ATP Moldova și-a ales un nou Consiliu de Conducere pentru perioada 2019-2021 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

ATP Moldova și-a ales un nou Consiliu de Conducere pentru perioada 2019-2021

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) s-a convocat recent într-o Adunare Generală care se desfășoară tradițional o dată la doi ani. Pe agenda evenimentului au figurat mai multe chestiuni, printre care discutarea și aprobarea unor amendamente la Statutul și Regulamentul ATP, propunerea și votarea noilor membri ai Consililui de Conducere al Asociației precum și alegerea membrilor altor organe ale Asociației.

Astfel, în conformitate cu amendamentele votate, noul Consiliu de Conducere este ales pentru o perioadă de trei ani (2019-2021) și va include 6 membri și anume: Alina Abramovici, Diana Șestacovschi, Ala Mătăsaru, Svetlana Chirița, Olesea Bodean și Eleonora Rusnac. Primii 5 membri ai Consiliului vor fi cu drept de vot iar Președintele de Onoare al Asociației – doamna Eleonora Rusnac urmează să dețină funcția de reprezentare a Asociației și funcția de mentor al membrilor Consiliului. Un membru al Consiliului urmează să dețină concomitent și funcția de director executiv al Asociației pe parcursul primului an de zile, din cei trei ani ai mandatului, după care funcția va fi preluată de un alt membru al Consiliului. Este o decizie  temporară a Adunării Generale, care va fi în vigoare pe parcursul prezentului mandat. Membrul Consiliului Doamna Alina Abramovici a fost aleasă să exercite concomitent funcția de director executiv al Asociației pe parcursul primului an al mandatului Consiliului de Conducere.

Alte 2 prevederi noi, introduse prin vot majoritar în Statutul și Regulamentul ATP Moldova, se referă la posibilitatea de vot la distanță, adică prin mesaje on-line, și conferirea statutului de membru de onoare anumitor persoane, care au contribuit în mod semnificativ la activitățile Asociației.

Eleonora Rusnac, președinta ATP Moldova, a prezentat un raport cu privire la activitatea Consiliului de Conducere al Asociației pe parcursul mandatului anilor 2017-2018.  În special, dnei a menționat organizarea celor două ediții  a Școlii Traducătorului Profesionist, la care au participat 31 și, respectiv, 28 de persoane. Ambele evenimente de instruire au fost apreciate de participanți ca fiind utile și actuale, aceștia menționând în special, aspectul practic al cursurilor.

În Raport au fost menționate și alte câteva reușite ale activității Consiliului de Conducere al ATP Moldova, printre care organizarea a două așa zise ”retreat-uri” și celebrarea aniversării de 20 de ani de activitate a Asociației. Raportoarea și-a încheiat prezentarea cu o serie de recomandări pentru noul Consiliu, printre care îmbunătățirea activității de promovare a Asociației și stabilirea mai multor legături de cooperare cu Asociații similare de peste hotare.

Spre sfârșitul Adunării Generale Doamna Eleonora Rusnac a informat colegii prezenți că, deoarece a activat deja 20 de ani în funcția de Președinte al ATP Moldova, dorește să se retragă din funcția respectivă ca persoane noi să preia conducerea Asociației. Adunarea Generală a decis, totuși, ca domnia sa să păstreze funcția de Președinte de Onoare al Asociației și să fie membră a noului CC.

5 martie 2019,

Chșinău, Republica Moldova

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.