Din 30 septembrie 2023, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova are un nou Consiliu de Conducere - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

 • Informare
  Informare Informare la zi cu privire la evenimentele importante din domeniul traducerilor / interpretării
 • Luarea deciziilor
  Luarea deciziilor Capacitate de participare la procesul de luare de decizii în domeniul traducerilor / interpretării
 • Instruirea continuă
  Instruirea continuă Participarea la evenimente şi sesiuni de instruire organizate de ATP Moldova
 • Lucru în echipă
  Lucru în echipă Susţinere din partea colegilor profesionişti, schimb de experienţă între colegi
 • Prezență
  Prezență Capacitate mărita de promovare pe piața traducerilor prin intermediul contului individual de pe site-ul asociației
 • Cooperare
  Cooperare Menţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţiile din ţară şi de peste hotare
 • Protecţia profesiei
  Protecţia profesiei Protejarea drepturilor profesionale în activitatea de traducător / interpret

Ассоциация профессиональных переводчиков

 

Ассоциация профессиональных переводчиков Молдовы (АПП) – негосударственная некоммерческая организация. Ассоциация основана в январе 1998 года.  Главная роль АПП – обеспечение связи и сотрудничества между профессиональными переводчиками с целью продвижения высококачественных услуг устного и письменного перевода как в Республике Молдова, так и за ее пределами. 

Согласно совей миссии, Ассоциация профессиональных переводчиков Молдовы (АПП) представляет профессию устного/письменного переводчика в Республике Молдова и за границей, организует семинары и рабочие совещания с целью обеспечения непрерывного повышения квалификации своих членов, а также предоставляет консультации и справочные услуги заинтересованным лицам и организациям. Среди других важных видов деятельности АПП необходимо также отметить обучение молодых письменных и устных переводчиков, а также организацию мероприятий с целью общения и обмена опытом с другими заинтересованными лицами.

Подробнее...

Поиск переводчика

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Din 30 septembrie 2023, Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova are un nou Consiliu de Conducere

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) a desfășurat la 29 septembrie 2023 Adunarea Generală ATP în cadrul căreia Consiliul de Conducere a prezentat raportul de activitate pe durata exercitării mandatului. De asemenea, în cadrul adunării a fost discutată viziunea asupra strategiei de dezvoltare a asociației și a fost  aleasă o nouă conducere.

Astfel, forul deliberativ al Adunării a Generale a desemnat în calitate de președinte ATP pe doamna Alina Abramovici, iar în calitate de membri în Consiliul de Conducere pe Diana Șestacovschi, Olesea Roibu, Ala Mătăsaru, Cristina Umaneț, Lucia Malic, Diana Cerneavschi.

Felicităm noua conducere aleasă și îi dorim să realizeze cu succes toate obiectivele propuse!

НОВОСТИ

Удачное сочетание родственных профессий

Лидия Казаку, которая в настоящее время преподает итальянский язык в Академии музыки, театра и изобразительного искусства в Кишиневе, является еще и переводчиком, который может похвастаться впечатляющим опытом. Более подробную информацию можно найти здесь.

Метод преподавания английского языка на основе логики

Татьяна Дурыманова, член АТР Мoldova, разработала методику преподавания английского языка на основе формальной логики. Более подробную информацию можно найти здесь.

Поздравления Олесе Бодян-Возиан по случаю защиты диссертации доктора филологии

27 февраля с. г. наша коллега Олеся Бодян-Возиан успешно защитила диссертацию «Особенности концептуализации движения в английском и румынском языках: типологические и дискурсивные параллели (на основе нарративного текста)». Более подробную информацию можно найти здесь.

«Summer retreat» – учебное мероприятие для членов Ассоциации профессиональных переводчиков

Ассоциация профессиональных переводчиков Молдовы (АПП) организовала недавно ритрит для своих членов. Более подробную информацию можно найти здесь.