Nadejda Radeţchi - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Căutare traducători

Nadejda Radeţchi

Nadejda Radeţchi

Membru ATP
+37369026626
nadia.radetki@gmail.com
Partenerul tău de traduceri din limbile română și germană

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  
   
[ 2000 – În curs ] Traducător / interpret independent
 

Principalele activităţi și responsabilităţi :

Traducere consecutivă/simultană pentru diverse companii, organizații şi instituții, precum şi la întâlniri de afaceri . Printre cele mai importante sunt următoarele:

OeAD / KulturKontakt Austria: Traducere consecutivă/simultană la seminare în domeniul educației, la întâlniri de lucru cu parteneri naționali şi internaționali.

Moldova Institut Leipzig: Traducere pentru seminare în domeniul medicinii.

Biroul federal pentru infrastructura, protecția mediului şi servicii ale forțelor armate germane: traducere in domeniul transportarii bunurilor periculoare si a asigurarii incarcaturii.

AO CONCORDIA Proiecte Sociale: Traducere la şedințele delegațiilor din străinătate şi călătorii în teritoriu, traducerea documentației.

Traducere materiale scrise, subtitrare materiale video: https://www.fibl.org/en/shop-en/3001-agricultura-ecologica

 

[ 12/10/2015 – În curs ] Asistent de proiect (part-time)
 

OeAD / KulturKontakt Austria, biroul de proiect din Chișinău

Adresă: Chişinău, Moldova

Principalele activităţi și responsabilităţi :

 • Traducerea materialelor pentru seminare din limba germană / română pentru participanții la eveniment, precum și română / germană pentru expertul austriac
 • Organizarea atelierelor, seminarelor și vizitelor de studiu, inclusiv coordonarea întâlnirilor cu Ministerul Educației, invitarea participanților, organizarea spațiilor, cazare, transport, catering pentru participanții la eveniment, sprijin în probleme logistice
 • Organizarea deplasărilor experților austrieci, transfer aeroport, cazare, mese și program
 • Activități administrative, inclusiv administrare date de contact ale tuturor partenerilor și participanților la eveniment, pregătirea și urmărirea evenimentului, procesarea feedback-ului, furnizarea informațiilor pentru participanții la eveniment, corespondență cu partenerii moldoveni și străini
 • Achiziționarea de materiale de birou și pentru activități, achiziții de echipamente, cerere de oferte
 • Alte activități administrative și organizaționale, după caz

 

[ 30/10/2016 – În curs ]

Examinator licenţiat ÖSD, ÖSD A1, ÖSD KID A1, ÖSD KID A2, ÖSD B2, ÖSD C1 (part-time)

CLG Chisinau

Adresă: Chisinau, Moldova

Principalele activităţi și responsabilităţi: Examinarea candidaților pentru următoarele nivele:

ÖSD A1

ÖSD KID A1

ÖSD KID A2

ÖSD B2

ÖSD C1

 

[ 01/09/2001 – 31/12/2015 ]

Lector universitar

Universitatea de Stat din Moldova
www.usm.md
Adresă: Str. Alexe Mateevici 60, MD-2009, Chişinău, Moldova

Principalele activităţi și responsabilităţi :

Activitate didactică:

Predare limba şi literatura germana la catedra de filologie germană

Predare limba germana la Departamentul de traducere, interpretare şi lingvistică aplicată

 

[ 01/12/2009 – 31/08/2014 ]

Traducător / asistent (part-time)

I.C.S. GEYER & BUCHEGGER Leasing S.R.L, (Austria)

Adresă: Str. Alexandru cel Bun 85, MD-2012, Chişinău, Moldova

Principalele activităţi și responsabilităţi :

 • Gestionarea contractelor: urmărirea îndeplinirii contractelor
 • Consultarea clienților despre activitatea companiei
 • Organizarea de întâlniri și evenimente: obținerea de bilete, cazare și mese, întrebări logistice
 • Interpretare consecutivă la ședințe și discuții
 • Traducerea corespondenței și a documentelor oficiale între clienți și compania austriacă
 • Corespondența telefonică între G & B Leasing (Viena) și reprezentantul din Chișinău
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ  
[ 12/03/2018 – În curs ]

Instruirea în calitate de examinator ÖSD pentru nivelele ÖSD A1, ÖSD KID A1, ÖSD KID A2.

ÖSD Viena

Adresă: Chisinau, Moldova

Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite:

Examinarea candidaților pentru următoarele nivele:

ÖSD A1

ÖSD KID A1

ÖSD KID A2

 

[ 27/10/2015 – 30/10/2015 ]

Instruirea în calitate de examinator ÖSD pentru nivelele ÖSD B2, ÖSD C1

ÖSD Viena

Adresă: Chisinau, Moldova

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

Examinarea candidaților pentru următoarele nivele:

ÖSD B2

ÖSD C1

 

[ 01/10/2001 – 30/06/2002 ]

Masterat în filologia germanică

Universitatea de Stat din Moldova

Adresă: Chişinău, Moldova

Nivelul CEC: Nivelul 7 CEC

 

[ 01/09/1996 – 30/06/2001 ]

Licențiat în filologie germană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Universitatea de Stat din Moldova

Clasificare națională: Nivelul 6 CEC

 

COMPETENȚE LINGVISTICE  
 

Limbă(i) maternă(e): română

Altă limbă (Alte limbi):

germană

COMPREHENSIUNE ORALĂ C2 CITIT C2 SCRIS C2

EXPRIMARE SCRISĂ C2 CONVERSAȚIE C2

rusă

COMPREHENSIUNE ORALĂ C2 CITIT C2 SCRIS C1

EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE C1

engleză

COMPREHENSIUNE ORALĂ B2 CITIT B2 SCRIS B2

EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B2

   
PERMIS DE CONDUCERE Autoturism: B
   
RECOMANDĂRI

Otilia Sîrbu, manager programe ADA, otilia.sirbu@ada.gv.at

Elisa Deutschmann, coordonator educațional, OeAD/KulturKontakt Austria, biroul de proiecte din Chișinău, elisa.deutschmann@oead.at.

   
COMPETENȚE ORGANIZATORICE

Competențe organizatorice

- competență organizațională

- capacitate de luare a deciziilor

   
COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Competențe de comunicare și interpersonale

- abilități de comunicare

- deprinderi de munca independenta, dar și munca în echipă

- flexibilitate

- încredere

Specializations: translation, consecutive, simultaneous
Languages: ro-de, ru-de, de-ro, de-ru

Vizionările profilului
MD: 67
FR: 429
IE: 3
RU: 29
DE: 267
US: 137
NL: 2
CA: 59
SG: 38
AU: 3
GB: 7
IL: 1
AT: 3
SE: 1
UA: 7
: 30
FI: 26
NO: 1
BE: 15
TR: 1
BG: 3
CI: 3