Articole şi opinii - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Să fii traducător în Republica Moldova nu este uşor!!!

Trebuie să fii în stare să faci ”din mers” redactarea alocuţiunilor vorbitorilor autohtoni. Atunci când cineva spune ”Iese că comuniştii au hămăit degeaba că Ghimpu a uzurpat puterea” traducătorul trebuie să traducă pentru beneficiarii străini o variantă corectă a alocuţiunii date, astfel  aceştia vor trage concluzia că traducătorul este incompetent.

Vezi detalii...

Opinii şi articole

Istorioare despre traducători

Istorioare culese de Elena Bivol din experienţa sa şi a colegilor săi 

1. Un traducător traduce la o întâlnire a unui ministru moldovean cu un consultant din străinătate. E sfârşitul zilei, ministrul e obosit. Deodată, ministrul o întreabă pe traducătoare:  „Ia spuneţi, despre ce discutam?  Traduceaţi atât de interesant, încât am uitat subiectul!”

Vezi detalii...

Opinii şi articole

Prezentare pentru Adunarea Generală a ATP Moldova

       Forumul Traducerilor îşi propune să creeze un spaţiu comun al tuturor profesioniştilor din domeniu, manageri ai companiilor de traduceri, traducători şi interpreţi individuali, manageri de proiect, precum şi cadre universitare. Evenimentul reprezintă şi o bună ocazie de networking şi promovare reciprocă. Traducătorii şi interpreţii individuali au avea, astfel, ocazia de a se prezenta diverselor companii de traduceri prezente, în vederea stabilirii unor colaborări reciproc avantajoase. În cadrul forumului au fost abordate teme de mare actualitate, care privesc în egală măsură traducători și firme de traduceri: standardele de calitate în traduceri, ce reprezintă machine translations, elementele cheie ale domeniului, adaptarea la un mediu în continuă schimbare etc.
       Forumul Traducerilor 2013 a fost conceput pentru a facilita diverşilor actori de pe piaţa traducerilor să se concentreze mai curând pe aspectele care-i unesc, decât pe cele care-i despart. Printre cei peste 100 de profesioniști care au participat la Forumul Traducerilor, s-a aflat și vicepreședintele ATP și director al companiei de traduceri „Intart Design” SRL – Natalia Conovca.

 

Vezi detalii...

Opinii şi articole

Comunicat de presă

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) a fost creată în anul 1998. Este o asociaţie non-guvernamentală şi non-profit. Asociaţia întruneşte traducători cu experienţă vastă, care şi-au creat un nume în domeniul traducerilor şi care lucrează pentru cele mai prestigioase organizaţii internaţionale cu sediul în Republica Moldova. În prezent Asociaţia întruneşte 40 de membri, atât traducători liber profesionişti, cât şi traducători angajaţi în instituţii de stat şi în diferite instituţii internaţionale. Factorul principal care i-a determinat pe traducători să-şi creeze o asociaţie profesionistă a fost dorinţa de a promova profesia de traducător şi a consolida prestigiul profesiei de traducător.

Vezi detalii...

Opinii şi articole

Servicii şi deservicii

Eleonora RUSNAC:“Cu ajutorul traducerilor de calitate vom ajunge mai uşor în Europa”

 Asociaţia traducătorilor profesionişti din R. Moldova (ATP Moldova) a fost creată în ianuarie 1998. Însăşi denumirea include un indice de bază al serviciilor prestate de membrii ei - profesionalismul. Cei aproape 40 de membri ai ATP sunt persoane cu o înaltă măiestrie şi prestigiu în domeniu, obţinute atât prin studii de profil, cât şi prin practicarea asiduă a meseriei de translator pe parcursul mai multor ani – personalităţi cu titluri ştiinţifice, profesori la instituţii de învăţământ superior, specialişti din diverse domenii. ATP Moldova încurajează, însă, şi aderarea tinerilor translatori cu aptitudini adecvate pentru o atare profesiune. Pentru a deveni membri ai Asociaţiei, candidaţii susţin un interviu sau un test în cadrul Comisiei de Atestare a Asociaţiei. Traducătorii ATP Moldova prestează servicii unor organizaţii de notorietate – Banca Mondială, FMI, PNUD, UNICEF, UNHCR, USAID, Programul TACIS al UE etc. Ei beneficiază de numeroase invitaţii la traduceri în cadrul diferitor foruri internaţionale ale ONU, OIM, OCSE, CE etc.

Vezi detalii...

Opinii şi articole

Subcategorii