Anunt cursul de instruire cu accent juridic - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezenţă
  Prezenţă Capacitate mărită de promovare pe piaţa traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociaţiei
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Anunt cursul de instruire cu accent juridic

 

Şcoala Traducătorului Profesionist îşi reia activitatea!

 

 

ȘTIRI 

Eleonora Rusnac, un nou mandat în funcţia de preşedintă a ATP

Eleonora Rusnac a fost realeasă pentru un nou mandat în funcţia de preşedintă a Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti (ATP) de către Adunarea Generală a ATP. Mai multe detalii găsiţi aici.

Despre Mărțișor

În Republica noastră toată lumea sărbătorește Mărțișorul începând cu 1 martie și pe parcursul întregii luni. Dar câți dintre noi cunoaștem cu adevărat legenda mărțișorului și detalii despre proveniența acestei sărbători? Mai multe detalii găsiţi aici.

Mijloace de promovare a ATP Moldova

Pe 29 februarie a.c. Elena Filatov - specialist în PR - a făcut o prezentare în cadrul adunării membrilor  ATP Moldova, dedicată relației cu publicul și utilizării acestui procedeu în promovarea ATP din Moldova. Mai multe detalii găsiţi aici.

Noul standard

Institutul Național de Standardizare (INS) a organizat la data de 23 noiembrie a.c. o masă rotundă cu tematica: „Serviciile de traducere: Perspective și beneficii în urma implementării standardului european SM EN ISO 17100:2015".Mai multe detalii găsiţi aici.