Instruiri interne - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Să vorbim corect româneşte

O nouă şcolarizare internă sub ghidarea doamnei Irina Condrea, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Acest eveniment face parte din seria de şcolarizări petrecute de ATP Moldova în vederea instruirii continue a membrilor Asociaţiei. Evenimentul a adunat atât membrii asociaţiei cât şi simpatizanţii ei, în total vreo 15 persoane. Cei prezenţi au fost captivaţi întrutotul de talentul de predare al doamnei Condrea, astfel încât atelierul preconizat pentru o oră şi jumătate a durat peste două ore. Toţi cei prezenţi au putut să-şi verifice corectitudinea exprimării în limba română şi toţi s-au prins asupra faptului că mai au să se autoperfecţioneze.

Vezi detalii...

Instruiri interne

Traducătorii şi actorii

Atelier practic cu actriţa şi profesoara Nina Vartic

Cineva poate să-şi pună întrebarea: ce au în comun aceste două profesii? S-a dovedit că există foarte multe afinităţi. Şi unii şi aţii au nevoie de abilitatea de a vorbi în faţa unui public numeros şi de a se face auziţi şi înţeleşi. Şi unii şi aţii au nevoie de o articulaţie clară şi de abilitatea de a pune accente.

Vezi detalii...

Instruiri interne

Întrunire cu Laura Bohanţov, expert în relaţii publice

Întrunirea a avut loc pe 20 decembrie 2010, cu participarea comună a membrilor ATP Moldova şi a recenţilor absolvenţi ai Şcolii Traducătorului Profesionist. Participanţii au venit la această întrunire conştienţi de faptul că în prezent este absolut necesar să ştii cum să-ţi faci un nume în lumea traducerilor, dar şi în alte domenii de activitate.

Vezi detalii...

Instruiri interne