Știri curente - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Știri curente

Îmbinare fericită de abilități înrudite

Lidia Cazacu, în prezent profesoară de limbă italiană la Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice din Chișinău, este totodată o traducătoare cu o experiență impresionantă în domeniu. Experiența domniei sale a început încă în timpurile fostei Uniuni Sovietice, când activa ca traducătoare în renumitul ”Sputnik” din acele vremuri. Probabil atunci a încolțit în ea dragostea de traduceri, care mai apoi a fost îmbinată cu pasiunea pentru meseria de profesor de limbi străine. Această îmbinare a fost una fericită, din considerente că cele două abilități apropiate ale distinsei doamne - cea de profesoară și cea de traducătoare de limbi spaniolă și italiană - coexistă armonios în activitatea profesională a acesteia.

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova adresează doamnei Cazacu sincere felicitări cu prilejul unei noi realizări în domeniu și anume lansarea manualului ”In giro per l’Italia in 14 tappe”. Colega noastră Lucia Malic vorbește în cunoștință de cauză cu referire la acest manual:

”Elaborarea manualului ”In giro per l’Italia in 14 tappe” prezintă o varietate de texte autentice, cântece, dialoguri și activități utile pentru studiul limbii italiene. Manualul este destinat atât persoanelor cu un nivel începător de cunoștințe, cât și celor care deja operează cu mai multe mijloace lingvistice și dețin un vocabular suficient de comunicare. Manualul este adaptat exigențelor vorbitorilor de română, și este menit să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice și socio-culturale ale persoanelor interesate, corespunde cerințelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi, conține materiale pentru începători și, totodată, pentru doritorii care urmăresc să-și certifice cunoștințele în domeniu și să obțină un certificat recunoscut la nivel internațional.
Autorii îmbină competența comunicativă cu cea lingvistică și, în consecință, manualul constituie o adevărată călătorie prin cele mai frumoase locuri ale Italiei. Astfel, realitatea italiană este reprezentată din perspectiva diversității sociale și culturale a studenților vorbitori de limba română.”

Evenimentul lansării manualului a avut loc în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova cu prezența excelenței sale doamnei Ambasadoare a Italiei la Chișinău, Valeria Biagiotti și a co-autoarei manualului doamnei Marinela Vramuleț de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania. La evenimentul lansării a participat, de asemenea, Eleonora Rusnac, președinta Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova, împreună cu alți colegi din Asociație. În discursul prezentat la eveniment președinta ATP Moldova a subliniat meritele doamnei Cazacu în calitate de traducător profesionist, printre care și traducerea în italiană a vestitei cărți a lui Spiridon Vangheli „Căciula lui Guguţă”.

Îi dorim colegei noastre Lidia Cazacu o activitate fructuoasă în continuare, care să se soldeze cu o deosebită mulțumire sufletească, pe potriva celei experimentate în cadrul evenimentului descris mai sus.

Chișinău, octombrie 2019

Absurdul limbajului: o abordare filosofică

Asociația Traducătorilor Profesioniști a organizat luni, 11 noiembrie 2019, un eveniment inedit dedicat limbii române, prezentat de Ivan Pilchin, traducător și profesor la Universitatea de Stat din Moldova și Maria Pilchin, scriitoare, poetă şi critic literar, cu o vastă experienţă de predare universitară şi instruire în cadrul training-urilor, participări la forumuri ştiinţifice; scriere de texte ştiinţifice, literare şi publicitare: în domeniul literaturii şi marketingului creativ, care propune publicului de a sfida limitele contextului semantic și de a analiza limbajul din perspectiva absurdului. O abordare filosofică inovativă care presupune un exercițiu intelectual imens și o reevaluare a propriilor convingeri legate de actul de traducere.

Astfel, dna Pilchin prezintă conceptul de trădare a traducerii care s-ar traduce prin ”lenea traducerii” – concept preluat de la Bogdan Ghiu în cartea sa ”Totul trebuie tradus”, conform căruia lenea ar însemna de fapt refuzul traducătorului de a forța propriile limite și de a accepta provocările, făcându-se comod în rutina sa profesională.

