Timpuri noi, provocări noi… - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Timpuri noi, provocări noi…

Această afirmație poate fi lesne atribuită activității de traducător în Republica Moldova, activitate care sub influența tendințelor actuale se reformează și se remodelează în conformitate cu cerințele impuse și încearcă să pulseze în același ritm cu schimbările în societate în special și în lume, în general.

În această ordine de idei, la data de 18 iunie 2020 ATP a organizat un eveniment într-un format mai puțin obișnuit - un webinar - în cadrul căruia a fost abordat subiectul ”Aspecte fiscale în activitatea de traducător„, iar invitatul special a fost Dl Viorel Rusu - lector superior, Universitatea de Stat din Moldova. Expert în Drept Public, inclusiv în domeniul financiar-fiscal, administraţia publică locală, reglementarea activităţii de întreprinzător, guvernarea electronică, etc.

Desfășurarea activității de traducător prin prisma aspectelor fiscale a fost și este un subiect actual care necesită o abordare complexă, cu implicarea mai multor experți din diverse domenii. Încadrarea activității noastre în regimul fiscal, social, medical prezintă mari provocări pentru noi, traducătorii, și organele specializate deopotrivă, întrucât nu există la moment un cadru legal care să reglementeze exact, clar și pe înțelesul tuturor modul de desfășurare a activității de traducător. Webinarul fost prima încercare de a face lumină în privința aspectelor fiscale, sociale și medicale, dar cum subiectul dat este unul complex, necesită a fi tratat în raport cu legislația fiscală, civilă, din domeniul dreptului muncii.

Participanții au avut posibilitatea să adreseze diverse întrebări legate de desfășurarea activității de traducător. Au fost abordate subiecte precum: depunerea declarației de venit, impozitul din venitul realizat din contractele încheiate cu organizațiile internaționale care nu se supun regimului fiscal național, contribuțiile în fondul de asigurări în medicină, contribuțiile în fondul de asigurări sociale, stagiul de cotizare, impozitarea transferurilor bănești de peste hotare, semnătura electronică ș.a. subiecte de relevanța majoră. Evident că acest subiect nu este epuizat – sunt încă multe aspecte ce necesită precizare, studiu, analiză. De asemenea, situațiile diferă de la traducător la traducător – legislația națională este destul de clară în privința traducătorilor angajați în baza unui contract de muncă și, dimpotrivă, ambiguă în cazul traducătorilor ce desfășoară activitatea independent.

Vezi un rezumat al prezentării la compartimentul ”Articole” elaborat de dl Viorel Rusu.

http://translators.md/ro/articles-and-opinions/316-ro_prezentare_viorel_rusu

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.