Trezorierul - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Trezorierul

Trezorierul conform Regulamentului ATP (capitolul III, art. 11) este responsabil de gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor Asociaţiei.

Atribuţiile Trezorierului (conform Regulamentului ATP)

Capitolul III, Articolul 11

Consiliul de Conducere desemnează dintre membrii săi, sau membrii Asociaţiei, Trezorierul Asociaţiei şi modalitatea de gestionare a resurselor Asociaţiei.

Trezorier este un sistem informatic pentru evidenta financiar-contabilă destinată asociaţiei ATP , printr-o versiune distinctă, care realizează Execuţia bugetară concomitent cu evidenta contabila.

Trezorier este un sistem integrat pentru evidenta de personal, salarizare, contabilitate, gestiunea stocurilor, facturare şi imobilizări.