Un eveniment de excepție care a forțat imaginația noastră până la absurd și care ne face să conștientizăm că nu există limite ce țin de instruire și perfecționare continuă. Lectura, studiul sistematic și dorința de a ne atinge perfecțiunea în actul de traducere sunt componente esențiale ale profesionalismului.

Metodă de predare a limbii engleze bazată pe logică

Tatiana Durâmanova, membru АТР Мoldova, a elaborat o metodă de predare a limbii engleze bazată pe logica formală. Inovația  poate fi utilizată pentru  a învăța orice limbă prin joc, or logica se formalizează natural în diverse situații din viață și, respectiv, în jocuri. Întreaga schemă a gramaticii limbii engleze încape pe o pagina A4.

Pentru detalii despre metodică și tabelul gramatical în limbile română și rusă consultați:

https://www.youtube.com/channel/UCiofUcZOSyqR8O4fP-yS85w?view_as=subscriber

Felicitări pentru Olesea Bodean-Vozian cu ocazia susținerei tezei de doctor în filologie

Pe data de 27 februarie, anul curent, colega noastră, Olesea Bodean-Vozian, a susținut cu succes teza cu titlul „Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ)”.

Evenimentul a avut loc în cadrul Universității de Stat din Moldova, în prezența a 5 membri ai Consiliului ştiinţific specializat, prezidat de doamna Iraida Condrea, profesor universitar, doctor habilitat. Conducătorul ştiinţific al tezei a fost doamna Cornelia Cincilei, conferențiar universitar, doctor în filologie, cunoscută societății civile și pentru activitatea sa de introducere în Republica Moldova a programului educațional „Pas cu Pas”.

Olesea, în teza sa, a pornit de la necesitatea de explicare a caracterului dificultăților care apar în cadrul comunicării interculturale cauzate de distincțiile tipologice de conceptualizare a mișcării în diferite limbi. Ea a cercetat în acest scop mai multe mecanisme compensatorii pentru fenomenul respectiv. A adus ca exemplu textele narative, care sunt cele mai sensibile la transformările lexico-structurale.

Sunt ferm convinsă că rezultatele cercetării realizate de doamna Olesea Bodean-Vozian vor contribui la îmbunătățirea practicilor de studiere a limbii engleze ca limbă străină prin faptul că vor ajuta studenții să înțeleagă complexitatea conceptului de mișcare.

Noi, traducătorii, apreciem foarte mult curajul colegii noastre de a-și propune să studieze modul de traducere a verbelor de mișcare. Sunt foarte puține teze științifice dedicate traducerilor în Republica Moldova. Considerăm că contribuția lucrării Olesei este și mai mai prețioasă în acest context.

Felicitări, Olesea și succese în continuare.

Eleonora Rusnac
Președinte de Onoare al ATP Moldova

Summer retreat, un eveniment de instruire organizat pentru membrii ATP Moldova

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) a organizat recent pentru membrii săi un eveniment de tip retreat. Invitatul special și moderatorul acestuia a fost Nina Vartic, lector superior la Academia de muzică, teatru și arte plastic. În cadrul evenimentului de instruire, membrii ATP Moldova au fost implicați în exerciții de antrenare și gestionare a vocii fără efort, au aflat cum să pună accentul corect într-o propoziție și cum se schimbă sensul enunțului în funcție de accent, au însușit mai multe aspecte utile în traducerea consecutivă și simultană la microfon.

Nina Vartic le-a pregătit traducătorilor și interpreților întruniți la instruire o provocare propunându-le să verifice cât sunt de tari la capitolul frământări de limbă. La fel, participanții la instruire au fost antrenați de moderatoare într-un exercițiu de măiestrie a actorului.

Retreatul a fost găzduit de pensiunea „Secret Garden”.

Surpriza zilei pentru participanții la eveniment a fost deliciul culinar – supa de legume preparată la ceaun.
Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. În prezent, ATP Moldova întrunește cca 50 de membri.

Și-a reluat activitatea Şcoala Traducătorului Profesionist

Şcoala Traducătorului Profesionist ajunsă la cea de a șaptea ediție este organizată în anul curent de Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova (ATP Moldova) în parteneriat cu Uniunea Traducătorilor Autorizați (UTA) și propune un curs de instruire pentru traducători, axat pe aspecte din domeniul juridic.

