Misiune, viziune şi valori - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Misiune, viziune şi valori

Misiunea, viziunea şi valorile

Misiunea

Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova constă în activitatea de promovare a profesiei de traducător şi interpret şi acordarea de sprijin membrilor asociaţiei şi traducătorilor neafiliaţi în exercitarea activităţii profesioniste de interpretare şi traducere.

Viziunea

Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova constă în promovarea unor standarde înalte de interpretare şi traducere în rândul membrilor Asociaţiei şi al traducătorilor neafiliaţi, în vederea asigurării profesionalismului în activitatea de interpretare şi traducere şi a respectării eticii profesionale.

 Valorile

  • Calitate înaltă în serviciile de traducere
  • Bunele practici şi deontologia profesională
  • Reflectarea drepturilor şi intereselor traducătorilor în cadrul legislativ care le reglementează activitatea
  • Formarea, învăţarea şi instruirea continuă
  • Studiul şi cercetarea în domeniul traducerii şi al interpretariatului
  • Parteneriatul  şi colaborarea cu autorităţile publice şi cu sectorul de afaceri în vederea promovarii drepturilor şi intereselor traducătorilor