Responsabilităţile şi sarcinile ofiţerului de presă - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Responsabilităţile şi sarcinile ofiţerului de presă

Ofiţerul de presă este responsabil de comunicarea cu publicul şi asigură promovarea asociaţiei în mijloacele de informare în masă.

Ofiţerul de presă:

- reprezintă punctul de vedere oficial al asociaţiei în relaţiile cu publicul şi cu presa;

- asigură promovarea asociaţiei în mijloacele de informare în masă;

- urmăreşte noutăţile ce au relevanţă la ATP Moldova;

- asigură diseminarea informaţiei către membrii ATP Moldova;

- este intermediarul asociaţiei în comunicarea cu publicul;

- este intermediarul asociaţiei în comunicarea cu asociaţiile de profil din alte ţări;

- asigură plasarea pe site-ul Asociației a materialelor curente elaborate de Consiliu și de membrii ATP Moldova;

- asigură traducerea și verificarea materialelor în limbile rusă și engleză înainte de plasarea acestora pe site-ul Asociației.

- participă la ședințele de lucru ale Consiliului cu statut de observator.