Organele de conducere - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI

Organele de conducere şi de funcţionare a Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Conducere, Consiliu de Supraveghere, Comisia de Atestare, Oficiul Trezorierului, Oficiul Ofiţerului de Presă şi Oficiul Secretarului.

Adunarea Generală elaborează Strategia de activitate a Asociaţiei şi stabileşte activităţile ce urmează să fie realizate de membrii ei (Statut Art. 17).

Consiliul de Conducere asigură o bună funcţionare şi o gestionare adecvată a Asociaţiei (Statut Art. 19). Membrii Consiliul de Conducere sunt: Diana Șestacovschi, Olesea Roibu, Ala Mătăsaru, Cristina Umaneț, Lucia Malic și Diana Cerneavschi. Președintele ATP, Alina Abramovici, este președintele din oficiu al Consiliului de Conducere.

Consiliul de Supraveghere  efectuează controlul asupra stării financiare şi asupra activităţii Asociaţiei (Statut Art. 22). Membrii Consiliul de Supraveghere sunt: Tamara Burcă, Veaceslav Musteaţă şi Nadejda Radețki.

Comisia de Atestare efectuează atestarea candidaţilor în membri ai ATP şi conferă statut de membru al Asociaţiei ( Regulamentul Comisiei de Atestare). Membrii Comisiei de Atestare sunt: Elizaveta Onofreiciuc, Elena Bivol, Lidia Cazacu, Natalia Alhazov şi Maria Postevca. Natalia Muleavin a fost desemnată membru supleant.

Trezorierul asigură buna evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor Asociaţiei. (Regulament art. 11). La moment, interimatul funcției de trezorier este asigurat de Nadejda Pojoga, Secretara Asociației.

Ofiţerul de presă este responsabil de comunicarea cu publicul şi asigură promovarea Asociaţiei în mijloacele de informare în masă (Regulament art. 11). Ofiţerul de presă al Asociaţiei este Lilia Botnariuc.

Secretarul Asociaţiei contribuie la eficientizarea activităţii ATP Moldova şi are sarcini de documentare, informare, raportare şi organizare (Regulament art. 11). Secretarul Asociaţiei este Nadejda Pojoga.

Organele de conducere