Discurs cu ocazia celei de a 20-ea Aniversări de activitate - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Discurs cu ocazia celei de a 20-ea Aniversări de activitate

Istoric

Asociația Traducătorilor Profesioniști s-a  constituit pe 23 ianuarie 1998 de câțiva traducători, în număr de 17 persoane, care activau la acel moment  în domeniu. Pe data de 11 martie 1998  Ministerul Justiției a eliberat certificatul de înregistrare al Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Este remarcabil faptul că mulți dintre cei care au stat la începuturi continuă să fie membri activi ai Asociației și în prezent și vreau neapărat  să le dau numele: Elena Ciobanu, Natalia Alhazov, Iulia Timotin, Svetlana Chirița, Tatiana Durimanov, Lidia Cazacu,  Tamara Burcă și cea care vă vorbește. Motivele creării au fost simple și aici o să dau citire constatării colegei noastre  Tamara Burcă. Citez: ”Am simțit necesitatea de a fi împreună,de  a ne ajuta și promova pe piața traducerilor. Întotdeauna este important să discuți cu colegii, să împărtășești  anumite momente dificile”.

Anume această necesitatea a menținut Asociația activă toți acești ani. A fost ca un Club al nostru, unde ne plăcea să ne întâlnim, să facem schimb de experiențe, să cerem sfaturi, atunci când ne simțeam lezați în drepturile noastre.

Realizări

Au urmat apoi ani, pe parcursul cărora Asociația și-a elaborat cadrul său de reglementare internă și a întreprins acțiuni de afirmare a sa în societate. N-a fost ușor, dacă ținem cont de faptul că profesia de traducător a fost oficial recunoscută și introdusă în Clasificatorul profesiilor abia în anul 2011. Noi totuși activam și spuneam lumii că existăm. Mizam foarte mult pe calitate. Înțelegeam că profesia noastră necesită să fie îmbogățită cu cunoștințe și abilități suplimentare celor de cunoaștere a limbilor străine. În acest context  Asociația a organizat un număr impresionant de școlarizări interne în diverse domenii și anume: cunoașterea limbii Române cu distinșii specialiști Irina Condrea, regretatul Ion Melniciuc, cunoașterea aspectelor de traducere literară și publicistică cu domnii scriitori Vlad Pohilă (prezent azi la sărbătoarea noastră) și Emilian Galaicu-Păun, cu distinsa doamnă Eugenia David traducătoare și ziaristă;  dreptul afacerilor cu Alexandru Zgardan, Relațiile cu Publicul  cu Laura Bohanțov și mai recent domenii cum ar comportament și pronunție corectă, comunicare și dicție cu Nina Vartic, lector superior la Academia de muzică, teatru și arte plastice și Ecaterina Godoroja trainer în comunicare și recent de tot Cadrul Legislativ ce reglementează activitatea de Traducere cu domnul avocat Eduard Digore.

Bineînțeles că au fost și multe alte instruiri petrecute chiar de colegii noștri Natalia Conovca, Veaceslav Musteață, mai ales în domeniul instrumentelor de traducere computerizate, care au devenit indispensabile. Tuturor la mulțumim și le exprimăm recunoștința noastră.

Școala Traducătorului Profesionist.  Sub acest titlu ATP Moldova realizează școlarizare pentru colegii traducători din exterior - începători și nu numai. Îndrăznesc să spun că este singura oportunitate de instruire practică în domeniul traducerilor și în special al interpretării în cadrul Republicii. S-a ajuns deja la cea de a 7-ea ediție a acestei școli, care a activat cu succes toți acești ani. Numărul persoanelor instruite a depășit câteva sute. Feedbackul celor care au trecut cursurile respective este unul foarte pozitiv, iar ceea ce este cel mai îmbucurător este faptul că mulți dintre actualii membrii ai Asociației au fost în trecut participanți la aceste cursuri de instruire. O să fac o trimitere la constatarea unei alte colege de a noastre Ala Mătăsaru cu privire la Școala Traducătorului Profesionist. ”Sc. Tr. Pr. reprezintă pista de pornire a fiecărui traducător, un ghid cu informații teoretice și practice pentru  traducători și interpreți, dar și pentru cei care își doresc să practice această profesie plină de provocări.”

Bineînțeles că, în afară de activitatea de școlarizare Asociația Traducătorilor Profesioniști  realizează și multe alte activități de reprezentare a traducătorilor în societate. Pagina Internet a Asociației, recent actualizată, ne ajută foarte mult în acest sens. Din feedback-ul multor instituții de stat și a celor de peste hotare aflăm despre faptul cât de util este să poată lua cunoștință de informația de pe site-ul ATP Moldova. Chiar și lista prețurilor de referință pentru traduceri, afișată pe site, este un indiciu de care multe instituții țin cont în angajarea unui traducător, fie el membru sau nu al Asociației.

Ne bucură faptul că Ministerul Justiției ne invită mereu la diverse reuniuni,  de rând cu ați profesioniști cum ar fi notarii, avocații, etc. , mai ales că Asociația a fost activ implicată la începutul elaborării Legii cu privire la traducătorii autorizați. Mulți traducători membri ai Asociației sunt totodată traducători autorizați. Salut cu această ocazie prezența în sală a președintei Uniunii Traducătorilor Autorizați, doamna Elena David. Salut prezența în sală a reprezentanților Birourilor de Traduceri cu care mulți dintre membrii Asociației colaborează fructuos.

Mulțumiri

Așa am ajuns la capitolul ”Mulțumiri”. Exprim sincere mulțumiri tuturor membrilor Asociației care pe parcursul acestor ani au susținut Asociația cu prezența lor, cu implicarea în activitățile desfășurate de Asociație și, în special, cu încrederea în forțele ei.

Exprim o deosebită mulțumire persoanelor și instituțiilor care au colaborat cu Asociația, au avut încredere în profesionalismul membrilor săi și le-au încredințat importante angajamente de-a lungul tuturor acestor ani. Lista este foarte mare, însă o serie din aceste instituții sunt reprezentate prin distinșii noștri oaspeți prezenți la acest eveniment: Ambasada Italiei în Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Institutul de Politici Publice, Min. Justice(?), instituțiile mass media, Birourile de Traduceri ”Birou de Traduceri” Alina Abramovici, Lex Artis Arina…………., Berlițo…………

În final, felicit toți traducătorii prezenți la acest eveniment și cei care din varii motive nu au putut s-o facă cu Ziua Internațională a Traducerii, ce urmează să fie mâine marcată pe arenă internațională.

Acum o să oferim cuvântul distinșilor noștri oaspeți care vor dori, poate, să ne spună cuvinte de apreciere, dar nu este exclus, că ne vor da și anumite sugestii.

Eleonora Rusnac

Președinte ATP Moldova

Categorie: Activitati