Ghidul beneficiarului de traduceri - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Ghidul beneficiarului de traduceri

Traducerea

Alegerea serviciilor de traducere adecvate

Ghidul cumpărătorului de traducere

Pentru o persoană neavizată, cumpărarea deservicii de traducere reprezintă adesea un motiv de frustrare.

Sfaturile din aceasbroşuau scopul de a vă scuti de unele griji inerente.

 

Trebuie tradus chiar totul?

Înainte de a vă lansa în traducerea integrală a unor documente, care pot depăşi uneori sute de pagini, stabiliţi, împreună cu clientul sau împreună cu  echipa de vînzări, care sunt informaţiile cu adevărat necesare. De obicei, se pot elimina multe pasaje de umplutu, ca de exemplu texte auto laudative şi liste cu departamentele companiei care au contribuit la crearea unui produs de succes. Clienţii sau partenerii străini nu cunosc şi nici nu sunt interesaţi să afle aceste anunte. Astfel de fragment pot să aibă chiar un efect negativ, dînd  companiei dumneavoastră o imagine egocentrică şi arogantă.

De curînd, o instituţie financiară din Franţa a reuşit să reduun manual dutilizare de 500 de pagini la 230 de pagini cu ajutorul unui traducătoexperimentat, care a identificat redundanţele şi fragmentele fără relevanţă  pentru clienţii stini înainte de a începe traducerea propriu-zisă.

O firmă de avocatură din California, specializată în brevete, apelează în mod regulat la un traducător specializat, care parcurge rapid documentele de brevet japoneze şi le rezumă oral. Apoi, avocaţii, împreună cu traducătorul, decid ce documente trebuie traduse integral.

 

Traduci numai fragmentele relevante ale unor documente existente sau redactaţi versiuni de dimensiuni mai reduse şi traduci-le pe cele din urmă.


O  imagine face cât o mie de cuvinte

Daţi o mînă de ajutor cuvintelor!

Folosirea judicioasă a hărţilor, a pictogramelor şi a diagramelor poate fi, pentru cititorii străini, mult mai eficientă decât o documentaţie dezlînată sau decît  descrierile excesiv de tehnice. Veţi uşura astfel sarcina traducătorului, iar riscul ca acesta să se poticnească la vreun termen tehnic se reduce. De asemeneacostul traducerii va fi probabil mai mic.

Ikea, uriaşul producător suedez de mobilă şi de articole de uz casnic, deţine 260 de magazine în peste 30 de ţări, în care se vorbesc 23 de limbi diferite. În  documentaţiile sale, compania foloseşte preponderent diagrame pentru ale indica utilizatorilor procedura de montare a produselor. Imaginile reprezintă  80% din instrucţiuni, iar restul de 20% sunt texte privind siguranţa.

În 2001, pe aeroportul Heathrow din Londra, 60,4 milioane de pasageri din toată lumea s-au orientat prin cele patru aerogări cu ajutorul unor pictograme universal recunoscute.

 

Folosiţtextnumai  cînd este  nevoie  sau  cînd  sunt  cel mai  eficient  mijlode a  transmite  un  mesaj.

Car este  diferenţa  dintrtraducătoşi  interpret?  Traducătorul  redă înscris  utext  dintr-limbă în  alt(traduce),  iainterpretul  redă  oraudiscurdintr-limbă în  alta  (interpretează).

Nu  recomandăm folosirecuvântulutranslatorDenumirea  corectă,folosită îmediuprofesional şi  îlegislaţie,  este  cea  dinterpret.

 

Adoptaţi de la început  o deschidere internaţională

Ocoliţi clisele tipic româneşti. Referirile la celebrităţile locale s-ar putea să rămînă fără efect. Acelaşi lucru se va întîmpla cu metaforele care fatrimitere la literatura sau la cultura naţională. Fiţi prudent în referirile la părţile corpului, care pot avea conotaţii diferite în alte culturi.

În cazul documentelor scrise, nu vă limitaţi singuri perspectivele, asociind prezentării de afaceri imagini care ar putea să aibă un sens diferit înalte ţări şi obligându - l astfel pe traducător să recurgă la exprimări forţate şi la ocolişuri greoaie.

Cunoscutul producător de vinuri Murfatlar a lansat un vin ars pe care l-a numit Zaraza, vrînd probabil să exploateze farmecul pasional al acestui numcântat de iubită, cunoscut românilor. Echipa sa de marketing a lansat o costisitoare campanie de publicitate fără să ştie că, în unele limbi slave, cuvîntul are o aură mai puţin romantică, însemnînd infeie sau epidemie.

