 2
BG: 3
LT: 7
RO: 4
BE: 18
TR: 1
BY: 2
KZ: 1
HK: 1
AU: 1
CI: 1