Activităţi - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Ziua Internațională a Traducerilor, marcată de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova)

În anul curent - 2017 Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) a marcat Ziua Internațională a Traducerii  într-un format lărgit, adică cu invitarea traducătorilor activi din Republică, inclusiv din cadrul Uniunii Traducătorilor Autorizați (UTA). Evenimentul a fost organizat în incinta Ministerului Justiției cu sprijinul Serviciului Interpreți, traducători și administratori autorizați, în special al doamnei Ina Chetrean, șefa Serviciului respectiv. Oaspeții speciali ai evenimentului au fost Vlad Pohilă – distins lingvist, scriitor și publicist și Valentin Reabțov - traducător și interpret în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. La eveniment au participat mulți colegi traducători și interpreți, liberi profesioniști din cadrul ATP Moldova și din diferite birouri de traduceri.

Vezi detalii...

Activitati

”Retreat-ul” anului 2017 – un nou eveniment realizat de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova

Se pare că încet, încet termenul ”retreat” pătrunde în vocabularul tot mai multor instituții și organizații, în special al acelora care lucrează cu terminologia acceptată în Europa de Vest. Nu-i vorbă, și cuvântul românesc ”retragere” ar putea exprima sensul acțiunii de evadare a persoanei dintr-un mediu stresant, cu mult zgomot, cu sarcini presante, cu obligații de tot felul și găsirea unui refugiu, unde să se poată discuta în voie și liniște și unde participanții să nu fie distrași de alte treburi. Noi, traducătorii, am acceptat, totuși, termenul respectiv, fiindcă încă n-am găsit cea mai bună traducere în română.

Vezi detalii...

Activitati