Prezentare Viorel Rusu - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Prezentare Viorel Rusu

1. Modul de calculare și raportare a impozitului pe venit - subiect de care sunt interesați traducătorii care activează in baza contractelor de servicii pe termen scurt, cu mai mult de 2 angajatori pe an, și mai ales cei cu angajatori care nu achită impozitele la sursă.
Conform Codului fiscal (art. 5 pct. 36) activitatea traducătorilor se referă la servicii profesionale, care pot prestate în cadrul raporturilor de muncă sau individual prin contracte de prestări servicii. În cadrul raporturilor de muncă impozitul pe venit se achită la sursă, adică de către angajator. În cazul contractelor de prestări servicii se aplică prevederile art. 90 adică cel care achită plățile trebuie să rețină 12 % din sumă îndreptată spere plată.

2. Legea care unifică impozitul pe venit și-l stabilește la 12 procente a intrat in vigoare in octombrie 2018. Despre retroactivitatea legii. Dacă suntem pasibili de sancțiuni in cazul raportării incorecte/incomplete la fisc până atunci, dar si după.
Regula este că se aplică legea care era în vigoare în perioada fiscală respectivă (perioada fiscală este de regulă un an). La fel și sancțiunile aplicate.

Conform art. 264 din Codul fiscal obligaţiile fiscale pot fi determinate în următoarele termene:

a) impozitele, taxele, majorările de întârziere – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
b) sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
c) sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani din data săvârșirii încălcării fiscale.
Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată.

3. Contribuția socială. Rămânem la situația freelancerilor cu mai mult de 1 angajator pe an, inclusiv angajatori care, conform contractului, nu achită impozitele la sursă (de venit, contribuția socială si medicală). Suntem obligați să achităm și contribuția socială (de 6%?) de rând cu declararea și achitarea impozitului pe venit? Dacă noi o achităm, atunci angajatorul ce face? Mă refer aici la contractele care transmit toată responsabilitatea fiscală pe seama angajatului.

Dacă se reține la sursă atunci angajatorul achită 23, sectorul privat 18 %, iar cel care a prestat serviciul (traducătorul) 6 %. Excepție fac proiectele, instituţiile şi organizaţiile internaţionale, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatori, adică ei nu achită 23 %.

4. Asigurarea medicală. Aici situația pare a fi simplă. Cumperi polița anual si atât (cu prezentarea copiei scanate a certificatului de confirmare la angajator, pentru a evita dubla achitare din partea angajatului). Dar oare e cu adevărat atât de simplu, sau există și aici aspecte importante de avut in vedere? 

Legea prevede 2 modalități:

1. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, se stabilește la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori).
2. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă se stabilește în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002.

Persoanele fizice prevăzute la pct. 2 și 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 achită integral prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, calculată în sumă fixă, în mărimea stabilită.

5. Semnătura digitală - pentru depunerea online a declarației pe venit. E suficient de solicitat semnătura de la Orange sau este necesar un acord și cu FISC-ul in acest sens?

La semnătura digitală este suficient solicitarea la operatorul de telefonie mobilă, deoarece el este conectat la serviciul guvernamental Msign: https://msign.gov.md/#/info/media.


Cu respect,

Viorel RUSU

 

Toată prezentarea o puteți găsi pe linkul de mai jos

https://drive.google.com/file/d/1U8C8zZi0US_kH10y5WZnHP6Cp7qCLmLe/view?usp=sharing

 

Categorie: Opinii şi articole