Derivolcov Stela - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Căutare traducători

Derivolcov Stela

Derivolcov Stela

Membru ATP
+37368779986
steladerivolcov@yahoo.com
Partenerul tău de traduceri din limbile engleză, rusă şi română

INFORMAŢII PERSONALE: DERIVOLCOV Stela
  Nucarilor 22, ORHEI, MD3500, REPUBLICA MOLDOVA
  +37368779986
  steladerivolcov@yahoo.com
  Skype: sderivolcov
  Sexul Fem | Data naşterii 11/12/1977 | Naţionalitatea Republica Moldova
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:  
2013 –prezent Consultant principal, Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare politici
  Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Chişinău, MD-2019, strada Grenoble 106, http://www.statistica.md/index.php?l=ro
 
  • Coordonarea elaborării documentelor strategice la nivel de instituţie
  • Monitorizarea implementării planurilor şi strategiilor naţionale şi internationale în domeniul statistic
1999-2013 Specialist principal, Secţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
 

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Chişinău, MD-2019, strada Grenoble 106, http://www.statistica.md/index.php?l=ro

 
  • Coordonarea activităţilor de implementare a programelor de asistenţă externă (TACIS-UE, SIDA, DFID)
  • Organizarea seminarelor, conferinţelor naţionale şi internaţionale cu participarea reprezentanţilor Biroului Naţional de Statistică sau care au avut loc în Republica Moldova
  • Traducerea documentelor de lucru şi a corespondenţei din/în engleză
  • Traducere scris/oral consecutiv/simultan în cadrul seminarelor /conferinţelor/vizitelor de studiu organizate la BNS
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
 
2011-2013 Magistru în Ştiinţe Politice
  Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 
  • Concepţii ale dezvoltării globale, Diplomaţie parlamentară, Diplomaţie culturală, Amplificare internaţională, Crize şi conflicte internaţionale
  • Capacităţi de analiză şi cercetare în domeniul politicii externe, relaţiilor internaţionale
1995-2000 Licenţiat în Ştiinţe Politice
  Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 
  • Ştiinţă politică, relaţii internaţionale, limbă engleză, istoria românilor, istoria universală
  • Capacităţi de analiză în domeniul politicii externe, relaţiilor internaţionale
1992-1995 Diploma de Bacalaureat, profilul umanistic
  Limba română
Istoria
Limba franceză
21-23 august 2013 Seminarul instructiv – Consolidarea capacităţilor sistemului statistic naţional în contextul efectuării Recensămîntului Populaţiei şi Locuinţelor în 2014
17-20 iunie 2013 ENP-EAST Training Programme – Quality management in statistical agencies
24-28 septembrie 2012 Curs de dezvoltare profesională – Elaborarea politicilor publice
22-26 octombrie 2012 Curs de dezvoltare profesională – Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor
26-30 noiembrie 2012 Evaluarea politicilor publice
05-21 decembrie 2012 Institutul Diplomatic Român, Cursul de specializare în diplomaţie şi relaţii internaţionale destinat diplomaţilor şi înalţilor funcţionari guvernamentali din Republica Moldova, Certificat de absolvire nr. 2699/2012
COMPETENŢE PERSONALE  
Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute  
Engleză ΙNΤELEGERE C1
VORBIRE C1
SCRIERE C1
Rusa ΙNΤELEGERE C1
VORBIRE C1
SCRIERE C1
Competenţe de comunicare Competenţe bune căpătate prin experienţa proprie în timpul traducerilor simultane, organizării/participării la diferite evenimente de talie naţională şi internaţională
Competenţe organizaţionale/manageriale leadership (în prezent, sunt responsabilă de coordonarea activităţii în domeniul analizei, monitorizării şi evaluării programelor şi proiectelor din domeniul statistic)
Competenţe dobândite la locul de muncă o bună cunoaştere a proceselor de organizare, coordonare şi planificare a sistemului de producţie a statisticii oficiale
Competenţe informatice cunoaşterea bună a instrumentelor Microsoft Office™
Alte competenţe bijuterii hand made
Permis de conducere B
INFORMAΤII SUPLIMENTARE  
Publicaţii  
Seminarii  
Distincţii Diplomă de gradul al III-lea, Guvernul Republicii Moldova, nr. 1802-02243 din 19.10
Specializations: translation, consecutive, simultaneous
Languages: ro-ru, ro-en, ru-ro, ru-en, en-ro, en-ru

Vizionările profilului
MD: 30
RU: 36
US: 323
FR: 80
CA: 8
GB: 36
IT: 14
DE: 216
CN: 1
AU: 1
: 3
GE: 8
JP: 1
IN: 1
RO: 4
ES: 1
ZA: 1
NG: 3
PT: 1