Activitățile de instruire sunt destinate traducătorilor și interpreților profesioniști în general, precum și persoanelor specializate în traduceri pe subiecte juridice. Totodată pentru a participa la Școală s-au putut înscrie studenți ai facultăţilor de limbi moderne și persoanele pasionate de traducere, care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile în domeniu.

Instruirea va fi realizată de către traducători cu experiență din cadrul Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova și Uniunii Traducătorilor Autorizați (Eleonora Rusnac, Elena Bivol, Tatiana Durimanov, Tatiana Fesina, Olesea Bodean, Elizaveta Onofreiciuc şi Veaceslav Musteaţă) , precum și de către lectori invitați (avocatul Ion Oboroceanu, avocatul Ana Constantinov, notarul Olga Andronic Gabura, președintele Consiliului pentru prevenirea discriminării și asigurării egalității Yan Feldman, și lectorul superior la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Nina Vartic).

Printre subiectele ce vor fi abordate în cadrul orelor pot fi enumerate următoarele: redactarea mesajului vorbitorilor în timpul traducerii consecutive (parafrazarea), particularitățile și dificultățile de traducere verbală în instituțiile MAI, luarea de notiţe în timpul traducerii consecutive, respectarea principiului de confidență în traduceri, locul și rolul traducătorului în procesul de judecată, particularități de traducere scrisă a documentelor juridice.

Cursul de instruire include 18 ore academice și durează în perioada 15-20 mai 2017. Sunt prevăzute ore teoretice, exerciții practice și simulări ale situațiilor din practica traducătorilor și interpreților. La final, celor înscriși la curs li se vor înmâna certificate de participare.

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Republica Moldova (ATP) este o organizație non-guvernamentală non-profit. ATP Moldova a fost fondată în ianuarie 1998.

Uniunea Traducătorilor Autorizați (UTA) a fost fondată în 2010 și este o asociație obștească non-guvernamentală, apolitică şi non-profit.

Eleonora Rusnac, un nou mandat în funcţia de preşedintă a ATP

Eleonora Rusnac a fost realeasă pentru un nou mandat în funcţia de preşedintă a Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti (ATP) de către Adunarea Generală a ATP care s-a întrunit sâmbătă, 11 februarie 2017. În cadrul acestui eveniment care este organizat o dată la doi ani actuala conducere a Asociaţiei a prezentat o dare de seamă despre activitatea desfăşurată pe parcursul mandatului în perioada 2015-2016.

Prezentând raportul, Eleonora Rusnac, preşedinta ATP, a ţinut să informeze că în perioada de referință Consiliul Asociaţiei şi-a canalizat eforturile în trei direcţii principale. Este vorba de activități administrative, de promovare și de instruire (internă și în cadrul Școlii Traducătorului). La fel, au fost remarcate eforturile de cultivare a coeziunii interne a membrilor ATP, a spiritului de apartenenţă la Asociație şi la profesie în general.

Un capitol important în activitatea ATP îl ocupă evenimentele de școlarizare și profesionalizare. Astfel, instruirea este realizată pe două dimensiuni – instruirea internă şi instruirea în cadrul Şcolii Traducătorului Profesionist.

În cadrul activităților interne de profesionalizare, cu prelegeri și prezentări pentru membrii ATP vin experți în mai multe domenii care au tangențe cu activitatea de traducător sau sincronist. Astfel, printre lectorii invitați în perioada de referință s-au numărat Nely Balode, lector la ULIM, Corina Erșov, traducător, membru al „Toastmaster’s club”, Elena Filatov, specialist în relaţii cu publicul, Valentin Reabțov, traducător-interpret la Parlamentul Republicii Moldova și fost ghid la „Inturist”.

Ajunsă la cea de a şasea ediţie, Şcoala Traducătorului Profesionist este concepută ca o activitate de școlarizare pentru cei care practică deja traducerea și interpretariatul și ar dori să-și îmbunătățească abilitățile, pentru studenți ai facultăților de limbi moderne care ar dori să facă o carieră de traducător și/sau interpret, dar şi pentru toți cei pasionați de limbi străine și traducere. Totodată Şcoala Traducătorului Profesionist este și o modalitate de promovare a ATP și a profesiei de traducător în general.

