Și-a încheiat activitatea Școala Traducătorului Profesionist – 2018 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Și-a încheiat activitatea Școala Traducătorului Profesionist – 2018

Activitatea Școlii Traducătorului Profesionist – 2018 s-a desfășurat în perioada 14-16 decembrie curent. La instruirea din acest an, cea de a opta ediție, organizată de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) au participat 28 de traducători și interpreți, profesioniști și începători, inclusiv cei care activează în cadrul instanțelor de judecată. Anul acesta invitații speciali ai Școlii, care au acceptat să-și împărtășească experiența, au fost traducătorii Sergiu Bufteac, Inesa Coman și Cristina Coțofană.

Tematica instruirilor a fost axată pe diferite aspecte ale traducerii și interpretării, inclusiv pe aspectul juridic. Lectori din cadrul ATP Moldova și lectorii invitați au împărtășit participanților la acest curs de instruire experiențele lor și le-au vorbit despre varii dificultăți în traducerea verbală și scrisă. A avut loc o inițiere în procedeul de luare de notițe, de redactare și de parafrazare a discursului vorbitorilor în procesul de traducere consecutivă. Eleonora Rusnac, președinta Asociației, a prezentat mai multe exemple de situații, în care se poate recurge la redactarea sau parafrazarea enunțului vorbitorului. Participanții au exersat, mulți pentru prima dată, traducerea verbală cu aplicarea acestor instrumente.

Un loc aparte în cadrul evenimentului de instruire a fost dedicat subiectului traducerii automate, fenomen care, în ultima perioadă devine tot mai răspândit, inclusiv grație dezvoltării tehnologiilor moderne. Astfel, colega noastră Natalia Conovca a vorbit despre aspecte ce țin de traducerea asistată de calculator și a prezentat produsele din domeniu disponibile pe piață.

Participanții la ediția Școlii Traducătorului Profesionist din acest an putut afla noțiuni despre traducerea simultană și traducerea șoptită și au avut oportunitatea să participe la o serie de exerciții practice, facilitate de lectorii invitați Inesa Coman și Cristina Coțofană. Membrii ATP Moldova Diana Șestacovschi și Tatiana Fesina, și ele cu o vastă experiență în traducerea simultană, au continuat într-o ședință ulterioară inițierea participanților la instruire în traducerea șoptită, care devine din ce în ce mai solicitată, dat fiind ritmul accelerat în toate domeniile vieții, inclusiv în reuniunile de tot felul, la care participă traducătorii.

Elizaveta Onofreiciuc, în trecut profesoară universitară, iar în prezent traducător liber profesionist, a captivat toată lumea din sală, inclusiv lectorii prin cu modul ei haios de a descrie întâmplări cu haz din activitatea de traducător din cele mai timpurii etape de existență a statului Republica Moldova.

O mare parte din timpul instruirii a fost dedicat aspectelor juridice. Prezența la activitate a Anei Constantinov, avocat, membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, a făcut posibil ca participanții să afle multe lucruri despre locul și rolul traducătorului în procesul de judecată. La rândul său, colegul nostru Veaceslav Musteață a vorbit despre particularitățile și dificultățile traducerii textelor juridice, a evocat exemple de utilizare incorectă a termenilor juridici și de erori frecvente în traducerile cu specific juridic. Alina Abramovici, membră a Consiliului de Conducere al ATP Moldova și totodată traducător autorizat, s-a referit la obligațiile si drepturile traducătorului în ședința de judecată, comportamentul traducătorului în relațiile cu persoana reținută și cu celelalte părți la proces.

Contribuția doamnei Ludmila Skokov, traducător invitat de rusă/română cu mare experiență, a fost de un real folos în această instruire, mai ales dacă ținem cont de faptul că majoritatea celor care lucrează în instanțe, cel mai frecvent, realizează anume acest gen de traduceri.

Nu au fost trecute cu vederea nici situațiile imprevizibile, stările de stres și emoțiile negative în procesul de traducere/interpretare, inerente activității profesioniștilor din domeniu, despre care a vorbit cu pasiune Elena Bivol, membru de onoare al Asociației.

Instruirea organizată în cadrul Școlii Traducătorului Profesionist din acest an a fost utilă atât pentru participanți cât și pentru lectori, din considerente că ambele părți au reușit să afle lucruri noi și au făcut schimb de bune practici. În timp ce participanții au aflat despre o serie de metode de traduceri, lectorii au aflat despre nevoile traducătorilor nu doar din Chișinău, ci și din alte câteva orașe cum ar fi Comrat, Bălți și Criuleni. Pentru ATP Moldova a fost o primă experiență de acest gen, de care suntem încântați. În final, exprimăm recunoștința noastră tuturor participanților la instruire pentru încrederea acordată Asociației.

Adresăm mulțumiri speciale doamnei Arina Savcova, managerul centrului „Fora Events”, pentru găzduire și pentru atitudinea înțelegătoare față de organizatorii evenimentului, adică noi, Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova.

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. În prezent, ATP Moldova întrunește 45 de membri.

Eleonora Rusnac, președinte ATP Moldova

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.