 

Puteţpăstra  o  partdiculoarelocalădaconsultaţi-vă  cu traducătoruşi  asiguri-vă  că  adaptarea  în  altă  limbă  este posibilăÎdocumentelscrisenu  uiti  să  adăugaţi  prefixude ţară în faţnumerelor  dtelefoşi  dfax.

 

Cît  o  să  mă  coste?

Tarifele  pentrtraduceri  variază  foartmult.  Cu toate că tarifelridicate ngarantea  întotdeauncea  mabună  calitate este  cercă,  suuanumit  nivel  tarifarestpuţin  probabil  să vi  se  ofere  o traducere  demnă de  compania  şi  de  produsele dumneavoastră. Datariful pe oră aunui  traducător  nîl   depăşeştcmult  pceal unui instalator,  nu sunt  mari  şanscă  acesta  se va  osteni să  contribuie  la  o  promovare  eficientă a produselor  dumneavoastră  pe  piă.

 

Fiţi realist.  Cîte  pagini  se  pot traduce  într-o oră? Cît timp v-aţi dori să-şpetrea  traducătorul  cizelînd textul prin care  vă veţi  promova produselsaserviciile(Dumneavoastră cît timp  aţi  petrecut redactînd textul original?).

Cînd alegeţi  utraducător,  calculaţi cît aţi investiîn  elaborareunui produs  sau a  unui  servicipcare  doriţi  să îl  promovaţi  în  afarţării.  Dacă  nvă  puteţi  permite un  traducător  profesionist, poatcă  nu  sunteţi  încă  pretipentru  piaţa internaţională.

 

Serviciilsuperioarpcarvlpoatoferi  o  firmă  de  traducer(selecţitraducătorilorcoordonarea  proiectuluicontrolul calităţii,  conversia  fişierelor,  standardizareproiectelomulti lingve etc.)  presupun  o  cheltuială  mai  mare,  dar  pot  să vă  scutească de multe  or dmuncă.

 

Cît  de important  este stilul?

Unele  traduceri  sunt  irecuperabildin  capul  locului:

Uscătorul  dvs.  necesită  o  cale  unui  curentului  de  aer  limitată  dla cursde  scamă  la ţintă  dieşire  luzid."

Estvorbde  obicefie  dtraduceri  executate  automat  de  calculator, fie  drezultatul  muncii  unutraducător  care  nu  estvorbitor  nativ al  limbii  în  care  traduce  şi care  se căzneşte  să o scoată  lcapăt  cu o  gramatică  într-mână  şcu  un dicţionar  în  cealaltă. Singurul  efecpe care  îl  veţi  obţine  cu  un  astfedtext  vfi  unul  comic.

Alte  traducersunt  exacte  din  punct  dvedertehnic,dar  frazele  textului  sunformulate  oarecunefiresc. Topica  şi  alegerea  cuvintelopot fi influenţate excesiv  de  limba  originaluluiAstfede  traducernpot  fi folositctextcomerciale,  da raputea  fi  suficiente pentru  cititorii care cunosc subiectul şi  pot –sau  atimp–să  citească  printre  rânduri.

 

Mutradutorşi  multfirme  de  traduceroferă  în  mod obişnuit reduceri informativeşi  mai rar rescrieri  sau  adapri.Pentru  evitneînţelegerile,  stabiliţi  dlînceputîn  scris,  ce  fel de  traducere  doriţi.

Profesioniştii  numesc  traducerilexactedar  necizelate  dipuncde vedere  stilistic,  traducerinformativeÎgeneral,  acestea  se  realizează marepedşi  mai  ieftidetraducerile destinatpublicării.

Totuşidacă încercsă vindeţuprodus  sau  să  convingeţun  client sadacă  imaginea  este  importantă  pentrdumneavoastrăprobabil  că o astfel  dtraducere  nu  va  fi  suficientă.

 

Rezistaţtentaţiede  face  singuri traducerea

Vorbirea  şi scrierea  nu  sunt  acelaşi  lucru.Fluenţa  orală  ngarantează capacitatea  de  a scrie cu stil.  Chiar  dacă  sunteţi obişnuit să negociaţi  cu  succes  în engleză,  francesagermană  şi  petreceţi  mult timîn ţărîcarsvorbesacestlimbi,  aveţi  99% şanscun text  scris  ddumneavoastră  să fi recunoscut  cfiinscridun străin.

