Corlat Viorica - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Corlat Viorica

Corlat Viorica

Membru ATP
+373 69 077999
viorica.corlat@gmail.com
Partenerul tău de traduceri din limbile germană, română

 

Corlat Viorica
Miron Costin str. 20/24, Chisinau
22.07.1989

Experienta profesionala

 

 

Traducător-interpret germană-rusă-română
15.02.2014 - prezent

 

Director Instituţia privată Reprezentanţa „Callidus – instituţie de învăţămînt pentru adulţi” în Republica Moldova
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea proiectului „Centrul de instruire şi pregătire profesională în domeniul construcţiilor” şi a activităţii paralele „Suport pentru piaţa muncii prin organizarea seminarelor specifice necesităţilor”cu finanţarea ADA, STRABAG, Bfi, WIFI, L&R Sozialforschung
03.11-01.14 Întreprinderea mixtă moldo-austriacă „AVE Ungheni“ SRL
Departament Controlling
Activitati si responsabilitati

Elaborarea rapoartelor de management (lunar): finante, starea personalului, parcul auto.

Organizarea exportului si importului

Traduceri germană/română/germană
Industria Managementul deşeurilor
06.09-01.11

„Topelius“ SRL

Functia Manager H&R 
Activitati si responsabilitati Selectarea si instruirea personalului
Industria Comert

Educaţia

 

 
01.09.2014-01.09.2015 Profilul Psihopedagogic al Universităţii de Stat din Moldova
01.09.13-31.05.14 Materat „Traductologie germană/română/germană“, Universitatea pedagogica de Stat „Ion Creanga“
09.2011-06.2013 Materat „Managementul Marketing-ului“ (ASEM)
2008-2011 Licenţă „Marketing şi Logistică“ (ASEM)
1996-2008 Liceul român-german „Mihail Kogălniceanu“,  Diploma DSD II

Limbi straine

 
Română Limbă maternă
Rusă Limbă maternă
Germană C1 (DSD, Test AS)
Engleză B2
Competente si abilitati sociale  Disciplină, Adaptare rapida, Toleranţă
Cunostinte IT MS Office, cursuri Excel pentru avansati, WI-FI Austria, Linz 08. 2012
Permis de conducere Categoria B
Altele

Participare la Academia East-Invest BSO Academy, Munich/Westerham, Decembrie 2016

 

Participare la seminarul pentru profesori de germană (domeniul primar), organizat de Institutul Goethe, iulie 2016 (Varna, Bulgaria)

 

Bursieră a forumului european în Strasbourg, septembrie 2014

 

Absolventă a şcolii politice organizat de Institul de politici publice

 

Bursieră a programului “Carl Friedrich Goerdeler Kolleg” 2012 Berlin, Varşovia, Istanbul

 

Participant al proiectului CCI WI-FI Austria şi a cursurilor de Management organizate de Centrul de formare continuă al Camerei de Comerţ şi Industria din Republica Moldova

 

Curs WI-FI Managementul finantelor, strategie, marketing si controlling 05-06.2012; 05-06.2013

 

Curs de conversatie pentru avansati ÎIntre culturi“ Chişinău, noiembrie-mai 2009-2010

 

Aprilie-septembrie 2009 Elaborarea unui ghid turistic in limba germană pentru Chişinău şi Tiraspol

 

Chişinau, martie –aprilie 2009 seminar de traductologie sub egida D-nei Dr. Schippel, Universitatea Humbold  Berlin.

 

Bursa DAAD August 2010: Düsseldorf, Economia in limba germana. Nota 1,3 (echivalent: 9,7). 

 

Participare la Modell International Criminal Court (MICC) martie 2010, Opole, Polonia.

 

Participare la scoala de vara „Minoritatile in Europa-astazi si miine“ (septembrie 2009, Opole, Berlin, Strasbourg).

 

Cistigatoare a programului „Pädagogischer Austauschdienst“ (PAD 2007, Bonn, Munich, Berlin)

 

An de schimb in Germania, Aachen  2005-2006, Gimnaziul Rhein-Maas.

TRADUCERI

Traduceri tehnice (manuale de utilizare, fişe tehnice de securitate, instrucţiuni, suporturi de curs, specificaţii tehnice) în diferite domenii: automobile, construcţii, amenajări, echipamente, maşini , utilaje, substanţe şi preparate chimice periculoase, eficienţa energetică etc.

 

Marketing si publicitate: adaptari de sloganuri publicitare, documente promoţionale, comunicare corporativă etc.

Traduceri juridice: contracte, scrisori oficiale etc.
Psihosociologie, istorie, turism: studii de caz, suporturi de curs, procese verbale, articole, texte pentru site-uri web

 

Referinţe la cerere.

 

CORECTURA
Documente de drept comunitar derivat;
documente tehnice si marketing;
documente în domeniul medical (general). 

INTERPRETARIAT

Interpretariat consecutiv şi simultan pentru:

 

Camera de Comerţ şi Industria a RM, Ministerul Educaţiei al RM, Ministerul Agriculturii al RM, Ministerul Muncii al RM, Centrul cultural-german Akzente, Institutul Goethe Bucureşti, Spelleken Associates, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, Agenţia pentru eficienţă Energetică, KulturKontakt Austria, Bfi-Burgenland, L&R Sozialforschung, Concordia Moldova, Centrul Republican de Veterinărie, Senioren Experten Service (SES), SOMEOL, BPW (Business and Professional Women Moldova), Colegiul Mondostudart, Centrul de Excelenţă în Construcţii, WIFI, Biroul Ataşatului Social al Austriei în RM, Biroul de traduceri Berlizzo, Biroul de traduceri Lingvistica, Grawe Carat, KFW, Zona economică liberă Bălţi, Draxelmaier, Gebauer & Griller, GIZ, Ministerul Afacerilor Interne al RM, M&M Comerţ, Convel, Aventura Montana, Callidus Moldova.

 

Membru ATP Moldova din noiembrie 2016 (Asociaţia Traducătorilor Profesionişti)

MEMBERSHIP

Membru BPW Moldova din 2014 (Business and professional Women)
Specializations: translation
Languages: ro-de

Profile views
US: 1705
DE: 1205
MD: 362
FR: 996
GB: 144
BE: 66
RO: 14
RU: 167
LU: 2
CA: 53
AT: 14
: 134
CN: 21
MK: 2
PL: 3
UA: 8
SE: 116
IE: 8
SN: 9
ES: 1
SG: 287
KR: 2
FI: 41
CI: 4
IT: 2
IN: 1
BJ: 1
CZ: 1
AE: 1
JP: 1
TG: 6
NL: 15
LT: 9
TR: 3
HK: 1
AU: 1
BG: 2
UZ: 1
NG: 6