Invitație la sărbătoarea de iarnă - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Invitație la sărbătoarea de iarnă

Dragi colegi,

Consiliul Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova vă invită la o serată de suflet cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Evenimentul va avea loc pe data te 22 decembrie la orele 17.00-19.30 în incinta hotelului „Turist” (bul. Grigore Vieru, 9).

Atenție!

Puteți veni împreună cu un invitat drag inimii Dumneavoastră. Astfel, corul nostru de amatori, care își propune se cânte colinde, va fi mult mai puternic.

Surprizele serii vor fi chiar cele oferite de Dumneavoastră! Veți aduce un mic cadou de prin casă, nou și bun, pe care îl veți oferi unei persoane din cei prezenți. Principalul, însă, va fi urarea de bine, care va acompania cadoul respectiv.

Sperăm că vor fi multe glume și istorioare hazlii, care să ne bine-dispună și să ne „teleporteze” în atmosfera magică a Crăciunului şi Revelionului.

Să ținem minte că nimeni, în afară de noi înșine, nu ne poate genera o bună dispoziție și bucurii. Ce poate fi mai frumos decât bucuria revederii cu voi toți!

Vă așteptăm cu drag! Această întrunire va fi și o minunată ocazie să ne împărtășim cu acele lucruri frumoase, care ni s-au petrecut în acest an minunat.

Consiliul ATP Moldova

ȘTIRI 

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

ATP Moldova a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Mai multe detalii găsiți aici.

Și-a reluat activitatea Şcoala Traducătorului Profesionist

Şcoala Traducătorului Profesionist ajunsă la cea de a șaptea ediție este organizată în anul curent de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Mai multe detalii găsiți aici.