Noua Preşedintă ATP Moldova Nicoleta Culava (stânga) şi Preşedinta de Onoare a ATP Eleonora Rusnac - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Noua Preşedintă ATP Moldova Nicoleta Culava (stânga) şi Preşedinta de Onoare a ATP Eleonora Rusnac

Nicoleta Culava vine la timona ATP Moldova

Adunarea Generală a Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) s-a desfășurat la 30 iunie 2022, în agenda evenimentului fiind trecute următoarele subiecte: prezentarea raportului de activitate a ATP pentru ultimii 3 ani, alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrare, planuri de activitate pentru viitor etc.

Prezentând raportul, Eleonora Rusnac, președinta de onoare a ATP Moldova, a menționat că perioada de raportare practic a coincis cu cei doi ani de pandemie provocate de COVID-19, respectiv, activitatea Asociației a fost marcată de noile realități și a trebuit regândită. Astfel, mai multe evenimente au fost suspendate, altele au fost reconcepute pentru a fi desfășurate în format online, prin intermediul platformelor de comunicare, de genul Zoom, sau cu prezență redusă pentru a respecta regulile și restricțiile sanitar-epidemiologice.

În pofida restricțiilor și a pandemiei de COVID-19, Asociația a desfășurat 2 școlarizări interne (prezentarea versiunii noi, îmbunătățite a Wordfast Pro, în cadrul unei întruniri cu John Di Rico, manager de vânzări și marketing al companiei Wordfast, și abordarea unor aspecte legislative care țin de activitatea freelancerilor (asigurarea medicală și socială în mod individual, calcularea și achitarea impozitului pe venit etc.) în cadrul unui eveniment cu participarea lui Viorel Rusu, magistru în drept, lector universitar la USM). Ambele au fost găzduite pe platforma Zoom.

La fel, traducătoarea Lidia Cazacu, membră a ATP Moldova, și-a lansat manualul „In giro per l’Italia in 14 tappe”. Școlarizarea „Filosofia limbajului sau Absurdul limbajului” a fost asigurată prin concursul Mariei Pilchin, scriitoare şi critic literar, lectoră la Catedra de Literatură Universală USM, și a lui Ivan Pilchin, cunoscut poet și traducător.

Evenimentul de promovare a ATP Moldova „Cunoaște un traducător…” s-a desfășurat pe platforma Zoom reunind un număr mare de traducători din Chișinău și de studenți ai Facultății Limbi Moderne a USM.
Un curs de instruire pentru traducătorii și funcționarii Serviciului Asistență Lingvistică din cadrul Direcției Relații Externe a Parlamentului Republicii Moldova a fost susținut de către Eleonora Rusnac și Olesea Bodean-Vozian, membre a ATP Moldova.

Colocviului Internațional „Langues en dialogue: traduire, enseigner, communiquer, promouvoir la diversité” în format de webinar a fost organizat pentru studenții facultății Limbi Moderne a USM, avându-le în calitate de lectori invitați pe membrele ATP Moldova Eleonora Rusnac și Alina Abramovici.

Adunarea Generală a ales-o în funcția de președintă a Asociației pe Nicoleta Culava, care este membră a ATP încă de la fondarea acesteia. Componența noului Consiliu de Administrare constituit prin votul unanim al membrilor ATP este următoarea: Alina Abramovici, Diana Șestacovschi, Vlad Braila, Anastasia Kulikovskaia, Olesea Roibu.

La fel, Asociația și-a aprobat prin vot Comisia de Supraveghere (Tamara Burcă (președinte), Veaceslav Musteață, Natalia Baltă) și Comisia de Atestare (Elizaveta Onofreiciuc, Lidia Cazacu, Elena Bivol, Maria Postevca, Natalia Alhazov, Mariana Muleavin (membru supleant).

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.