Botnariuc Lucia - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Search translator

Botnariuc Lucia

Botnariuc Lucia

Ofițer de presă al ATP Moldova
+373 69 223758 / +373 79 903891
luciabotnariuc1974@gmail.com
Partenerul tău de traduceri din limbile română, rusă

   

FORMARE

 
 septembrie, 1997 –  iunie, 1999 Centrul Studii Postuniversitare  al Universităţii de Stat din Moldova

specialitatea: Limbi moderne aplicate/limba germană (traducător)

septembrie, 1992 –  iunie, 1997

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

(specializarea – traducere)

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 

martie, 2013 – prezent

Publicaţia Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova „Vocea Poporului"

funcţia – traducător (româna-rusă/rusă-română)

iunie, 2013 – august, 2016

Portalul de ştiri TRIBUNA

funcţia – traducător (româna-rusă)

iunie, 2012 – august, 2016

Compania TNT-BRAVO

funcţia – traducător-subtitrare (rusă-româna)

martie, 2010 – aprilie, 2013

Compania AnaliticMediaGrup (TV7)

funcţia – traducător-subtitrare (rusă-româna)

august, 2003 – decembrie, 2007

Săptămânalul Juridic „Dreptul-Право”

funcţia –  traducător (română-rusă)

octombrie, 2001 – decembrie, 2004

Ziarul „Alianţa” (succesorul ziarului „Furnica”)

funcţia – traducător (româna-rusă/rusă-română)

ianuarie, 2001 – decembrie, 2002

Ziarul Camerei de Comerţ şi Industrie „DEZVOLTAREA"

funcţia – traducător (româna-rusă/rusă-română)

martie, 2001 – septembrie, 2001

Agenţia de Ştiri „BASA–press", Internet-proiectul „Revista presei"

funcţia – traducător (româna-rusă)

noiembrie, 1999 – mai, 2001

ziarul „Capitala-Столица"

funcţia – traducător (româna-rusă)

septembrie, 1995 – martie, 2013

Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres", Departamentul Ştiri, Redacţia rusă

funcţia – traducător (româna-rusă)

COLABORĂRI RELEVANTE

 
septembrie, 2016 Editarea traducerii cărţii lui Igor Volniţchi „Călătorind pe aripi de înger” („Путешествия  на крыльях ангела”)
martie, 2015 Traducerea în limba rusă a cărţii lui Igor Volniţchi „Istoria Partidelor din Republica Moldova” („История партий Республики Молдова”)
septembrie , 2015 Editarea cărții „Крикова – моя судьба” scrise de directorul general al Combinatului de Vinuri „Cricova” Valentin Bodiul
iulie, 2015 – prezent Revista ONU in Moldova (editarea versiunii ruse)
octombrie, 2014 Editarea traducerii cărţilor lui Igor Volniţchi „Călăul e nevinovat” („Палач”) și „Învaţă-mă să mor” („Научи меня умереть”)
Centrul de Guvernare Electronica, 2012 – prezent Proiecte de hotărâri de Guvern, ordine ale Cancelariei de Stat,   note informative în domeniul guvernării electronice (traducere in rusă
iunie, 2011 – prezent Proiectul PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” traduceri – româna-rusă/rusă-română
august, 2009 – 2013

Proiectul moldo-elvețian “Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova” (REPEMOL)

traduceri – româna-rusă/rusă-română

octombrie, 2007 – prezent

Centrul Analitic Independent „EXPERT-GRUP”

traduceri – româna-rusă/rusă-română

octombrie, 2007 – prezent

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT

traduceri – româna-rusă/rusă-română

decembrie, 2007 – 2013

Asociaţia Presei Independente (API)

Suplimentele editate de API

traduceri – româna-rusă

octombrie, 2002 – aprilie, 2003

Serviciul de Stat Migraţiune

Buletinul  „TU şi MIGRAŢIA”

traduceri – româna-rusă

PNUD-Moldova, 2013-2014

Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității în Republica Moldova (traducere in rusă)

