Material prezentat la întrunirea comună cu UTA în cadrul Ministerului Justiției. 25 mai 2022 - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Asociația Traducătorilor Profesionişti

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP Moldova) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei.

În conformitate cu  misiunea sa, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova (ATP) reprezintă profesia de traducător / interpret în Republică şi în străinătate, organizează seminare şi ateliere de lucru în vederea asigurării instruirii continue a membrilor săi şi prestează consultaţii şi servicii de referinţă persoanelor şi organizațiilor interesate. Printre activitățile importante ale ATP Moldova figurează, de asemenea, şi instruirea tinerilor interpreţi şi traducători, precum şi organizarea unor evenimente de comunicare şi schimb de experienţă cu alţi actori din domeniu.

Vezi detalii...

Căutare traducători

ACTIVITĂȚI

Material prezentat la întrunirea comună cu UTA în cadrul Ministerului Justiției. 25 mai 2022

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova)

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) a fost înființată în 1998. Asociația include un număr de 54 de membri, liberi profesioniști și traducători angajați. ATP Moldova este o organizaţie non-guvernamentală non-profit. Organul de conducere al Asociației este Consiliul de Conducere alcătuit din 5 membri și Președintele Asociației. Tel. de contact și adresa email: +373 68922002, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  

 

Profil

Anii 2018 – 2022

Nr Descriere Scop urmărit Data
Curs de instruire cu includerea unor aspecte juridice realizat la solicitarea unor instituții din sistemul justiției. Lector invitat: doamna Ana Constantinov, avocat. Teme abordate: Obligațiile și drepturile traducătorului în ședința de judecată;Comportamentul traducătorului în relațiile cu persoana reținută și cu celelalte părți la proces; Particularitățile limbajului juridic în limbile engleză și română. Îmbunătățirea colaborării cu instituțiile din sistemul justiției. 14-16 decembrie 2018

Eveniment cu participarea Excelenței Sale Valeria Biagiotti, Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova, și cu susținerea doamnei

Ina Chetrean, șefa Serviciului interpreţi, traducători și administratori autorizați al Ministerului Justiției

Școlarizare internă. Eveniment de promovare.

Invitați: Uniunea Traducătorilor Autorizați (UTA); traducători liber profesioniști din Republica Moldova

17 martie 2018

Eveniment gen „Retreat” cu participarea domnului Eduard Digore, avocat, jurist. Teme abordate: Legislația sub care cade activitatea traducătorului. Modalități de soluționare a conflictelor de lucru între traducător și angajator. Reglementarea activității liberului profesionist. O mai bună cunoaștere a legislațieiRepublicii Moldova 28 iulie 2018
Participare la seminarul realizat de Direcția Azil și Integrare din cadrul Biroului Migrație și Azil în cadrul proiectului PNUD „Inițiativa de calitate în procedura de azil”. Lector invitat la instruire – Valerica Hamaould din România. Schimb de experiență. La instruire a participat și doamna Ina Chetrean, Șefal Serviciului interpreţi, traducători și administratori autorizați al Ministerului Justiției 2018

Întrunire cu

Dl John Di Rico, manager de vânzări și marketing al companiei Wordfast

Școlarizare internă.

Lansarea unei versiuni noi, îmbunătățite a Wordfast Pro, versiunea 5.13.

Februarie 2019

Eveniment gen „Retreat” cu participarea domnului Ion Stăvilă,Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia ,și a doamnei

Lucia Popovici, traducătoare cu mare experiență din Iași, România (aproximativ 15 cărți traduse) (Editura Polirom, Iaşi)

Aspecte de promovare și de schimb de experiență în domeniul traducerilor

20 iulie 2019
Evenimentul „Filosofia limbajului sau Absurdul  limbajului” cu participarea doamnei Maria Pilchin, scriitoare şi critic literar, lectoră la Catedra de Literatură Universală USM, și a domnului Ivan Pilchin, cunoscut poet și traducător

Școlarizare. Întrebuințarea corectă a limbii române.

Eveniment desfășurat în incinta Bibliotecii Municipale B. P. Hașdeu cu participare extinsă a studenților de la USM

11 noiembrie 2019

Eveniment de lansare a manualului „In giro per l’Italia in 14 tappe”. Autor: Lidia Cazacu – traducătoare, membră a ATP Moldova. Excelenței Sale Valeria Biagiotti, ambasadoarea Italiei în Republica Moldova.

Eveniment de promovare și de schimb de experiență. Au participat traducători din ATP Moldova, lectori ai USM și Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" , alți profesioniști din comunitatea academică.

Octombrie 2020

Eveniment de Școlarizare internă cu participarea domnului Rusu Viorel - magistru în drept, lector universitar la USM. Teme discutate:

Semnătura digitală; Asigurarea medicală; Achitarea contribuțiilor de asigurare socială în mod individual;

Legea prin care este stabilită o cotă unică a impozitului pe venit în mărime de 12 %; Modul de calculare și raportare a impozitului pe venit, etc.

Școlarizare internă. O mai bună cunoaștere a legislației Republicii Moldova. Iunie 2020

Eveniment desfășurat prin platforma Zoom „Cunoaște un traducător…”

Participare extinsă a traducătorilor din Chișinău și a studenților facultății Limbi Moderne a USM.

Eveniment de promovare a Asociației. Feedback pozitiv din partea participanților. 30 septembrie - 13 octombrie 2020

Curs de instruire pentru traducători și funcționari ai Serviciului Asistență Lingvistică din cadrul Direcției Relații Externe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

Lectori: Eleonora Rusnac și Olesea Bodean, membri ai ATP Moldova

Școlarizare pentru instituțiile statului. Promovarea ATP Moldova

Mai - Iunie 2021

Comunicare cu instituțiile statului și cu instituții internaționale.

- Prezentarea informațiilor cu privire la activitatea ATP Moldova.

- Ministerul Justiției: propuneri pentru elaborarea strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii

- Asistență în selectarea unui traducător. (Primăria municipiului Chișinău, Curtea de Apel Bălți, Curtea de Apel Comrat, alte instituții).

Secretarul ATP Moldova De-a lungul anilor - prezent

Colaborare cu USM

Cursuri interactive cu studenții, realizate de Olesea Bodean-Vozian Eleonora Rusnac și Alina Abramovici

Periodic pe parcursul anilor 2018 – 2022

Colocviului Internațional „Langues en dialogue: traduire, enseigner, communiquer, promouvoir la diversité”. Webinar organizat pentru studenții facultății Limbi Moderne a USM. Lectori invitați din cadrul ATP Moldova Eleonora Rusnac și Alina Abramovici

4 noiembrie 2021

Tel. contact 069253549, Eleonora Rusnac

ȘTIRI 

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Mai multe detalii găsiți aici.

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin. Mai multe detalii găsiți aici.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Mai multe detalii găsiţi aici.

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”. Mai multe detalii găsiți aici.