Îmbinare fericită de abilități înrudite - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Experiența domniei sale a început încă în timpurile fostei Uniuni Sovietice, când activa ca traducătoare în renumitul ”Sputnik” din acele vremuri. Probabil atunci a încolțit în ea dragostea de traduceri, care mai apoi a fost îmbinată cu pasiunea pentru meseria de profesor de limbi străine. Această îmbinare a fost una fericită, din considerente că cele două abilități apropiate ale distinsei doamne - cea de profesoară și cea de traducătoare de limbi spaniolă și italiană - coexistă armonios în activitatea profesională a acesteia.

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova adresează doamnei Cazacu sincere felicitări cu prilejul unei noi realizări în domeniu și anume lansarea manualului ”In giro per l’Italia in 14 tappe”. Colega noastră Lucia Malic vorbește în cunoștință de cauză cu referire la acest manual:

”Elaborarea manualului ”In giro per l’Italia in 14 tappe” prezintă o varietate de texte autentice, cântece, dialoguri și activități utile pentru studiul limbii italiene. Manualul este destinat atât persoanelor cu un nivel începător de cunoștințe, cât și celor care deja operează cu mai multe mijloace lingvistice și dețin un vocabular suficient de comunicare.  Manualul este adaptat exigențelor vorbitorilor de română, și este menit să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice și socio-culturale ale persoanelor interesate, corespunde cerințelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, conține materiale pentru începători și, totodată, pentru  doritorii care urmăresc să-și certifice cunoștințele în domeniu și să obțină un certificat recunoscut la nivel internațional. 

Autorii îmbină competența comunicativă cu cea lingvistică și, în consecință, manualul constituie o adevărată călătorie prin cele mai frumoase locuri ale Italiei. Astfel, realitatea italiană este reprezentată din perspectiva diversității sociale și culturale a studenților vorbitori de limba română.”

Evenimentul lansării manualului a avut loc în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova cu prezența excelenței sale doamnei Ambasadoare a Italiei la Chișinău, Valeria Biagiotti și a co-autoarei manualului doamnei Marinela Vramuleț de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania.  La evenimentul lansării a participat, de asemenea, Eleonora Rusnac, președinta Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova, împreună cu alți colegi din Asociație. În discursul prezentat la eveniment președinta ATP Moldova a subliniat meritele doamnei Cazacu în calitate de traducător profesionist, printre care și traducerea în italiană a vestitei cărți a lui Spiridon Vangheli „Căciula lui Guguţă”.

Îi dorim colegei noastre Lidia Cazacu o activitate fructuoasă în continuare, care să se soldeze cu o deosebită mulțumire sufletească, pe potriva celei experimentate în cadrul evenimentului descris mai sus.

Chișinău, octombrie 2019

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.