STRATEGIA DE MEDIU 2014-2023 (traducere in rusă)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE CU EMISII REDUSE A REPUBLICII MOLDOVA PÎNĂ ÎN ANUL 2020 (traducere in rusă)

STRATEGIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ A REPUBLICII MOLDOVA PENTRU ANII 2014-2020 (traducere in rusă)

Elita-Media, 2006-2014 Traducerea  din/în rusă a unor texte pentru ediţiile “50 cei mai influenţi moldoveni” şi pentru revista “VIP Magazin”
Curtea de Conturi a RM, 2003-2009, 2011 Fragmente din Raporturile Anuale ale CC a RM, Hotărâri ale CC a RM (traducere in rusă)
Editura „ARC”, 2005-2007, 2010

Ghidul profesorului la disciplina „Educaţie pentru sănătatea reproductivă” (traducere in rusă)

Ghidul profesorului la disciplina „Educaţia Tehnologică” (cl. V-VI) (traducere in rusă)

Ghidul profesorului la disciplina „Educaţia Plastică” (cl. III-IV) (traducere in rusă)

Ghidul profesorului la disciplina „Geografia Umană” (cl. IX) (traducere in rusă)

Agenţia Turismului, 2010

Ghidul “Moldova turistică” (editarea variantei în limba română)

Ghidul “Drumul mănăstirilor” (editarea variantei în limba română)

Ghidul “Drumul vinului” (editarea variantei în limba română)

USAID COMPETITIVENESS ENHANCEMENT AND ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECT (CEED) implementat de  „Chemonics International”în Moldova, 2009 Cartea Albă a sectorului TIC (traducere in rusă)
UNDP/UNICEF/SDC/GRM Joint Programme „Support to Strategic Policy Formulation, Monitoring and Evaluation in Moldova”, Chișinău, Moldova, 2007 Planul Naţional de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 (traducere in rusă)
Institutul de Dezvoltare Comunitară, 2006 Ediţia  “Dezvoltarea comunitară în RM: Realităţi şi Perspective” (Materialele Conferinţei Naţionale) (traducere in rusă)
Ministerul Economiei şi Comerţului al RM, 2006

Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015 (traducere in rusă)

Strategia de ocupare a forţei de muncă (traducere in rusă)

Consiliul pentru Cercetări şi Schimbări Internaţionale (IREX),  2006 Ghidul destinat beneficiarilor IREX-CPP „Bazele relaţiilor cu mass-media” (traducere in rusă)
Ministerul Economiei al RM, 2003

Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS) (traducere în rusă)

„Privatizarea în RM. Rezultate, sugestii” (traducere în rusă)

CUNOAȘTEREA LIMBILOR

 
româna excelent
rusa excelent
germana mediu
franceza mediu

ABILITĂŢI PC

Microsoft Office, Internet, MediaStream FilmTitler

MENŢIUNI

Diplomă de menţiune a  AIS „Moldpres”, 2005
Specializations: translation
Languages: ro-ru, ru-ro

Profile views
MD: 112
DE: 994
FR: 898
US: 1823
IE: 3
GB: 170
RU: 153
: 155
RO: 22
CA: 77
SE: 183
SN: 9
KR: 18
FI: 42
TH: 12
NL: 47
PL: 9
HN: 32
JP: 43
CO: 5
IN: 58
BE: 23
SC: 17
CZ: 2
DK: 13
AU: 23
SG: 349
EE: 12
PT: 2
GR: 7
ID: 7
VN: 1
HK: 6
BJ: 1
ME: 1
RS: 1
UA: 12
GN: 2
LB: 1
CR: 1
BY: 2
MX: 2
EC: 3
ZA: 6
AL: 1
KH: 2
IT: 2
ES: 7
BD: 4
AR: 3
BG: 4
BO: 2
PS: 1
AT: 1
CN: 18
AE: 1
IL: 2
CD: 1
TG: 2
PK: 2
KZ: 3
NZ: 4
LT: 5
TR: 5
TW: 1
UZ: 2
TJ: 1
CI: 3
NG: 6

NEWS