 

Acest  lucru  poatsă  fie  important  sanu.

 Poate  să  nfie   importantdacă  principalul  dumneavoastră argument comerciaeste preţul  (clienţii  atraşi  de  preţ  votrece  cu  vederemulte,dacă  reuşesc să  înţeleagă  lucrurile  de  bază);  sau dacă doriţi să  scoateţi în  evidenţă  faptul  că  sunteţi  străi(la fel  ca  Yves MontanşMaurice Chevalier  atunci  câncântaîengleză).

 

Dacă dorsă proiectaţi  imagininternaţionalăestîn interesudumneavoastră să  renunţaţi  la  izul  autohtonÎmultculturi,  folosirea  stîngace  sau  incorectă  a limbii  locale  nu este  amuzantă,  cjignitoare.

 

Finalizaţi  textul  înainte  dînceperetraducerii

Oricât  aţi fi  de tentat  să  începeţi traduceret  mai  repededacă le cereţtraducătorilo să lucreze  pe  un  text  provizoriuveţi  avea,  în final, întârzieri mamari,  costurmaridicate  şi,  probabil,  un  plus  de frustrare,  decâdacă  aţi  aştepta  varianta finală a  textului. Îpluscu cât  aveţi  mamulte versiuni,  catât  este  ma probabil  să  sstrecoare greşeli  îdocumentufinal.

 

Ctoate  acesteanîntotdeauna  aveţi  de  alesUneori,termenul  limită estatâde  apropiatîncât  traduceretrebuie  să înceapă înaintdîncheierea  redactării textului-surÎn acest caznuitaţsă  notaţi  datşi  ora  fiecărei  versiuni şi  să marcaţi  clar modifirilintervenite  de  la o  versiune  la  alta, astfel încât traducătorul  să  lidentificcu  uşurinţă.

 

Custau  lucrurile  cu  traducereautomată?

Există  programdcalculator carexecută traduceri  automatpentru anumite  combinaţidlimbi.  Unele  dintre  ele  sunt  chiar  disponibile gratuit pInternetTraducerea  automată poate  părea  soluţie economică şi  rapi,  dacă  doriţi să  vă faceţi  idee  despre  ce  este  vorba  într-un  textÎn  performanţele  unui astfel  de  program sunt  foarte limitate  îcomparicu  celalunui  traducător.

Îprincipiunfolosiţi  traduceri  automatneprelucrate  pentru  documente carurmea  a  ffăcute  publicefără  acordul  explicit  aclientului. Riscaţ să păreţi  incoerent  şi ridicol.

O soluţie ar fi corectarea atentă a traducerilor automate de către un traducător experimentat, însă nu toţi traducătorii acceptă astfel de proiecte. Mulţi traducători profesionişti consideră că textele generate de programe de traducere automasunt atât de inexacte, încât este mai simplu să fie traduse de la zero.

Am testat de curând un astfel de program care traduce în limba română. Termenul bondholder (deţitor de obligaţiuni) a fost tradus prin suport de legătură. Este clar că autorii acestor programe mai au mult de lucru.

Cu ţiva ani în urmă, renumitul cotidian Wall Street Journal a publicat recenzia a două servicii de traducere automa, disponibile gratuit online,  cu următoarea concluzie:

Aceste servicii sunt acceptabile pentru turişti sau pentru cei care doresc să traducă o scrisoare de la un văr îndepărtat. Cu siguranţă însă nu le-aş folosi în afaceri sau în alte scopuri care necesichiar şi cel mai mic grad de acurateţe.”

(A Closer Look, 10/00

 

Spuneţi-i tradutorului  în ce scop veţi folosi textul  tradus

Există mari diferenţe între un discurs şi o pagină de Internet, între o broşură de nzări şi o descriere tehnică, între un cap de tabel şi un indicator rutier, întrun articol de ziar şi o documentaţie de licitaţie.

Stilul, uşurinţa de pronunţare, alegerea cuvintelor, topica şi lungimea frazelor– toate acestea vor varia în funcţie ddestinia textului şi de efectul pe care doriţi să îl producă. Un traducător experimentat vă va solicita probabil  aceste informaţii; asiguraţi-vă că sunteţi în măsură să i le oferiţi.