Printre realizările Asociaţiei a fost menţionat şi faptul că pe parcursul anilor 2015-2016 la ATP au aderat 12 membri noi, iar de la începutul anului 2017 la ATP deja s-au asociat încă doi traducători.

Cei prezenţi la adunare au discutat mai multe subiecte ce ţin de activitatea Asociaţiei şi au aprobat un amendament la Regulamentul ATP, la fel, au fost audiate rapoartele de dare de seamă a Consiliului de Conducere, Comisiei de Atestare și Consiliului de Supraveghere, precum și raportul financiar al ATP.

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Republica Moldova este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, fondată în ianuarie 1998. Rolul cheie al ATP Moldova este să asigure legătura şi colaborarea între traducătorii profesionişti de toate profilurile în vederea promovării serviciilor de traducere şi interpretare de calitate înaltă atât în Republica Moldova, cât şi în afara hotarelor ei. În prezent, ATP întruneşte 50 de membri activi. Funcția de președintă a ATP de mai mulți ani o deține Eleonora Rusnac.

Despre Mărțișor

În Republica noastră toată lumea sărbătorește Mărțișorul începând cu 1 martie și pe parcursul întregii luni. Dar câți dintre noi cunoaștem cu adevărat legenda mărțișorului și detalii despre proveniența acestei sărbători? S-a dovedit că nu prea mulți. În cadrul Adunării Generale a Asociației Traducătorilor Profesioniști din data de 27 februarie a.c. colega noastră Alexandra Dobreanschi a făcut un discurs dedicat Mărțișorului, pe cât de minuțios pe atât de interesant. Citiți acest discurs la rubrica ”Articole și Opinii”.

Mijloace de promovare a ATP Moldova.

Pe 29 februarie a.c. Elena Filatov - specialist în PR - a făcut o prezentare în cadrul adunării membrilor  ATP Moldova, dedicată relației cu publicul și utilizării acestui procedeu în promovarea Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Traducătorii au aflat despre metode moderne de promovare a Asociației, dar și a traducătorului ca specialist, fie el ”freelance” ori angajat într-o organizație. Printre sfaturile utile desprinse din această prezentare figurează următoarele:

Traducătorul este un brand şi Asociaţia este un brand. Ele se suprapun. Pe cartea de vizită se va indica atât numele traducătorului cât şi denumirea Asociaţiei. Există diferite instrumente de promovare: cartea de vizită, Site-ul, blogul, reţelele de socializare: Facebook, Instagram, Одноклассники, etc. Se poate face publicitate gen ”barter”, de exemplu, se vor distribui cărţi de vizită în diferite organizaţii, cu care se colaborează, ca acestea să fie distribuite de organizația respectivă, și vice-versa. Promovarea pe Facebook este importantă mai ales datorită elementului de vizualizare. Este bine ca informația despre Asociație să apară în cadrul evenimentelor, care se derulează cu participarea traducătorilor. Promovarea pe Facebook este mai ieftină decât, de exemplu, la ”Moldova 1” TV. Pentru promovare se va utiliza bannerul de publicitate. Bannerul  poate fi imprimat pe obiecte de birotică, agende, pixuri, și va conține datele de contact ale Asociaţiei. Insignele ATP ar fi o altă modalitate de promovare.

Masa rotundă privind noul standard SM EN ISO 17100:2015 pentru serviciile de traducere

Institutul Național de Standardizare (INS) a organizat la data de 23 noiembrie a.c. o masă rotundă cu tematica: „Serviciile de traducere: Perspective și beneficii în urma implementării standardului european SM EN ISO 17100:2015".

Scopul evenimentului a fost de a iniția relații de colaborare în domeniul standardizării cu instituțiile de învățămînt, precum și cu birourile de traduceri din Republica Moldova, antrenarea acestora în discuții cu privire la importanța și necesitatea implementării standardului SM EN ISO 17100:2015 Servicii de traducere. Condiții cerute pentru prestarea serviciului, precum și la beneficiile ce pot fi obținute în urma implementării acestuia atît pentru clienți, cît și pentru prestatorii de servicii.

