Organele de conducere - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI

Organele de conducere şi de funcţionare a Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Conducere, Consiliu de Supraveghere, Comisia de Atestare, Oficiul Trezorierului, Oficiul Ofiţerului de Presă şi Oficiul Secretarului.

Adunarea Generală elaborează Strategia de activitate a Asociaţiei şi stabileşte activităţile ce urmează să fie realizate de membrii ei (Statut Art. 17).

Consiliul de Conducere asigură o bună funcţionare şi o gestionare adecvată a Asociaţiei (Statut Art. 19). Membrii Consiliul de Conducere sunt: Preşedintele- Eleonora Rusnac, Vicepreşedintele- Natalia Conovca, Cristina Umaneţ, Galina Roşcăneanu şi Diana Șestacovschi.

Consiliul de Supraveghere  efectuează controlul asupra stării financiare şi asupra activităţii Asociaţiei (Statut Art. 22). Membrii Consiliul de Supraveghere sunt: Tamara Burcă (preşedinte), Veaceslav Musteaţă şi Natalia Baltă.

Comisia de Atestare efectuează atestarea candidaţilor în membri ai ATP şi conferă statut de membru al Asociaţiei ( Regulamentul Comisiei de Atestare). Membrii Comisiei de Atestare sunt: Elizaveta Onofreiciuc, Elena Ciobanu, Lidia Cazacu, Natalia Alhazov şi Maria Postevca.

Trezorierul asigură buna evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor Asociaţiei. (Regulament art. 11). Marina Ilicieva îndeplineşte funcţia de Trezorier al Asociaţiei.

Ofiţerul de presă este responsabil de comunicarea cu publicul şi asigură promovarea Asociaţiei în mijloacele de informare în masă (Regulament art. 11). Ofiţerul de presă al Asociaţiei

Secretarul Asociaţiei contribuie la eficientizarea activităţii ATP Moldova şi are sarcini de documentare, informare, raportare şi organizare (Regulament art. 11). Secretarul Asociaţiei este Nadejda Pojoga.

Organele de conducere