Întâlnire utilă cu dl John di Rico, manager de vânzări și marketing al companiei Wordfast - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Întâlnire utilă cu dl John di Rico, manager de vânzări și marketing al companiei Wordfast

La 5 februarie curent a avut loc o întâlnire cordială și interesantă cu reprezentantul unei companii de interes pentru traducătorii ce profesează traduceri scrise. În cadrul întâlnirii organizate într-un cadru informal la cafeneaua Tucano, managerul de vânzări și marketing al companiei Wordfast a explicat reprezentanților Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP) avantajele utilizării instrumentului de traducere asistată de calculator Wordfast, precum viteza sporită de traducere, menținerea unei baze de date de termeni, utile îndeosebi în cazul traducerilor la aceeași tematică sau pentru același client, eliminarea erorilor care sunt greu de detectat cu ochiul uman, posibilități de efectuare a traducerilor urgente și de obținere a unor venituri sporite, etc. 

Dl John Di Rico a răspuns cu multă bunăvoință și în cunoștință de cauză la numeroase întrebări ale membrilor ATP, explicând detaliat atât procesul de însușire și utilizare tot mai eficientă a instrumentului de traducere, cât și avantajele acestuia în comparație cu alte instrumente similare.

În final, managerul a oferit niște facilități speciale pentru membrii ATP, inclusiv o reducere de preț la procurarea Wordfast, acces gratuit la un curs de instruire în utilizarea acestuia, dar și posibilitatea de a participa la o conferință a utilizatorilor Wordfast care va avea loc în Montenegro în mai 2020 cu o reducere a taxei de înregistrare pentru cei ce se înregistrează până duminică, 9 februarie 2020.

Totodată, dl Di Rico a recomandat persoanelor interesate ca, înainte de a procura Wordfast, să-l testeze gratuit timp de o lună, pentru a înțelege și aprecia avantajele, care se pot materializa pe deplin în termen mai lung, odată cu acumularea experienței practice de utilizare a softului, dar și pentru a se convinge dacă acesta satisface așteptările lor. D-lui a anunțat și o noutate de ultimă oră: lansarea unei versiuni noi, îmbunătățite a Wordfast Pro, versiunea 5.13, care poate fi descărcată direct de pe site-ul web al companiei.

Cei interesați să afle mai multe detalii despre software, oportunități, prețuri, susținere și instruire, pot lua legătura fie cu subsemnații membri ai ATP care au participat la întâlnire, fie direct cu dl John Di Rico sau colegii dumnealui utilizând datele de contact indicate pe site-ul web al companiei, https://www.wordfast.com/.

Elena Bivol și Veaceslav Musteață

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.