Întrunire cu studenții la USM - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Întrunire cu studenții la USM

Asociația Traducătorilor Profesioniști din Moldova continuă tradiția începută mai mulți ani în urmă și anume: promovarea profesiei de traducător în mediul universitar. Ultima întrunire de acest gen s-a petrecut pe data de 26 ianuarie anul curent în urma invitației făcută Asociației de către doamna Olesea Bodean-Vozian, lector universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova. Doamna Eleonora Rusnac, președinta Asociației, a vorbit în cadrul acestei întruniri despre calea parcursă de Asociație pe parcursul a 20 de ani de activitate. A menționat misiunea unei Asociații profesioniste în domeniu, care este, în primul rând, contribuția la asigurarea prestării serviciilor de cea mai înaltă calitate de către membrii Asociației, dar și de către alți traducători activi pe piața traducerilor din Republica Moldova.

Caracteristic pentru întrunirea respectivă a fost modul interactiv al acesteia, adică participarea studenților prezenți la eveniment prin adresarea întrebărilor, împărtășirea cu experiența lor de traducere și comentariile la cele relatate de președinta Asociației.

Doamna Rusnac a menționat o serie de momente importante la care ar trebui să se atragă atenție în procesul de devenire a unui traducător profesionist, precum:

  • Traducătorul în ipostaza de promotor al țării sale, ceea ce presupune, dar nu se limiteză la, cunoașterea istoriei Republicii Moldova, abilitatea de clarificare a unor aspecte politice și economice precum și deținerea de cunoștințe din domeniul turismului.  
  • Buna cunoaștere atât a limbii materne, în cazul dat, a limbii române, cât și a limbii țintă, fapt ce contribuie enorm la realizarea traducerilor de înaltă calitate.
  • Evitarea calchierilor în traduceri, în special a celor din limba rusă, fapt frecvent întâlnit printre traducătorii din Republica Moldova.

Deși în prezent  există o multitudine de mijloace de ajutorare a traducătorului, cum ar fi Internetul,  instrumentele CAT, dar și dicționarele online, traducătorul trebuie să conteze, în primul rând, pe abilitățile obținute prin lecturare, atât în limba străină, cât și în limba maternă. Acesta a fost unul din principalele sfaturi date de doamna Rusnac, în baza vastei sale experiențe.

O altă recomandare menționată de vorbitoare  ține de modalitățile de exersare a interpretării într-o limbă sau alta. Uneori, acestea pot lua forma unui joc, de exemplu, în timpul întâlnirilor cu colegii, când unul își asumă rolul de traducător pentru o terță persoană prezentă acolo, în timp ce altul povestește ceva.  Un alt exercițiu foarte bun pe care l-a recomandat doamna Rusnac a fost traducerea simultană a discursului unui vorbitor auzit la radio sau văzut la televizor. În acest mod, se poate evalua de sine stătător gradul de cunoaștere a vocabularului dintr-un anumit domeniu.

Spre sfârșitul întrunirii, studenților li s-a propus să identifice cazurile de calchiere din mostrele de traducere distribuite. A fost interesant să se vadă că studenții au sesizat specificul calchierii după modelele ruse sau române și au identificat  corect frazele traduse în limba engleză, când structura frazei în varianta tradusă repeta structura frazei din limba sursă (structura și topica erau românești, iar lexicul – englez).

Întrunirea cu studenții absolvenți de la USM a fost reciproc avantajoasă prin faptul că studenții au putut discuta cu un traducător experimentat, iar Asociația Traducătorilor Profesioniști a avut oportunitatea să cunoască potențialul unui nou flux de traducători tineri, care foarte curând urmează să pătrundă pe piața traducerilor din Republica Moldova.

Eleonora Rusnac, președinta Asociației Traducătorilor Profesioniști din Moldova
Olesea Bodean-Vozian, lector universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova.

Categorie: Activitati