Nadejda Cara - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Căutare traducători

Nadejda Cara

Nadejda Cara

Membru ATP
+37369365107
knadejda50@yandex.ru 
Partenerul tău de traduceri din limbile rusă şi bulgară.

Numele şi prenumele: СARA Nadejda

Data naşterii: 1.01.1950

Cetăţenia: Republica Moldova

Telefoane de contact, e-mail: +37322 29 20 08; 069365107 knadejda50@yandex.ru

 

1972-1974 Traducator la Limba bulgara la „Inturist”

1974- 1980 Lector la Catedra de Limbă Rusă, USM

1980 – 1983 Doctroranta la Catedra de limba Rusa, Universitatea din Leningrad

1983-1988 Concediul pentru ingrijirea copilului

1988 - 1996 Lector superior la Catedra de Limbă Rusa, USM,

1996 – 2007 Catedra de Filologie Rusa, Facultăţii de Litere, USM, doctor, conferenţiar universitar

2007 – până în prezent Cercetător ştiinţific superior, Grupul „Etnologia bulgarilor”, Secţia „Minorităţi etnice”, Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural, MECC

 

Studii: (instituţia de învăţământ superior absolvită, perioada, calificarea obţinută; doctorat, postdoctorat cu cifru şi denumirea Consiliului specializat în care a fost susţinută teza).

1967 – 1972 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie, Chişinău,

1972-1973 Cursuri in specialitatea ghid-interpret, “Intourist”, Moskova

1973-1974 Traducator de limba Bulgara in “Inturist”, Chisinau. (Adeverinca N006)

1974 – 1980 Profesoara de Limba Bulgara si limba rusa la facultatea de litere, USM

1980-1983 Doktorantura la Facultatea de Filologie, Universitatea de Stat din Leningrad, Rusia

1994-1996 Specializacie (fara frecventa) la Catedra de Limba Bulgara in Universitate De Stat “Kiril si Metodii”, Veliko Tirnovo, R. Bulgaria

1997 (septembrie – decembrie) Specializacie in sociolingvistika la Facultatea de filologie la Universitate de Stat “Kliment Ohridski”, or. Sofia, R. Bulgaria

 

Domeniul de activitate ştiinţifică: (cu indicarea specialităţii).

Filologie slava; Limba si Literatura Rusa; Limba Bulgara

Calificări specifice domeniului, perfecţionări: (instituţiile în care au avut loc cursurile, perioada, tematica). – Un. de Stat „Kiril si Metodii”, Veliko Tyrnovo, lingvoculturologie, an.2004; Gabrovo, Bulg., Cursuri Internationale pentru specialisti in Limba Bulgara, an. 2008; 2010; 2012 

Date statistice privind numărul total de publicaţii ştiinţifice şi metodico-didactice publicate: (monografii, articole de sinteză, articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii, manuale, lucrări metodice etc.).

Monografii – 1

Manuale - 7

Articole – 80

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice - 6

Date statistice privind citările la lucrările ştiinţifice ale autorului:-----18----------

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale):

1. 1997 - 2015 – Vice-Presedinte al SSB (societatea Stiintifica Bulgaristicii) din Moldova

2. 2007 - 2019 – Redactorul volumului: Revista de Etnologie şi Culturologie, Chişinău: AŞM, IPC, Centrul de Etnologie 

Premii, menţiuni, distincţii şi titluri onorifice: ----------------------------------------

Distinctii: Medalie «Паисий Хилендарский» Р. България за заслуги в преподаване и изследване на българския език

 

Cunoaşterea calculatorului:
Windows 2007, Internet.

Limbi cunoscute (cu indicarea gradului de cunoaştere):
Rusa, Bulgara, Romyna, Engleza, Poloneza, Franceza

Specializations: translation, consecutive, simultaneous
Languages: ru-en

Vizionările profilului
MD: 42
GB: 82
US: 391
SN: 4
DE: 494
FR: 668
CN: 16
FI: 21
: 74
AE: 1
SG: 302
RU: 92
CA: 20
JP: 1
UA: 4
NO: 1
TG: 6
RO: 10
BJ: 2
NL: 15
LT: 8
BE: 21
PH: 1
BD: 1
DK: 1
ES: 1
CI: 3
BG: 4
NG: 6