Ala Mătăsaru - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Search translator

Ala Mătăsaru

Ala Mătăsaru

Membru al Consiliului de Conducere al ATP Moldova
+373 69865695
ala.matasaru@mail.ru
Partenerul tău de traduceri din limbile italiană, română, rusă

 

Mătăsaru Ala

str.Petru Zadnipru, 14/6, ap.78, or.Chișinău, Republica Moldova

+373-22-22-42-58  | +373 69865696      

skype ala.matasaru

Sexul Feminin

Data naşterii 27/04/1980

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

2012-prezent

Director/traducător/interpret autorizat de Ministerul Justiției

SRL ”Promo-Lingua”, Chișinău, str.Mitropolit Varlaam 69/A

administrarea activității societății;

efectuarea traducerilor curente (traduceri autorizate pentru organele de drept);

interpretariat la solicitarea organelor de drept (organele poliției, procuraturii, instanțelor de judecată, notari, ș.a.);

interpretariat pentru persoane fizice și juridice private (negocieri, încheierea tranzacțiilor, întâlniri de afaceri, ș.a.)

verificarea calității traducerilor efectuate de alți traducători/interpreți;

monitorizarea activității angajaților;

Tipul sau sectorul de activitate Traduceri/Interpretariat

2016-prezent

Membru al Comisiei de Atestare și Disciplină a Interpreților și Traducătorilor Autorizați

Ministerul Justiției al Republicii Moldova

examinează solicitările de înregistrare la examenul de atestare;

antrenează specialiști pentru evaluarea candidaților la examenul de atestare;

decide asupra suspendării activității sau retragerii autorizației pentru activitatea de traducător și/sau interpret, ș.a;

Tipul sau sectorul de activitate Sectorul justiției

2005-2008

Profesoară de limba engleză și italiană

Liceul Teoretic ”Boris Cazacu”, or.Nisporeni

activitatea didactică în domeniul predării limbii engleză și italiană;

formarea cadrelor didactice din raion (formator local pentru limba engleză în cadrul proiectului ”Educație rurală”);

desfășurarea seminarelor raionale tematice pentru toți profesorii de limba engleză;

Tipul sau sectorul de activitate instituție de învățământ/activitate didactică și de formare

2005-2008

Traducător, administrator, profesor, manager de proiect

SRL ”PRO-GRI”, or.Nisporeni

administrarea activității societății;

efectuarea traducerilor curente;

administrarea cursurilor de limbă engleză din comunitate;

formarea tinerilor specialiști prin organizarea seminarelor, workshop-urilor, asigurând cu suport logistic și didactic;

predarea limbilor engleză și italiană la cursurile de limbi străine;

Tipul sau sectorul de activitate sectorul privat

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

2013-2015

Master în Științe Umanistice

ULIM, Chișinău, Republica Moldova

Toamna 2010 Școala Traducătorului Profesionist
Primăvara 2007

Cursuri de Formare Continuă

Institutul de Educație Continuă

Iulie 2002

Bursă de studii

Gargnano, provincia Milano, Italia

1998-2002

Licențiat în Filologie

Universitatea din Craiova, România, Facultatea de Litere

Specializarea: limba și literatura engleză – limba și literatura italiană

 

CALIFICĂRI, TITLURI, AUTORIZAȚII

 

Februarie 2014

Interpret autorizat de limba engleză

Autorizat de Ministerul Justiției

August 2010

Traducător autorizat de limba rusă și engleză

Interpret autorizat de limba italiană și rusă

Autorizat de Ministerul Justiției

Februarie 2010

Traducător autorizat de limba italiană

Autorizat de Ministerul Justiției

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) Româna
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
rusa C1 C1 C1 C1 C1
engleză C1 C1 C1 C1 C1
Italiana C1 C1 C1 C1 C1
franceză A2 B2 A2 B1 B2

 

Competenţe personale

 

Sociabilă, autodidact, responsabilă, ambițioasă

Competenţe organizaţionale/manageriale

Competențe de organizare, administrative, manageriale.

Competenţe dobândite la locul de muncă Procesul de control al calității traducerilor, proofreading
Competenţă digitală Microsoft Word, Excel, Power Point, Corel Draw – cunoștințe de bază, Adobe Photoshop – cunoștințe de bază
Permis de conducere Permis de conducere, categoria B

 

 

 

Specializations: translation, consecutive, simultaneous
Languages: ro-ru, ro-it, ru-ro, ru-it, it-ro, it-ru

Profile views
MD: 472
US: 2350
FR: 1040
GB: 184
: 119
DE: 3341
RU: 180
CA: 520
UA: 138
RO: 27
NO: 37
SE: 122
AT: 9
IE: 31
BE: 29
SN: 9
CZ: 23
NL: 34
FI: 266
KR: 2
IT: 24
CN: 17
JP: 3
PL: 9
PR: 1
ES: 3
HU: 1
AU: 4
CH: 3
SG: 337
IL: 1
TG: 2
LT: 8
TR: 19
HK: 16
RS: 1
BG: 2
BY: 1
CI: 3

NEWS