Rolul şi obiectivele asociaţiei - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Rolul şi obiectivele asociaţiei

Rolul Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova)

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atît în Republica Moldova, cît şi în afara hotarelor ei.

Membrii ATP Moldova sunt uniţi prin StatutRegulament şi Cod Etic , sunt persoane de înaltă calificare şi cu o vastă experienţă de lucru în domeniul traducerilor. Prestează servicii profesioniste de traducere / interpretare  pentru engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, ca şi pentru alte limbi, în şi din limbile română şi rusă, şi sunt specializați în diferite domenii, precum: economie, drept, IT, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţie socială, mass media, construcţii etc. Membrii ATP Moldova sunt liber profesionişti (free lancer), dar şi persoane angajate în diferite proiecte, implementate de organizații internaționale de prestigiu precum Banca Mondială, FMI, UE, PNUD, UNICEF, UNHCR, ILO, IOM, BERD, OSCE, USAID, JICA, etc.

În conformitate cu misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Persoanele care doresc să devină membre ale ATP Moldova sunt rugate să acceseze compartimentul Cum poţi deveni membru al ATP Moldova.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm  ne contactaţi la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., precum şi la numerele de telefon (+373 22 281197) sau (+373)68922002

Rolul si obiectivele asociatiei

Rolul cheie al ATP

Promovarea serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă în Republica Moldova.

Scopurile Asociaţiei sunt următoarele:

·         Promovarea standardelor profesionale de performanţă şi integritate.

·         Obţinerea unei cunoaşteri mai largi a profesiei de interpret şi de  traducător.

·         Organizarea cursurilor, precum şi a  certificării traducătorilor / interpreţilor utilizînd metodologiile respective - relevante.

·         Promovarea serviciilor de cea mai înaltă calitate.

·         Asigurarea unei comunicări mai eficiente între interpreţii şi traducătorii care activează în domeniu.

Pentru a atinge aceste scopuri ATP Moldova ţine regulat şedinţe; elaborează glosare, îndrumare şi alte materiale relevante; organizează seminare şi ateliere de lucru pentru instruirea persoanelor  şi a altor traducători / interpreţi; prestează consultaţii şi servicii de referinţă în vederea cointeresării  persoanelor fizice şi organizaţiilor; dezvoltă alte activităţi în scopul asigurării bunei activităţi generale a Asociaţiei şi a membrilor săi.

Rolul si obiectivele asociatiei