Drepturile şi obligaţiile membrilor ATP - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Drepturile şi obligaţiile membrilor ATP

STANDARDE

Pentru membrii ATP.  Drepturi şi obligaţii 

 • Membrii ATP trebuie să fie traducători calificaţi cu calificare înaltă în domenii generale şi în domeniile mai frecvent solicitate
 • Membrii ATP trebuie să cunoască bine structura limbii din (în) care traduc şi să dispună de un vocabular suficient pentru realizarea activităţii de traducere la nivel înalt.
 • Membrii ATP trebuie să cunoască particularităţile activităţii de traducere în scris şi verbal şi să se conformeze cerinţelor obişnuite
 • Membrii ATP trebuie să fie conştiincioşi în îndeplinirea obligaţiilor conform contractelor asumate şi să nu admită lucru de calitate joasă şi / sau neglijent
 • Membrii ATP trebuie să ţină cont de cerinţele de confidenţialitate, loialitate, bună cuviinţă, bunăvoinţă, politeţe, imparţialitate, neutralitate în efectuarea activităţii de traducere şi să nu se lase influenţaţi de prejudecăţi, opinii personale, preferinţe în realizarea activităţii de traducere
 • Membrii ATP trebuie să dea dovadă de interes pentru propria creştere şi dezvoltare profesională
 • Membrii ATP trebuie să manifeste spirit colegial, de susţinere şi ajutor reciproc în relaţie cu alţi membri ai ATP
 • Membrii ATP trebuie să contribuie la dezvoltarea şi creşterea profesionalismului şi prestigiului ATP 

Drepturi şi obligaţiiile membrilor ATP 

Drepturi

Membrul ATP are dreptul:

 • De a participa la toate adunările generale ale membrilor, de a face propuneri şi de a participa la luarea deciziilor prin procedurile corespunzătoare
 • De a alege şi a fi ales în organele de conducere şi control ale organizaţiei
 • De a procura la preţ redus sau a primi gratis publicaţiile şi materialele de instruire şi perfecţionare profesională publicate de organizaţie
 • De a benefica la preţ redus sau gratis de instruirile realizate de ATP
 • De a obţine consultare şi ajutor din partea altor membri în cazuri de dificultăţi sau probleme profesionale 
 • De a apela la ajutorul organizaţiei în caz de conflicte sau litigii cu terţe părţi
 • De a folosi însemnele ATP (logo-ul, denumirea ATP) pentru promovarea profesională individuală
 • De a fi inclus pe lista traducătorilor plasată pe pagina web a organizaţiei
 • De a fi informat şi de a participa la luarea deciziilor cu privire al modificare documentelor de constituire sau a regulamentelor de funcţionare a organizaţiei şi a altor documente interne ale organizaţiei
 • De a participa la orice evenimente organizate de ATP pentru membrii săi 
 • De a face propuneri şi organiza activităţi pentru creşterea profesională şi prosperitatea financiară a organizaţiei
 • De a face donaţii pentru dezvoltarea ATP.

Obligaţii

Membrul ATP are obligaţia:

 • De a participa la toate adunările generale ale membrilor şi de a participa la luarea deciziilor prin procedurile corespunzătoare
 • De a achita cotizaţiile de membru
 • De a promova organizaţia în toate cazurile posibile
 • De a manifesta spirit de loialitate, bunăvoinţă, politeţe, susţinere în relaţiile cu alţi membri ai organizaţiei
 • De a-şi îmbunătăţi continuu prestaţia profesională
 • De a împărtăşi cu alţi membri experienţa şi cunoştinţele profesionale