Acasă - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Un eveniment de cultivare a limbii pentru membrii ATP Moldova

Membrii Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova au avut parte recent de un eveniment inedit „Absurdul limbajului: o abordare filosofică,” consacrat utilizării corecte a limbii române. Acesta a fost moderat de Maria Pilchin, scriitoare, poetă şi critic literar.

Vezi detalii...

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Experiența domniei sale a început încă în timpurile fostei Uniuni Sovietice, când activa ca traducătoare în renumitul ”Sputnik” din acele vremuri. Probabil atunci a încolțit în ea dragostea de traduceri, care mai apoi a fost îmbinată cu pasiunea pentru meseria de profesor de limbi străine. Această îmbinare a fost una fericită, din considerente că cele două abilități apropiate ale distinsei doamne - cea de profesoară și cea de traducătoare de limbi spaniolă și italiană - coexistă armonios în activitatea profesională a acesteia.

Vezi detalii...

”Reatreat-ul” traducătorilor profesioniști la a patra ediție

Membrii Asociației Traducătorilor Profesioniști din Republica Moldova (ATP Moldova) s-au întrunit la o reuniune tip retreat pentru a discuta aspecte ce țin de promovare și schimb de experiență în domeniul traducerilor. În calitate de invitați, la eveniment au participat Ion Stăvilă, ambasador, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și Lucia Popovici, traducătoare, redactor-șef la editura Polirom din Iași, România.

Vezi detalii...

Întrunire cu ocazia Zilei Internaționale a Traducătorului

A devenit deja o tradiție ca pe data de 30 septembrie a fiecărui an să marcăm Ziua Internațională a Traducătorilor.
Sâmbătă pe 28 septembrie, anul curent, Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției, Ambasada Italiei în Republica Moldova, Casa de Avocatură ”DIGORE”  a petrecut un eveniment social prin care s-a dorit atragerea atenției societății asupra profesiei de traducător/interpret și evidențierea contribuției traducerilor la viața culturală a societății.

Vezi detalii...

ȘTIRI 

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

ATP Moldova a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Mai multe detalii găsiți aici.