”Reatreat-ul” traducătorilor profesioniști la a patra ediție - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

”Reatreat-ul” traducătorilor profesioniști la a patra ediție

Membrii Asociației Traducătorilor Profesioniști din Republica Moldova (ATP Moldova) s-au întrunit la o reuniune tip retreat pentru a discuta aspecte ce țin de promovare și schimb de experiență în domeniul traducerilor. În calitate de invitați, la eveniment au participat Ion Stăvilă, ambasador, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) și Lucia Popovici, traducătoare, redactor-șef la editura Polirom din Iași, România.

Referindu-se la meseria de interpret și la traducerea fidelă (mote à mote), Ion Stăvilă, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina și, prin cumul, în Turkmenistan și Uzbekistan în perioada 2010-2015, în prezent ambasador cu misiuni speciale în cadrul MAEIE, a ținut să accentueze rolul important al traducătorilor în cadrul evenimentelor ce se desfășoară cu participarea oficialităților de cel mai înalt nivel.

Lucia Popovici, traducătoare din Iași (România) și de redactor-șef la editura Polirom, a relatat participanților la eveniment din propria experiență mai multe chestiuni ce țin de traducerea de carte și film. Invitata acestui eveniment gen ”retreat” activează în domeniul traducerilor de 14 ani și are în palmares peste 20 de cărți de nonficțiune traduse din engleză în română. În opinia sa, profesia de traducător este o meserie care impune multă muncă, disciplină, dar și pasiune.

În discuție cu membrii ATP, Lucia Popovici a răspuns la mai multe întrebări ce țin de respectarea eticii traducătorului, soluționarea litigiilor, concurența pe piața traducerilor, negocierile cu angajatorii etc.

Participanții la eveniment au mulțumit invitaților pentru prezență, comunicare, schimb de idei și au recunoscut că acest fel de reuniuni sunt necesare pentru consolidarea componenței Asociației și cultivarea solidarității între membri. De asemenea, ele sunt importante și ca mijloc de școlarizare internă.

În context, președinta ATP Eleonora Rusnac a menționat că asociația rămâne în continuare deschisă să servească drept platformă de discuții și de schimb de experiență pentru toți cei interesați de domeniul traducerilor. Lărgirea și aprofundarea relațiilor de colaborare cu colegii traducători de peste hotarele Republicii Moldova este o acțiune ce se înscrie în planurile de viitor ale Asociației.

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.