Un eveniment de cultivare a limbii pentru membrii ATP Moldova - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Un eveniment de cultivare a limbii pentru membrii ATP Moldova

Membrii Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova au avut parte recent de un eveniment inedit „Absurdul limbajului: o abordare filosofică,” consacrat utilizării corecte a limbii române. Acesta a fost moderat de Maria Pilchin, scriitoare, poetă şi critic literar.

Invitata serii a evocat motivele și premisele unor traduceri proaste enumerând în acest sens necunoașterea, lenea, tendința de a barbariza limba prin preluarea unor modele și expresii improprii pentru limba țintă, neaoșizarea limbii. La fel, aceasta le-a vorbit celor prezenți despre importanța contextului în procesul de traducere, despre prietenii falși ai traducătorului și capcanele calcului și a menționat că un calc este periculos prin comoditatea sa fiind un fel de „semipreparat”.

În opinia sa, un traducător sau un interpret este și un iluminist pentru publicul său și, în consecință, un traducător are misiunea, dar și posibilitatea, de a promova prin activitatea sa un limbaj corect, elevat, de calitate, instruind în acest fel consumatorii traducerilor sale și impunându-le modele corecte de exprimare.

În încheierea pledoariei sale domnia sa a răspuns și la întrebarea „Cum să devii un traducător bun?” recomandând traducătorilor și interpreților, atât începători, cât și celor mai experimentați, să facă cât mai multe lecturi.

La fel, Maria Pilchin a îndemnat membrii ATP Moldova să accepte provocarea de a face și traduceri literare.

La eveniment a participat și Invitatul special al evenimentului traducătorul Ivan Pilchin, care de curând și-a lansat la Moscova antologia „Там, куда я точно вернусь (15 молодых поэтов Республики Молдова)” [„Acolo unde știu că voi reveni (15 poeți tineri din Republica Moldova)”]. El a împărtășit membrilor ATP Moldova experiența de traducere a scrierilor incluse în respectiva ediție.

La finalul întâlnirii membrii ATP Moldova au avut ocazia să adreseze Mariei Pilchin mai multe întrebări ce țin de utilizarea corectă a unor expresii și noțiuni.

Prin realizarea acestei întruniri Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova și-a reluat activitatea sa de facilitare a instruirilor interne în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor membrilor Asociației. La eveniment au participat în jur de 20 de membri ai Asociației, care au acordat o înaltă apreciere vorbitorilor.

Chișinău, 11 noiembrie 2019

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.