Sinteză a rezultatelor Webinar-ul ATP, desfășurat în perioada septembrie – octombrie 2020 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Sinteză a rezultatelor Webinar-ul ATP, desfășurat în perioada septembrie – octombrie 2020

Începând cu martie a.c. Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova și-a ajustat activitatea la noile condiții din societate, mai exact, membrii ATP Moldova au început să presteze servicii de interpretariat on-line, la fel ca mulți alți specialiști din diferite domenii. Era normal ca Consiliul de Conducere al Asociației să inițieze în luna Septembrie – Octombrie seria de Webinar-uri on-line cu titlul ”Cunoaște un traducător”. A fost o primă experiență și ne bucurăm că a fost una de succes.

Acest lucru a fost demonstrat de numărul impunători de persoane care au participat la eveniment (în jur de 100 de persoane). Mai apoi utilitatea evenimentului a fost menționată în ”feedback-ul” participanților. Aprecierea lor nu a fost doar un act de politețe la adresa ATP Moldova. În marea lor majoritate persoanele-traducători, angajați în diferite instituții de stat, traducătorii liber-profesioniști și cei în devenire au salutat desfășurarea unor atare evenimente. O să fac trimitere doar la câteva aprecieri ale participanților:

A fost un proiect util. Cei patru traducători sunt adevărați profesioniști de la care am putut afla soluții fiabile pentru unele situații cu care mă confrunt în activitate (Eremeev Ion).

Acest proiect a fost o idee foarte bună. Ne-am familiarizat cu cerințele și provocările pieții muncii (Grădinaru Angela)

Seminarul a fost foarte util pentru traducătorii începători! (Poleacov Tatiana)

Îmi lipseau aceste seminare cu specialiștii din domeniu. Au fost organizate la un nivel peste așteptările mele (Gamarț Maria).

Am făcut cunoștință cu multe detalii despre activitatea de traducător și interpret în RM care le pot oferi și studenților de la specialitatea respectivă din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova (Cupcic Silvia).

Ne bucură foarte mult aceste aprecieri. Nouă - celor din Consiliul de Conducere al ATP Moldova - Webinarul ne-a furnizat mai multe idei utile cu privire la instruirea traducătorilor, acesta constituind un aspect din domeniul de activitate al Asociației. Astfel, am văzut că există o mare necesitate de instruire a traducătorilor care activează în domeniul juridic. La fel, există un interes deosebit față de traducerea simultană realizată online. Sunt la fel de solicitate și instruirile de ordin general, mai exact cele cu referire la tehnologiile și instrumentele folosite în traducerile scrise. Mai jos urmează câteva idei exprimate de participanți.

Mai mult schimb de experiență, poate chiar și simulări a traducerilor verbale. (Railean Ana)

Simularea examenului pentru obținerea licenței de traducător autorizat. Simularea procesului de traducere în instanța de judecată (Olesea Topal)

Este necesară o legătură dintre universitate (formarea traducătorilor și interpreților) și câmpul muncii. (Grădinaru Angela)

Activitatea ”pas-cu-pas” a traducătorilor autorizați în instanțele de judecată.( Eremeev Ion)

Training-uri practice, cu situații problemă din experiența traducătorilor. (Poleacov Tatiana)

Organizarea de seminare pe domenii. Traducătorii din justiție parcă sunt uitați Să fie instruiți în seminare, la fel ca judecătorii, asistenții etc. (Gamarț Maria)

Asociația va ține cont de aceste doleanțe și, după cum am menționat în cuvântul de încheiere a primei runde de webinare, va urmări să organizeze o nouă rundă de acest gen de instruiri în perioada Decembrie a.c. - ianuarie anul 2021.

Este binevenit faptul ca mediul traducerilor să cunoască, și prin această modalitate, numele protagoniștilor acestui Webinar. Aceștia au fost, în ordinea în care au evoluat, Elena Bivol; Svetlana Morarenco; Xenia Andriuță și Alina Abramovici. Consiliul de Conducere al Asociației apreciază efortul și bunăvoința lor și le mulțumește pe această cale.

Ne dorim foarte mult să fie apreciată și contribuția celor care au depus multe eforturi pentru organizarea acestui eveniment și numele lor este: Abramovici Alina, Ala Mătăsaru, Diana Șestacovschi și subsemnata Eleonora Rusnac. Efortul lor a constat în elaborarea ideii, a conținutului evenimentului, asigurarea susținerii tehnice, contactul cu Dvs., participanții la eveniment, și nu în ultimul rând monitoring-ul evenimentului. Le mulțumim pentru capacitatea de dăruire și bunăvoință.

În finalul acestei scurte relatări, exprim sincere mulțumiri tuturor participanților la eveniment pentru acordarea timpului lor, pentru încrederea în forțele Asociației Traducătorilor Profesioniști și pentru bunăvoința cu care ne-ați urmărit.

Eleonora Rusnac, Președinte de Onoare al ATP Moldova

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.