Standardul respectiv stabilește cerințele pentru toate aspectele legate de procesul de traducere, care afectează în mod direct calitatea și modalitatea de prestare a serviciilor de traducere. Acesta include prevederi pentru prestatorii serviciilor de traducere (PST) privind managementul proceselor de bază, cerințele minime de calificare, disponibilitatea și gestionarea resurselor, precum și alte acțiuni necesare pentru prestarea unui serviciu de traducere de calitate.

Astfel, la masa rotundă au participat reprezentanți ai mai multor birouri de traduceri din Republica Moldova, reprezentanți ai Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova, cadre universitare și studenți.

La rîndul său, Veaceslav Musteață, membru al Consiliului de Supraveghere al Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova, s-a referit atît la beneficiile, cît și la constrîngerile care apar în implementarea standardului SM EN ISO 17100:2015 în Republica Moldova, oferind în acest context și recomandări pentru depășirea acestora.

Beneficiile implementării standardului SM EN ISO 17100:2015 pentru PST și clienții acestora

 • asigurarea calității serviciilor de traducere, prin combinarea eforturilor a cel puțin doi profesioniști: traducătorul și revizorul si prin stabilirea unui sistem si a unor procese standardizate
 • creșterea gradului de satisfacție al clienților 
 • îmbunătățirea relațiilor de colaborare între PST și angajații și clienții acestora
 • creșterea credibilității PST și a încrederii clienților în calitatea serviciilor
 • creșterea productivității și profitabilității PST prin reducerea riscurilor operaționale și a costurilor aferente
 • îmbunătățirea gestionării afacerii prin utilizarea mai eficientă a resurselor 
 • sporirea competitivității pe piața serviciilor de traducere
 • facilitarea obținerii finanțării prin intermediul proiectelor finanțatorilor străini 
 • un instrument de marketing mai bun al serviciilor de traducere

Costurile mari ale resurselor necesare pentru prestarea serviciilor conform prevederilor standardului, în special costurile resurselor tehnologice, cum ar fi instrumente tehnologice de traducere, sistemele de management al procesului de traducere etc. 

 • Lipsa motivației PST de a implementa standardul respectiv, având în vedere costurile mari pentru certificare și menținere a conformității și cererea redusă pentru servicii de traducere la nivel național și internațional.
 • Reducerea cererii pentru serviciile de traducere din cauza majorării tarifelor pentru serviciile de traducere în urma certificării și menținerii conformității
 • Lipsa unor organisme naționale de certificare specializate în evaluarea și certificarea conformității cu standardul respectiv 
 • Costurile mari pentru certificarea PST din Moldova, în special în lipsa unor organisme de certificare specializate la nivel național
 • Constrângerile potențiale legate de implementarea standardului SM EN ISO 17100:2015

Recomandări pentru depășirea constrângerilor legate de implementarea standardului SM EN ISO 17100:2015

 • Realizarea unei evaluări a necesitaților de implementare a standardului SM EN ISO 17100:2015
 • Realizarea unui sondaj cu privire la satisfacția clienților de serviciile de traducere
 • Sensibilizarea clienților, a PST și a altor părți interesate cu privire la necesitatea implementării standardului respectiv
 • Realizarea unei evaluări inițiale cu privire la gradul de pregătire a PST pentru certificare
 • Organizarea unor cursuri de instruire a PST în vederea pregătirii lor pentru evaluarea și certificarea conformității cu standardul respectiv
 • Elaborarea unui ghid pentru PST cu privire la măsurile de pregătire pentru evaluarea și certificarea conformității lor cu standardul respectiv
 • Crearea condițiilor pentru subcontractarea colaboratorilor externi pe baza unor forme simplificate de administrare fiscală
 • Organizarea unor cursuri de instruire pentru organismele de certificare naționale în vederea specializării acestora în evaluarea și certificarea conformității PST cu standardul respectiv
 • Atragerea asistenței financiare externe pentru acoperirea parțială a cheltuielilor asociate cu implementarea sistemelor de trasabilitate a proceselor de traducere și certificarea PST
 • Acreditarea la nivel internațional a reprezentanților organismelor naționale de certificare în vederea asigurării profesionalismului și obiectivității acestora

 http://standard.md/libview.php?l=ro&idc=196&id=1979&t=%2FResurse-media%2FComunicate%2FMasa-rotunda-privind-noul-standard-SM-EN-ISO-171002015-pentru-serviciile-de-traducere

