Instruire pentru traducători pe timp de pandemie - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Instruire pentru traducători pe timp de pandemie

În perioada mai – iunie 2021 Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova a realizat, la rugămintea administrației Parlamentului Republicii Moldova, un curs de instruire pentru un număr de 7 traducători și funcționari ai Serviciului Asistență Lingvistică din cadrul Direcției Relații Externe. Instruirea respectivă a inclus două discipline și anume traducerea consecutivă și traducerea simultană și a fost efectuată de membrii ATP Moldova Eleonora Rusnac și Olesea Bodean, ambele formatoare cu o practică bogată în domeniu, obținută de-a lungul mai multor ani în cursuri similare realizate de ATP Moldova.

Durata instruirii a fost de 30 de ore academice.

Conținutul instruirii a fost elaborat de comun acord cu beneficiarii instruirii și a inclus teme precum:

  • Luare de notițe în traducerea consecutivă;
  • Redactarea mesajului vorbitorilor autohtoni;
  • Parafrazarea în traducerea consecutivă;
  • Abilități de elaborare a unui rezumat al enunțului de durată.
  • Exersarea capacității pronunției rapide în traducerea simultană
  • Intuirea mesajului vorbitorului în traducerea simultană

Atât beneficiarii, cât și formatoarele, au fost satisfăcute de experiența obținută în urma acestui curs de instruire. Eleonora Rusnac a menționat plăcerea de a preda în fața unor persoane cu un grad înalt de pregătire, care dețin deja o experiență de traducere la nivel înalt. Totodată, a menționat că a fost încântată să le transmită participantelor experiența de depășire a situațiilor dificile, care pot apărea în traducerea ”pe teren”, adică în timpul acompanierii persoanelor străine în călătoriile acestora în localitățile republicii.

Prestația formatoarelor precum și utilitatea cursului au fost înalt apreciate. Vedeți mai jos câteva extrase din foile de evaluare a cursului. Asociația Traducătorilor Profesioniști va ține cont de constatările exprimate în aceste evaluări. O doleanță, și anume cea de a organiza în viitor instruiri adăugătoare de acest gen, a fost exprimată de mai toate participantele la instruire. Acest lucru ne bucură foarte mult și vom da curs pregătirii unor instruiri ”targetate” spre un anumit beneficiar.

Eleonora Rusnac

Olesea Bodean

 

Categorie: Activitati