Şcoala Traducătorului Profesionist își reia activitatea! - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Şcoala Traducătorului Profesionist își reia activitatea!

Şcoala Traducătorului Profesionist vă propune un curs de instruire generală pentru traducători, cu includerea unor aspecte din domeniul juridic. Doritorii sunt invitați să se înscrie la cea de a 8-a ediție a acestei școli, organizată în perioada 14-16 decembrie 2018.

Persoane eligibile
Sunt invitați specialiștii, care practică traducerea şi interpretarea în general, precum și persoanele specializate în traduceri pe subiecte juridice. Sunt, de asemenea, invitați studenţii facultăţilor de limbi moderne și traducere și  persoanele pasionate de traducere, care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile în domeniu.

O participare la o instruire de acest gen  este  benefică din considerente că
În  cadrul unei piețe tot mai competitive doar cei dispuşi să investească timp şi efort în propria perfecţionare vor face faţă concurenţei. În acest context, Şcoala Traducătorului Profesionist vine cu o ofertă de perfecționare și de îmbunătăţire a competențelor profesionale  și a performanțelor în domeniul traducerii și interpretariatului.

Mod de organizare
Şcoala Traducătorului Profesionist va avea loc în perioada 14-16 decembrie 2018, în zilele de vineri seara (17.00 - 21.30), sâmbătă (10.00 – 16.00) și duminică (09.00 – 14.30) cu o durată totală de 22 ore academice, cu câte o pauză de 30 de minute în fiecare zi.
Şcoala este structurată în 3 orientări: “Particularităţi ale traducerii scrise”, “Particularităţi ale traducerii consecutive” şi “Particularităţi ale traducerii șoptite”.

Instruirea se va realiza de către traducători cu experiență din cadrul Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova precum și de lectori invitați pentru unele subiecte conexe meseriei de traducător. Modalitatea de abordare a subiectelor va fi una mixtă, cu o îmbinare a aspectelor teoretice cu cele practice. Se vor utiliza mostre de documente și liste cu fraze uzuale.

Temele acoperite de cursul de instruire includ:

 • Exemple şi sfaturi practice din experiența traducătorilor experimentați de pe piața traducerilor din Republica Moldova
 • Particularități ale traducerii verbale (consecutive) și scrise pe baza exemplelor din societate
 • Formularea logică în traducerea alocuțiunilor participanților la actul de justiție
 • Claritatea și expresivitatea în vorbire
 • Cazuri dificile și aspecte practice în traducerea verbală
 • Aspecte de etică profesională și principii de confidențialitate.

Beneficii
Participanții la instruire:

 • vor beneficia de oportunitatea de a se pune la curent cu noile dezvoltări din domeniul traducerilor
 • vor primi un certificat de participare cu indicarea subiectelor de instruire
 • vor intra în posesia unei liste cu contacte și vor putea adera la Forumul traducătorilor.

Detalii:
   Înscrierea: 20 noiembrie – 9 decembrie 2018
   Taxa de participare: 750 lei. Taxa include participarea la curs, costul pauzei de cafea, materialele distributive şi certificatul de participare
    Localul desfășurării instruirii: ”Fora Event” str. Pușkin 12, Chișinău.
   Doritorii să se înscrie la Şcoala Traducătorului Profesionist sunt rugați să trimită datele lor de contact la: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și o scurtă informație despre activitatea lor precum și să specifice așteptările de la acest curs
   Relații la numărul de telefon: 069 02 58 26 (în timpul orelor de seară: 18.00 – 22.00)

Se va tine cont de:
   Sunt disponibile doar 20 de locuri
   Studenţii și persoanele cu nevoi speciale vor beneficia de o reducere de cost de 15%

 

 

 

 

 

Acest document reprezintă proprietatea intelectuală a Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova

ȘTIRI 

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

ATP Moldova a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Mai multe detalii găsiți aici.

Și-a reluat activitatea Şcoala Traducătorului Profesionist

Şcoala Traducătorului Profesionist ajunsă la cea de a șaptea ediție este organizată în anul curent de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Mai multe detalii găsiți aici.