Ghiduri stilistice

Pe pagina de Facebook a Asociației Traducătorilor Profesioniști a fost plasat site-u:

http://www.despretraducere.com/resurse-traducatori-ghiduri-stilistice/?utm_content=bufferc3e46&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

care prezintă mai multe ghiduri stilistice pentru traduceri din diferite domenii ce au tangență cu instituțiile internaționale cum ar fi: Banca Mondială, Organizația Mondială a Sănătății, Comisia Europeană ș.a. Restricțiile, limitările, sugestiile și recomandările din ghidurile stilistice pot părea obositoare și limitative pentru un traducător cu experiență, dar formează o bază clară pe care se pot întemeia deciziile pe care le ia la fiecare pas. Iar pentru un traducător începător, studierea mai multor astfel de documente poate să aducă puțină lumină și structură în munca sa dificilă. Atunci când stilul de comunicare este distinctiv și are o importanță absolută pentru transmiterea adecvată a mesajului, ghidul stilistic devine imperativ necesar pentru traducători. Iată de ce publicăm aceste ghiduri repetat pe pagina oficială a ATP Moldova. 

Adunarea Generală a Asociației Traducătorilor Profesioniști.

La 15 februarie 2015 a avut loc adunarea generală a Asociației Traducătorilor Profesioniști. Agenda ședinței a inclus mai multe subiecte importante, printre care prezentarea raportului de activitate a consiliului și comitetelor asociației precum și examinarea unor posibilități de eficientizare și promovare a ATP pe plan național și internațional. De asemenea, a fost ales președintele, membrii consiliului de administrare și comitetelor asociației. Tot în cadrul ședinței au fost salutați membrii noi care au aderat la asociație pe parcursul anului de raportare. 

Un nou membru al ATP Moldova

Doamna Alexandra Dobrianschi a aderat recent la Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova. Alexandra are o vasta experiență de traducere. A început activitatea de traducător încă în timpul sovieticilor, când a lucrat pentru renumitul Inturist. A urmat apoi experiența din Cuba, unde a activat mai mulți ani. Cariera domniei sale a luat apoi un alt făgaș, și anume – diplomația. Doamna Dobrianschi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene timp de mai mult  de 20 de ani. Așa dar, experiența de traducător s-a îmbogățit cu experiența diplomatică. Este o îmbinare minunată. Îi spunem Alexandrei ”Bine ai venit! Suntem încântați să te avem alături!

Întâlnire cu Hanna Kavasto, traducătoare din Finlanda

Pe data de 27 septembrie 2014 Hanna Kavasto a participat la o întâlnire cu membrii Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova.  Hanna este o mare prietenă a Republicii Moldova. A îndrăgit această țară mai mulți ani în urmă, când lucra pentru OSCE . Tot atunci s-a îndrăgostit și de limba Română pe care a învățat-o și o vorbește foarte bine. În prezent, limba Română este una din limbile străine cu care lucrează ca traducător. 

Traducătorii prezenți la întrunire au putut afla mai multe lucruri despre oportunitățile de lucru în Uniunea Europeană și despre posibilitatea de a participa la o serie de oferte de angajare în proiectele implementate în Uniunea Europeană.  ATP Moldova  preconizează să organizeze o întrunire mai formală cu această traducătoare în luna noiembrie a acestui an, pentru a oferi posibilități tuturor traducătorilor să pună întrebări și să obțină răspunsuri referitoare la activitatea de traducător în Uniunea Europeană. 

Practică de specialitate

În perioada 12 ianuarie – 26 februarie 2014 ATP Moldova a acceptat să ghideze practica de specialitate a domnișoarei Calugher Mariana, studentă în anul III a facultății limbi şi literaturi străine a Universităţii de Stat din Moldova.În acest scopa fost elaborat unCaiet de sarcini cu specificarea sarcinilor în domeniul a trei forme de traduceri: scrise în limbile engleză și franceză și traducere simultană.În perioada indicată stagiara Calugher a fost ghidată de Preşedintele ATP Eleonora Rusnac şi de membrii ATP Elena Ciobanu (segmentul limba franceză), Diana Şestacovschi şi Sanda Iarincovschi (segmentul limbă engleză).

