Timpuri noi, provocări noi… - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Timpuri noi, provocări noi…

Această afirmație poate fi lesne atribuită activității de traducător în Republica Moldova, activitate care sub influența tendințelor actuale se reformează și se remodelează în conformitate cu cerințele impuse și încearcă să pulseze în același ritm cu schimbările în societate în special și în lume, în general.

În această ordine de idei, la data de 18 iunie 2020 ATP a organizat un eveniment într-un format mai puțin obișnuit - un webinar - în cadrul căruia a fost abordat subiectul ”Aspecte fiscale în activitatea de traducător„, iar invitatul special a fost Dl Viorel Rusu - lector superior, Universitatea de Stat din Moldova. Expert în Drept Public, inclusiv în domeniul financiar-fiscal, administraţia publică locală, reglementarea activităţii de întreprinzător, guvernarea electronică, etc.

Desfășurarea activității de traducător prin prisma aspectelor fiscale a fost și este un subiect actual care necesită o abordare complexă, cu implicarea mai multor experți din diverse domenii. Încadrarea activității noastre în regimul fiscal, social, medical prezintă mari provocări pentru noi, traducătorii, și organele specializate deopotrivă, întrucât nu există la moment un cadru legal care să reglementeze exact, clar și pe înțelesul tuturor modul de desfășurare a activității de traducător. Webinarul fost prima încercare de a face lumină în privința aspectelor fiscale, sociale și medicale, dar cum subiectul dat este unul complex, necesită a fi tratat în raport cu legislația fiscală, civilă, din domeniul dreptului muncii.

Participanții au avut posibilitatea să adreseze diverse întrebări legate de desfășurarea activității de traducător. Au fost abordate subiecte precum: depunerea declarației de venit, impozitul din venitul realizat din contractele încheiate cu organizațiile internaționale care nu se supun regimului fiscal național, contribuțiile în fondul de asigurări în medicină, contribuțiile în fondul de asigurări sociale, stagiul de cotizare, impozitarea transferurilor bănești de peste hotare, semnătura electronică ș.a. subiecte de relevanța majoră. Evident că acest subiect nu este epuizat – sunt încă multe aspecte ce necesită precizare, studiu, analiză. De asemenea, situațiile diferă de la traducător la traducător – legislația națională este destul de clară în privința traducătorilor angajați în baza unui contract de muncă și, dimpotrivă, ambiguă în cazul traducătorilor ce desfășoară activitatea independent.

Vezi un rezumat al prezentării la compartimentul ”Articole” elaborat de dl Viorel Rusu.

http://translators.md/ro/articles-and-opinions/316-ro_prezentare_viorel_rusu

Categorie: Activitati