Retreat-ul anului 2018 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Retreat-ul anului 2018

A avut loc în luna iulie. Este discutabil faptul dacă perioadă aleasă pentru acest eveniment ar fi cea mai bună, sau nu prea bună. Important, însă, a fost faptul că vremea era frumoasă, locația admirabilă și gazda primitoare. Ne-am simțit bine pentru că eram într-un spațiu frumos, dar mai ales pentru că eram împreună. Se întâmplă atât de rar ca membrii Asociației să poată lăsa la o parte alte griji cotidiene și să aleagă să petreacă o zi în compania colegilor traducători. Și, totuși, 15 persoane din cei 40 și ceva au reușit s-o facă și nici unul dintre ei n-a regretat acest lucru.

Anul acesta, Consiliul de Administrare al Asociației a ales pentru discuții tema ”Cadrul Legislativ ce reglementează activitatea de Traducere”. Imboldul alegerii acestei teme a fost un scurt articol din ziarul Jurnal de Chișinău, în care se spunea despre faptul că un grup de congresmeni democrați din SUA au solicitat să fie invitată pentru anchetă Marina Gross, translatoarea lui Donald Trump, care a lucrat la negocierile dintre președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, la Helsinki. Congresul are dreptul la asemenea convocări, însă asemenea precedente nu au fost înregistrate până acum. Era firesc să ne punem întrebarea: Sunt oare traducătorii din Republica Moldova protejați de legislație?

Răspunsul la această întrebare, dar și la multe alte aspecte relevante activității de traducător, ni le-a oferit distinsul avocat EDUARD DIGORE. Pe parcursul aproximativ a trei ore, printr-o comunicare interactivă, domnia sa ne-a atras atenția la cele mai importante aspecte în acest context, și anume:

 • Nu se acordă o importanță adecvată activității de traducător, în special în cadrul procesului de judecată
 • Articolul 312 din ”Legea cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi … ” descrie într-un mod vag responsabilitatea pentru traducerea incorectă
 • Această Lege, care poate fi invocată de toți ceilalți traducători, nu conține prevederi clare cu privire la drepturile traducătorului. De exemplu: Poate traducătorul să facă cunoștință în prealabil cu cazul judiciar pentru a se pregăti de traducerea respectivă? Poate traducătorul să întrerupă ședința de judecată pentru a se consulta cu un specialist? Poate traducătorul să spună ”eu nu cunosc acest aspect și nu voi traduce fraza respectivă…”
 • Legea nu reglementează conflictul de interese …
 • Normele juridice aplicabile sunt destul de sărace.

Domnul Digore ne-a explicat aceste, și o serie de alte aspecte relevante activității de traducător, din punct de vedere juridic. O concluzie, la care am ajuns este că, din punct de vedere juridic, nu suntem pe deplin protejați, nici traducătorii autorizați și nici cei de profil general.

Informația de care am luat cunoștință a fost extrem de valoroasă pentru noi, mai ales, pentru faptul că a conținut un șir de recomandări, printre care:

 • Necesitatea stringentă de elaborare a unui Statut al traducătorului profesionist, sau a unei Legi ce ar acoperi toți traducătorii
 • Necesitatea unui Regulament ce ar conține o serie de clauze standard cu privire la

- timpul ”stand-by”
- profitul pierdut,adică anularea angajamentului în ajunul evenimentului  
- concurența neloială
- garanțiile referitoare la remunerare, condițiile de lucru, protejarea profesiei (contra activității persoanelor întâmplătoare, fără calificare în domeniu etc.)
- tragerea la răspundere pentru încălcarea regulilor deontologice ale profesiei, etc.

Domnul Digore a fost extrem de generos și s-a oferit să ne ajute să inițiem activități, care să faciliteze elaborarea unui cadru legislativ mai potrivit pentru meseria de traducere și interpretare, cu accent pe calitate. Ar trebui să existe ceva care să constituie o dovadă a faptului că persoana este profesionistă și poate presta serviciul propus. Împreună am schițat și câțiva primi pași pe această cale, care presupun:

- elaborarea unei sinteze a activității de traducător,
- promovarea mai activă a meseriei,
- elaborarea regulilor de activitate, care să fie de ajutor în lucrul respectiv,
- identificarea unui grup de deputați cu drept de inițiativă legislativă, care să poată promova amendamentele de rigoare la actuala legislație, sau elaborarea unei noi legi mai cuprinzătoare, etc.

Colegul nostru Veaceslav Musteață, inspirat de lucrurile menționate la această reuniune, a elaborat, la rândul său un mic Plan de Acțiuni în acest context (vezi atașat).

Un Retreat presupune și ceva distracții. În activitățile de pregătire a evenimentului, Consiliul a luat în considerare și acest aspect și a pregătit o serie de studii de caz, în care traducătorii urmau să se manifeste în diferite ipostaze de angajator și angajat. Colega noastră Elena Bivol a fost foarte inspirată atunci când a elaborat studiile de caz, acestea dovedindu-se foarte actuale și apropiate ca conținut de situațiile reale, cu care se confruntă traducătorii în viața de zi cu zi. Poate acest lucru a explicat modul foarte convingător și plin de umor al prestației teatrale a colegilor noștri în jocul pe rol ce a urmat în cea de a doua jumătate a zilei. În orice caz, starea de bună dispoziție a fost una de excepție, care a durat până la întoarcerea la Chșinău. Chiar și șoferul autobuzului a beneficiat de această atmosferă, fiindcă și în autobuz s-a cântat și s-au spus diferite vorbe cu haz. Un Retreat înseamnă, în primul rând, o satisfacție de la posibilitatea de a petrece ceva timp împreună. Considerăm că acest scop a fost atins.

Eleonora Rusnac

Președinte, Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.