Natalia Conovca a participat la Forumul Traducerilor 2013

Natalia Conovca a participat în octombrie la Forumul Traducerilor 2013, organizat de AFIT România. Au fost abordate teme de mare actualitate, care privesc în egală măsură traducători şi firme de traducere: standarde de calitate în traducere, ce reprezintă "machine translations", elementele cheie ale domeniului, adaptarea la un mediu în continuă schimbare, etc.

Eleonora Rusnac a tradus cartea "Bessarabia unknown to the West”

Eleonora Rusnac, a tradus recent din limba română în limba engleză cartea publicistului Sergiu Ion Chircă ”Basarabie! Libertatea și progresul vin de peste Prut”. Cartea a apărut la editura Arc cu titlul ”Bessarabia unknown to the West”. Este o carte de mare ajutor pentru persoanele din străinătate, care vor să cunoască cele mai cruciale momente din istoria ținutului nostru.

Lidia Cazacu la conferinţa internaţională din Spania

Lidia Cazacu a partcipat cu o comunicare la Seminarul international “Multilingvism, integrare si web 2.0: spre calitate si echitate in educatia europeana a sec. XXI”, Spania, 2013. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului educaţional Pestalozzi cu colaborarea Institului Cervantes din Alcala de Henares, Spania cu spriginul financiar și logistic al Comitetului Autónom ”Programe Educative Europene” (OAPEE) din Spania si al Consiliului Europei.

Elena Ciobanu a participat la o instruire FIT

Colega noatsră Elena Ciobanu a participat vara aceasta (iulie, 2013) la o instruire practică efectuată  de (FIT) - Europa (Fédération Internationale des Traducteurs ) cu sediul la Geneva. Acest work shop a avut loc in Cehia, orașele Praga si Bratislava, în cadrul unui proiect finanțat de UE. A fost un eveniment dedicat aprofundării abilităților practice ale traducătorilor în diferite domenii: economie, geopolitică, comerț, finanțe, etc. S-a atras atenția, în special, traducerii neologismelor în limba țintă.

Editare de carte 

Este un suport didactic care a fost elaborat pentru dezvoltarea competenţelor de traducere consecutivă. Manualul este structurat în 2 părţi - partea I prezintă aspecte teoretice ale traducerii consecutive, iar partea a II-a este divizată pe unităţi care conţin o varietate de activităţi de înţelegere , aplicare şi integrare a cunoştinţelor şi exerciţiilor de consolidare. Cartea este pentru studenţi şi profesori de la facultăţile de Limbi Străine şi se axează pe Limba Engleză şi Română.

Element de socializare

Pe 29 iunie, anul curent, Asociația Traducătorilor Profesioniști a marcat cea de a cincea aniversare a Școlii Traducătorului Profesionist. Evenimentul a avut loc într-o sală modestă din hotelul ”Turist” cu participarea a aproximativ 25 de persoane, atât membri ai Asociației cât și foști participanți la Școala Traducătorului. În nici un fel, însă, sala modestă nu a fost un impediment în calea creării unei atmosfere pline de voie bună. Acest lucru a fost posibil datorită istorioarelor hazlii, povestite de membrii ATP Moldova, dar și posibilității de comunicare între membrii ATP Moldova și foștii participanți laȘcola Traducătorului. Aceștia din urmă au putut, de asemenea, stabili contacte cu membrii Asociației în vederea unei posibile colaborări în viitor. Cel mai important lucru pentru ei a fost, însă, posibilitatea de ai asculta pe traducătorii experimentați ca Elena Ciobanu, Elizaveta Onofreiciuc, Natalia Alhazov, Diana Revencoși alții, povestind despre cele mai neobișnuite experiențe de traduceri. Veaceslav Musteață a avut grijă să facă un colaj de fotografii cu imagini ale diferitor ediții ale Școlii Traducătorului. Toată lumea a calificat evenimentul ca fiind plăcut și binevenit.

Categorie: Zona membrilor