Ziua Internațională a Traducerilor, marcată de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova)

În anul curent - 2017 Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) a marcat Ziua Internațională a Traducerii  într-un format lărgit, adică cu invitarea traducătorilor activi din Republică, inclusiv din cadrul Uniunii Traducătorilor Autorizați (UTA). Evenimentul a fost organizat în incinta Ministerului Justiției cu sprijinul Serviciului Interpreți, traducători și administratori autorizați, în special al doamnei Ina Chetrean, șefa Serviciului respectiv. Oaspeții speciali ai evenimentului au fost Vlad Pohilă – distins lingvist, scriitor și publicist și Valentin Reabțov - traducător și interpret în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. La eveniment au participat mulți colegi traducători și interpreți, liberi profesioniști din cadrul ATP Moldova și din diferite birouri de traduceri.

Eleonora Rusnac, președinta ATP Moldova, în luarea de cuvânt la deschiderea evenimentului, a menționat că ne putem bucura de faptul că în urma deciziei Congresului Federației Internaționale a Asociațiilor Traducătorilor din diferite țări (FIT), luate în anul 1990 sub egida UNESCO, această zi a devenit Ziua Internațională a Traducerii.  20 de ani în urmă, când a fost fondată Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova, societatea practic nu știa nimic despre traducători și interpreți. Acum însă și profesioniștii din Moldova fac parte din marea familie internațională a traducătorilor.

Potrivit domnului Vlad Pohilă, următorul vorbitor în cadrul evenimentului, lumea ar fi în derută dacă ar dispare traducătorii și interpreții, or lor le revine un rol enorm în stabilirea relațiilor dintre țări, popoare, culturi, religii. Domnia sa a făcut o mică trecere în revistă a activității de traduceri în Republică și a menționat mai multe nume de traducători notorii din Moldova, printre care Alexandru Cozmescu, Igor Crețu, Eugenia David, Pavel Starostin. Datorită acestei generații seniore de traducători a fost posibil, chiar și în timpurile sovietice, ca cititorul să ia cunoștință de valorile literaturii universale. A fost emoționantă relatarea de către scriitor a propriei experiențe referitoare la modul cum a citit în copilărie romanul ”Tăunul” de L. Voinici și cum l-a uimit faptul că eroii acestui roman, deși Italieni, în romanul respectiv vorbeau în limba Română!

Ca întotdeauna, domnia sa ne-a captivat atenția cu varii istorii din propria activitate în calitate de interpret în timpul  perioadei sovietice, dar și cu relatări din activitatea curentă de traduceri și destine de traducători consacrați.  În luarea sa de cuvânt omnul Vlad Pohilă a îndemnat traducătorii sa facă traduceri și în domeniul operelor artistice, lucru care îți aduce o satisfacție deosebită. Și la sfârșitul alocuțiunii sale ne-a făcut mai multe  recomandări prețioase pentru activitatea de traducător.

Valentin Reabțov - cel de al doilea oaspete distins al evenimentului a avut un discurs vioi, presărat cu tot felul de momente haioase și pline de umor din activitatea de interpret care, cu siguranță, au avut și un impact de învățătură pentru cei prezenți. În opinia sa, atunci când asistă la negocieri, traducătorii încep războaie și tot ei le încheie. Ne-a comunicat și unele constatări, mai puțin cunoscute, referitoare la  procesul de interpretare. Se spune că, după nivelul de stres și complexitate, profesia de interpret sincronist este pe locul doi după cea de dispecer de zbor.  La fel ca precedentul vorbitor, și domnul Reabțov  și-a încheiat discursul cu o serie de recomandări, în special,  cu privire la activitatea de traducător sincronist.

 - Nici odată să nu corectezi traducătorul sincronist-partener în timpul procesului! Dacă vrei să-l corijezi, fă acest lucru în timpul pauzei și într-un mod discret! – a spus domnia sa. 

Reprezentanta Ministerului Justiției - Ina Chetrean a felicitat traducătorii și interpreții și le-a dorit realizări frumoase, urcușuri și perseverență în exercitarea acestei profesii, în prezent, atât de necesară și în sectorul juridic, mai ales dacă ținem cont de faptul că fenomenul de globalizare și mobilitate a persoanelor a crescut atât de mult în lume. Doamna Chetrean a reiterat disponibilitatea Ministerului Justiției de a continua colaborarea cu asociațiile de traducători în vederea perfectării  cadrului juridic relevant pentru acest domeniu.

Veaceslav Musteață, membru-fondator al ATP, traducător și interpret cu o vastă experiență,  a menționat în luarea sa de cuvânt, că un traducător este ca o enciclopedie, dat fiind faptul că acesta permanent absoarbe un volum mare de cunoștințe. ”Traducătorii – a spus Veaceslav - sunt niște pionieri, dacă ne gândim că ei sunt nevoiți să traducă mereu ceva nou, ceva ce n-a mai fost tradus anterior”. Credem că prin aceste cuvinte colegul nostru a dorit să-i facă pe traducătorii și interpreții prezenți în sală să simtă mândria apartenenței la profesia de traducător, marcată în ziua de 30 septembrie în fiecare an. Subscriem sub acest gest.  

În finalul primei părți a programului acestei zile traducătorilor și interpreților indicați mai jos le-au fost înmânate diplome de excelență pentru activitate prodigioasă în domeniu: 

1.Angela Lașcu 

2.Mariana Volosciuc 

3.Olesea Prudnic 

4.Ana Dumbravan  

5.Ala Mătăsaru 

6.Daniela Alcaz 

7.Eugeniu Budu 

8.Inesa Coman

9.Angela Glavan

10.Valentin Reabțov

11.Eleonora Rusnac

12.Tamara Burca

13.Elena Bivol

14.Natalia Alhazov

15.Lidia Dogari

16.Octavian Bodorin

17.Elena Dolghii

18.Alina Bușila

19.Vlad Pohilă

20.Alina Abramovici 

Cea de a doua parte a evenimentului a fost una lucrativă, în timpul căreia s-au discutat mai multe aspecte ale activității de traducere, care necesită o reglementare legislativă îmbunătățită. Printre acestea figurează chestiunile ce țin de legalizarea și supra-legalizarea semnăturii traducătorului, legalizarea notarială a traducerilor, impozitarea traducătorilor, remunerarea traducătorilor, inclusiv activitatea acestora în orele peste program, etc. Propunerile și sugestiile colectate urmează să fie analizate, sintetizate și înaintate ulterior Ministerului Justiției ca bază de elaborare a unui Regulament de activitate a traducătorului. Sunt invitați să contribuie cu sugestiile lor toți traducătorii activi pe piața traducerilor din Republica Moldova.

ATP Moldova exprimă mulțumiri tuturor participanților la eveniment, distinșilor oaspeți, care ne-au onorat cu prezența lor și, în mod special, Ministerului Justiției pentru susținerea acordată.

Eleonora Rusnac, Președinte ATP Moldova

Categorie: Activitati