Caiet de sarcini pentru secretara ATP Moldova - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Caiet de sarcini pentru secretara ATP Moldova

Secretar al Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova

Secretarul Asociaţiei contribuie la eficientizarea activităţii ATP Moldova, având sarcini de documentare, informare, raportare şi organizare. Secretarul ATP se subordonează direct Consiliului de conducere al ATP Moldova.

Context

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) reprezintă o organizaţie republicană independentă, neguvernamentală, non-profit, fără obiective politice. Scopul Asociaţiei este asigurarea profesionalismului în activitatea de interpretare şi traducere prin (i) promovarea standardelor înalte ale practicilor de interpretare şi traducere; (ii) protejarea intereselor membrilor săi; (iii) impunerea şi respectarea eticii profesionale; (iv) promovarea unei bune înţelegeri şi colaborări între membrii săi şi colegii de breaslă şi (v) reprezentarea profesiei de interpret şi traducător. 

În vederea organizării eficiente a activităţii ATP Moldova, Consiliul de conducere a decis să fie angajat un secretar al Asociaţiei, care va avea sarcinile şi calificările enumerate mai jos. Secretarul se va subordona Consiliului de conducere al ATP Moldova. 

Sarcini

[Documentare]

-Menţinerea siguranţei şi integrităţii documentelor ATP Moldova: disponibilitatea tuturor documentelor constitutive, proceselor verbale, rapoartelor, documentelor de aderare a membrilor, etc.

-Sistematizarea (codificarea) şi arhivarea documentelor ATP Moldova prin întocmirea şi ţinerea unui registru de documente.

[Informare]

-Actualizarea, o dată la trei luni, a informaţiei de pe site-ul Asociaţiei (inclusiv a listei membrilor ATP Moldova) în consultare cu Consiliul de conducere. Colectarea informaţiei respective de la membrii ATP Moldova.

-Selectarea  informaţiilor din presa scrisă şi cea electronică, ce au relevanţă laactivitatea ATP Moldova şi diseminarea acestora membrilor ATP Moldova.

-Asigurarea corespondenţei ATP Moldova cu alte organizaţii şi instituţii în consultare cu Consiliul de conducere.

[Raportare]

-Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă următoarelor instanţe: Biroul Naţional de Statistică, Fondul Social, Inspectoratul Fiscal, etc.

-Redactarea proceselor verbale în timpul şedinţelor.

[Organizare]

-Activarea în calitate de recepţioner de la 9:00 până la 13:00, de luni până vineri, în afară de zilele de odihnă oficiale. Înregistrarea şi redirecţionarea apelurilor telefonice la persoanele competente. Oferirea informaţiilor suplimentare, după caz.

-Acordarea asistenţei în organizarea  şedinţelor şi evenimentelor ATP.

-Contactarea  telefonică şi  prin  poşta  electronică a membrilor Asociaţiei pentru convocarea la şedinţe şi diseminarea informaţiilor.

-Asistenţă în colectarea cotizaţiilor de la membrii ATP Moldova.

-Procurarea mărfurilor de birou şi altor bunuri necesare pentru activitatea Asociaţiei.

-Îndeplinirea altor sarcini relevante, la solicitarea Consiliului de Conducere.

Calificări

-Studii superioare cu profil filologic, social sau un profil conex;

-Experienţă de lucru într-un post similar de cel puţin un an;

-Cunoaşterea  bună   a  aplicaţiilor  Microsoft  Word,  Internet  Explorer, Outlook Express;

-Abilităţi de culegere rapidă a textelor la calculator;

-Cunoaşterea bună a limbilor română, rusă şi engleză;

-Abilităţi dezvoltate de comunicare interpersonală.

Termenul de contractare:

Contractul va fi încheiat pentru o perioadă de un an de zile cu o perioadă de încercare de trei luni. Contractul va fi reînnoit în fiecare an, în funcţie de performanţele angajatului.