Acum câţiva ani, regia franceză Electricide France a cheltuit nu mai puţin de 150.000€ pentru spaţiu publicitar în mass-media internaţională pentru o campanie privind avantajele folosirii energiei electrice într-un anumit sector industrial. Traducerea în engleză era sngace şi în flagran contradicţie cu imaginea internaţională pe care compania dorea să o promoveze. Traducătorul, care nu primise instrucţiuni (şi nici nu le solicitase),s-a mulţumit să producă o traducere pur informativă, crezând că este vorba de o circulară a companiei.

Factura pentru traducere a fost de numai 100€.

Precizaţi traducătorului  ce utilizare  doriţi    daţi textului. Luând în considerare  grupul  ţintă şi  canalul  de comunicare,  traducătorul    poate  oferi  o  traducere cu  un  impact  maxim.

 

Profesorii:  priscul  dumneavoastră

Multcompanii  carau  de-face  ctextîn  limbstrăine  bat, înainte de  toate,  luşa  departamentelodlimbi străinale şcolilosaale  universităţilor locale.  Deşi  această metodă  poate  oferuneori rezultatsatisfăcătoare în  cazul  traducerilode  uz inter(de exemplu cânvreţi să aflaţi  ce  mai  punlcale  concurenţa)estextrem  de riscantă îcazul  textelor  promoţionale.

Predareunei  limbstrăine  este o  activitate solicitantăcarcere  aptitudini specialeÎnsă acestaptitudincoincirareori  ccele  necesare  pentru a produce  o  traducerfluentă  şi  elegan. Riscurile sunt  şi  mamardacă apelaţi  la serviciile  unor  studenţi, deşi  aputea să  vi  se  pară o  soluţie ieftină  şi  convenabilă.

Aţi  foardacord  ca  un  student la  medicină să efectuezoperaţii  minore  ca  să  se  poa  întreţinpperioada  studiilor(Consideraţi  că broşura,  scrisoarearaportuanuasadiscursudumneavoastră  sunt lucrurminore?)Aţi  încredinţa  oarredactarerapoartelor dumneavoastră  financiarunui  student  la  Studii  Economice,  ca  să  mai economisiţi  ceva  bani?

 

Tradutorii  profesionişttraduc  în  limba  lomaternă

Da  doriţi să  vă traduci  catalogul  dprodusîn  germană  şi în rusătraducerile trebuie să fie  făcute  de  un  vorbitor  nativ de  germană şirespectivd u vorbitonativ de  rusăVorbitorii  nativi  de română traduc  din  limbi  străine  în  română.

În calitate  de  client,  poatnu  sunteţi conştient  de  astadar  estfoarte probabil ca un  traducător  care nu  respectă  acest  principiu  elementar  să trea  cu  vederea  şi  alte  aspectimportantlegatde  calitate.

adevărat    există  excepţii, dar  nu  foartmulteÎn  cazul  în  care traducătorupretindcă  reprezin  o  excepţie,  cereţi-i    vă arate  o lucrarefectua  del  şi  arătaţi-o  partenerilor stini.  Datraducerea  estcorectă  şi elegantă, iatraducătorul  garantează aceeaşi  calitate  pentrtextudumneavoastră,  de  cnu?  Câte odatăutraducător  experîntr-uanumit domeniu  poate  accepta  să  traducă din limba  sa  într-o  limbă străină. În  acest  caz, înainte  de  a o trimite  ltipartraducerea  trebuisă firevizuită cu grijă- nu  numai citită  în diagonală  - dcătre  un  vorbitonativ  cbune  aptitudini  lingvistice.

 

Sspune   că traducătorii  cartrăiesîn  afarţării  lor  doriginpiercontactucu  limba  mater. Asta  spoatînmplaîntr-adevărîn  partea  inferioară  a  spectruludprestatoriPentrtraducătoriprofesionişti  însă,  menţinereaptitudinilor  lingvisticla  cemai  înalt  niveloriunde  s - ar  afla,  este o  preocuparconstantă.

 

Climbă vorbte  cititorul?

Spaniola  pentru clienţii  din  Madrid sau  diMexico  City?  Englez britanică  sau  engleza  americană?  Comunicaţi  cu  partenerii stini  pentru  a  afla  careste  limba  cea  mai  potrivită.

ndi-vă ce  reaiaţi  avea  dacă  o  companigermană  v-atrimite o ofertă  dafacertradusă în  limba  română  vorbită  dincolo de  Prut.

