Școala Traducătorului Profesionist – ediția 2017 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Școala Traducătorului Profesionist – ediția 2017

În perioada 15-20 mai, 2017 a avut loc o nouă ediție, a VII-ea, a Școlii Traducătorului Profesionist, devenită deja o tradiție.

Școala Traducătorului din acest an a fost una deosebită din două considerente: În primul rând, a fost pentru prima dată când Școala Traducătorului Profesionist s-a realizat prin colaborarea a două organizații profesioniste non-profit, care unesc traducători și interpreți din domeniul traducerilor în Republica Moldova: Asociația Traducătorilor Profesioniști (ATP) și Uniunea Traducătorilor Autorizați (UTA).

În al doilea rând, spre deosebire de edițiile anterioare, școala s-a axat, în special, pe perfecționarea abilităților de traducere în context juridic și de drept.

Ședințele de instruire au avut loc în incinta Ministerului Justiției, care a oferit un spațiu superb, amenajat  cu toate echipamentele pentru instruire, ceea ce a contribuit la confortul participanților, dar și la calitatea realizării instruirii.

În acest an, la Școala Traducătorului Profesionist au participat un număr record de 31de persoane, atât traducători începători, cât și traducători cu experiență, care au manifestat un interes deosebit pentru aspectul juridic în traduceri.  Limbile străine, practicate de participanți în activitatea lor de traducător, au fost cele mai diverse, începând cu tradiționalele engleză, franceză, spaniolă și rusă și terminând cu italiană și araba. Acest lucru a făcut posibilă împărtășirea diverselor experiențe, cunoștințe și abilități ale participanților și a contribuit la o mai mare îmbogățire cu cunoștințe noi și la un acces mai larg la ”secretele” profesiei.

Cursul a fost unul interactiv și participanții au avut posibilitatea să se angreneze în exerciții de traducere consecutivă, în simularea unor situații din traducerea verbală, precum și în găsirea soluțiilor la o serie de situații dificile. Materialele pregătite și predate de formatori – în marea majoritate membri ai Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova - au fost de un real ajutor, după cum au menționat participanții în formularele de evaluare a cursului de instruire. Tot din formularele de evaluare se poate deduce mulțumirea participanților de cunoștințele și abilitățile obținute și înalta apreciere a stilului și diversității temelor predate. Au fost înalt apreciați și lectorii invitați, printre care 2 juriști, un expert din domeniul drepturilor omului și un notar.

La rândul lor, formatorii au fost încântați de spiritul activ și de participarea pasionată a participanților în lucrul în grup, jocul de rol și în alte activități interactive, ceea ce a demonstrat multiplele talente ale acestora și, în același timp, a condus la elucidarea metodelor și instrumentele optime de abordare a cazurilor dificile în activitatea de traducător în instanțele de judecată și în alte contexte asociate.

Școala Traducătorului Profesionist din acest an s-a finalizat cu o întrunire de socializare între traducătorii cu experiență - membri ai ambelor organizații profesioniste – și participanții la instruire. Toată lumea s-a delectat cu secvențe amuzante sau speciale din activitatea de traducător, colectate de doamna Alexandra Dobreanschi, membru al ATP Moldova,  lucru care a contribuit la instaurarea unei legături de suflet între toți cei prezenți.

Școala Traducătorului Profesionist din acest an a fost reciproc utilă: atât pentru participanți, cât și pentru formatori. Am făcut mai multe concluzii pentru viitoarele cursuri de instruire, printre care: selectarea mai îngustă a tematicii instruirii, cunoașterea din timp a profilului participanților pentru o mai bună satisfacere a necesităților acestora, o mai bună dozare a timpului acordat, gruparea, în limita posibilităților, a participanților pe limbile cu care activează aceștia, etc.

Vom fi bucuroși să primim, cândva în timpul apropiat,  un ”feedback” de la participanți și lectori, care probabil vor analiza și ei impactul cursului asupra activității lor.

Elena Bivol și
Eleonora Rusnac, formatori în cadrul Scolii traducătorului Profesionist.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.724119677759672&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.724164034421903&type=1

Categorie: Activitati