Întrunire cu ocazia Zilei Internaționale a Traducătorului - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Întrunire cu ocazia Zilei Internaționale a Traducătorului

A devenit deja o tradiție ca pe data de 30 septembrie a fiecărui an să marcăm Ziua Internațională a Traducătorilor.
Sâmbătă pe 28 septembrie, anul curent, Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiției, Ambasada Italiei în Republica Moldova, Casa de Avocatură ”DIGORE”  a petrecut un eveniment social prin care s-a dorit atragerea atenției societății asupra profesiei de traducător/interpret și evidențierea contribuției traducerilor la viața culturală a societății.

Evenimentul s-a desfășurat într-un format mai puțin obișnuit: la inițiativa dnei Alina Abramovici, traducător/interpret de limbă italiană și membru al Consiliului de Conducere ATP, prima parte a fost dedicată traducătorilor de limba italiană, iar a doua parte, cu specific general, s-a adresat tuturor traducătorilor.

Tot la inițiativa dnei Abramovici, traducătorii de italiană au adus câte o carte în limba italiană care a fost ulterior oferită studenților prezenți la eveniment.

Reuniunea a fost deschisă de președintele ATP, dna Eleonora Rusnac, traducător și interpret notoriu din Republica Moldova, cu o experiență vastă în efectuarea traducerilor pentru oficiali de rang înalt și organizații internaționale, care a prezentat o scurtă istorie a evoluției profesiei de traducător în țara noastră și a evidențiat rolul și locul traducătorului într-o lume globalizată.

Prima parte a evenimentului a purtat amprenta limbii italiene, astfel traducătorii de limbă italiană, precum și studenții care studiază această limbă, au avut deosebita plăcere să o cunoască pe Excelența Sa, dna Biagiotti Valeria, Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova, care a salutat inițiativa organizatorilor de a desfășura astfel de evenimente sociale și a accentuat rolul important al traducătorului în cadrul întâlnirilor oficiale și de rang înalt. De asemenea, Excelența Sa s-a referit și asupra confidențialității actului de traducere și a evidențiat faptul că traducătorul/interpretul este obligat să păstreze confidențialitatea informației în cazul când situația/contextul o cere.

Dna Veronica Mihailov-Moraru, secretar de Stat din cadrul Ministerului Justiției, a menționat faptul că traducătorul/interpretul autorizat antrenat de organele de drept este o verigă importantă în procesul de înfăptuire a justiției, astfel acesta este un garant al respectării drepturilor participanților la proces. În acest caz, traducătorul reprezintă puntea prin intermediul căreia comunică părțile implicate, iar actul traducerii implică un grad sporit de responsabilitate unde erorile în traducere pot avea urmări nefaste.

Dl Eduard Digore, avocat, devenit deja un bun prieten al ATP, a ținut să salute inițiativa organizatorilor de a desfășura astfel de evenimente și a îndemnat traducătorii să militeze pentru drepturile lor și să fie uniți, or doar prin asociere este posibilă obținerea succeselor în sectorul în care activează traducătorii. Dl Digore a venit și cu recomandări practice și sfaturi utile pentru traducătorii/interpreții care activează în sectorul justiției și, la fel ca și ceilalți raportori, a reiterat importanța transpunerii cât mai corecte a mesajului recepționat și păstrarea confidențialității informației.

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.