Întrunirea traducătorilor de limbă italiană în cadrul Ministerului Justiției. - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Întrunirea traducătorilor de limbă italiană în cadrul Ministerului Justiției.

Eveniment special: Cea de a treia întrunire a traducătorilor de limbă italiană afiliați la Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) și la Uniunea Traducătorilor Autorizați (UTA) din Moldova.

Satisfacția organizatorilor (ATP Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției) a fost  generată de o participare numeroasă a traducătorilor afiliați dar și a unor persoane ne-afiliate, interesate de subiectul întrunirii.

Organizatorii (ATP Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției) exprimă înalta lor considerațiune excelenței sale Valeria Biagiotti, ambasadoarea Italiei în Republica Moldova pentru prezența la această întrunire și prezentarea unui discurs constructiv de apreciere a activității de traducere în limba italiană.

Eveniment festiv.  Eleonora Rusnac - președinta Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova, a realizat o scurtă trecere în revistă a 20 de ani de activitate a ATP Moldova.

Subiecte discutate:

 • Traducătorii de limbă italiană: Realizări și probleme (Alina Abramovici - membru al consiliului ATP Moldova)
 • Particularitățile  traducerii actelor de studii  (Gianni Sabbieti și Svetlana Cozmica - angajați ai Ambasadei Italiei în Republica Moldova)
 • Aspecte ale traducerii specializate (Lidia Cazacu - Traducător și interpret autorizat italiană/spaniolă - membru al ATP Moldova)

Contribuții valoroase. Doamna Lidia Cazacu, fondatoarea catedrei de limbă italiană de la Universitatea de Stat din Moldova a subliniat mai multe aspecte, la care urmează să se atragă atenția în traducerea profesionistă.

Susținerea din partea Ministerului Justiției: Doamna Ina Chetrean – Șeful Serviciului interpreţi, traducători și administratori autorizați din cadrul Ministrului Justiției a subliniat necesitatea instruirii continue a interpreților și traducătorilor și a invitat traducătorii să participe la concursul de obținere a autorizației de traducător.

Atmosferă prietenoasă: Participanții au avut posibilitatea să discute în timpul pauzei de cafea cu excelența sa Valeria Biagiotti, ambasadoarea Italiei în Republica Moldova dar și cu ceilalți participanți la întrunire. S-au stabilit noi contacte, a avut loc un schimb de informații între traducători cu referire la posibilități de angajare în republică și peste hotarele ei.

Concluzii și lecții învățate: Întrunirile separate (pe limbi de lucru) ale traducătorilor sunt foarte eficiente.

 • Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova va urmări să organizeze întruniri similare pentru traducătorii de limba engleză și franceză.
 • Se vor alege mai puține teme dar mai focalizate pe anumite aspecte, care să asigure un rezultat mai eficient al unei instruiri.
 • Se va asigura continuitatea instruirilor, adică ceea ce în engleză se numește ”follow up”.

Angajamente: Se va lucra, împreună cu Ministerul Justiției, la elaborarea unui Regulament de activitate a Traducătorilor, în care să fie legiferate anumite momente ale relației traducător – client cum ar fi: flexibilitatea remunerării traducătorilor, recompensa traducătorilor pentru angajamentele anulate de comanditar, aspecte de pensionare a traducătorilor liber profesioniști, etc.

Eleonora Rusnac, președinte al Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova)

Alina Abramovici - membru al consiliului ATP Moldova

17 martie 2018

 

ȘTIRI 

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

ATP Moldova a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Mai multe detalii găsiți aici.

Și-a reluat activitatea Şcoala Traducătorului Profesionist

Şcoala Traducătorului Profesionist ajunsă la cea de a șaptea ediție este organizată în anul curent de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Mai multe detalii găsiți aici.