Registrul  lingvistic  estde  asemenea importantAveţi  nevoie  dutext îgermană pentrmedici  şi pentru  personalul  medicasau  pentrbeneficiarii de  servicii medicale?  Vindeţi cremă  de  pantofîlumea a treia  safonduri  de  investiţii în  Luxemburg?

 

Vorbi  cititorilodumneavoastră pe limba  lor”. Puni-vă  în  loculor şconcentri-vă  asuprmoduluîn  carprodusele  şi  serviciile dumneavoastră  pot  să răspundă  nevoilor  lorExprimaţi-vă  concis  şprecis.  (Acelaşi  lucru  este  valabildesigurşi  în  cazul  materialelor  promoţionalîlimba-sursă).

 

Curiozitatea traducătorului  estsemn  bun

Nimeni  nvă  citeşttextele  mai  atent  decât  traducătorulÎtimctraduceacesta  poatdescoperfragmentcare  necesită  clarificăriPentrdumneavoast,  acesteforturi  de  clarificarconstituie  uavantajpentru  că  vă  permit  să  îmbunăţiţi  calitatea  textului  original.

Conducereunei  companii  europene  specializatîjocuri  video  şi-a  daseamcă nu  şi-a înţeles  pe  deplin  propria  politică  dopţiuni  d cumpărare  a  aiunilopână  când  ns-a  comandat  o  traducerîengleză a textului  carexpunea  această politică:  traducătorul  a pumultîntrebări şi  a  oferit  traducere  mult  mai clară  decât  originalul.

Iată ce  declarat  directorul  economic  al  uneidintrmarile  băncpariziene:

Dacă  putemaşteptăpână  când  textele  noastrsîntorc  dltraducători,  înainte de a mergltipacu  originalul  în  francezăMotivul  estsimplu:  traducătorii  cunosc  îndeaproape  problemelnoastrspecifice,  iaochiul  locritinajută  să  identificăm slăbiciunildin  original.

 

Ideal,  traducătorudemontează  întregul  mecanism  al  frazeloditextu- sursăînaintde  crefrazelîn  limba  ţintăTraducătoribuni  ceclarificărîtimce  traduc.

 

Pentru  textmaspecializate,  aveţi  nevoie  de un  traducător expert   în  domeniu

Cinci  vorbitornativi dorice  limbăcarau la dispoziţie  aceleaşi informaţidbază  despre  un  produs  şi  cărora li  se  cere să redacteze o  descrierdjumătate  dpagivor  produce invariabicinci  textdiferite  dipunctul  dvedere  al  clarităţii  şi aexactităţii.  După toatprobabilităţilepersoanele  familiarizate cu domeniul  în cauză voredacta  utext  mabunAcelaşi lucrsînmplă  şi  cu  traducătorii.

Obţineţi rezultatmai  bune,  dacă cultivaţi  relaţie  de  colaborare permanentă  cu un  traducătosau  cu  ugrude  traducători.  Cu  cât colaborarea  estmai  lungă ,  cat  traducătorii  vă  voînţelegmai  binfilozofidafaceri,  strategia  şi produseleproducântextma  eficiente.

Pt  posibil,  încercaţi să  vă cunoaşteţi traducătorii  -nu  numapersoana  dcontact  din  firma  de  traduceri, ctraducătorii  înşişi, cecare  vă  produc  efectiv  textele.  De asemeneafaceţi în  aşa  fel încât  ei să    cunoască  pe  dumneavoast.

 

Stdvorbă ctradutoriiEi  trebuisă  fifamiliarizi  cdomeniiltextelo pcarle  traducDacă nu  sunt,  trebuisă căuti  alţii.  Traducătorinu  trebuie  să se familiarizeze  csubiectul  pcheltuiala  dumneavoastrăcu  excepţia  cazului  în care,  dimotive  întemeiate,  acest  lucru  face  parte  din  planudumneavoastră    iniţial.

 

Ultimelretuşuri,  obligatorii

Solicitaţi  întotdeauntraducătorului  o  corectură  textului  final. Chiar dacă  aveţi   o  procedură  de  lucrfoartbinpusă  lpunct  şi  traducătorde  încrederecarcunosc  compania  dumneavoastră  cppropriubuzunaradăugirile  făcute  în  ultima clipă   (titluri,  legende, reformulărilede  cătrpersoane  bine intenţionatedar  care  nu  sunprofesionişti  ai  limbii,  pocompromitun  documenaltminteri eficient.

Ghidul beneficiarului de traduceri