Comunicat de presă - The Association of Professional Translators of Moldova (ATP)

ASOCIAȚIA TRADUCĂTORILOR PROFESIONIȘTI DIN MOLDOVA
O abordare profesionistă a comunicării interumane

Comunicat de presă

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) a fost creată în anul 1998. Este o asociaţie non-guvernamentală şi non-profit. Asociaţia întruneşte traducători cu experienţă vastă, care şi-au creat un nume în domeniul traducerilor şi care lucrează pentru cele mai prestigioase organizaţii internaţionale cu sediul în Republica Moldova. În prezent Asociaţia întruneşte 40 de membri, atât traducători liber profesionişti, cât şi traducători angajaţi în instituţii de stat şi în diferite instituţii internaţionale. Factorul principal care i-a determinat pe traducători să-şi creeze o asociaţie profesionistă a fost dorinţa de a promova profesia de traducător şi a consolida prestigiul profesiei de traducător.

Având în vedere acest scop, Asociaţia a realizat mai multe instruiri pentru membrii ATP Moldova şi alţi traducători în diverse materii: îmbunătăţirea vorbirii corecte în limba maternă şi în limba ţintă, actualizarea cunoştinţelor traducătorilor în ceea ce priveşte termenii utilizaţi în traducerile tehnice din variate domenii ale economiei, aspecte de comportament pentru diverse evenimente de nivel înalt, etc. Cel mai recent eveniment de acest gen a fost atelierul cu tema „Să vorbim corect româneşte”, care a avut loc în noiembrie 2011 cu aportul doamnei Irina Condrea, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova (USM).

 

Şi mai multe eforturi depune Asociaţia în vederea instruirii tinerilor traducători. Instruirea se face în formă de seminare practice, în timpul cărora traducătorii experimentaţi din ATP Moldova transferă „knowhow-ul” traducerilor verbale şi scrise colegilor mai tineri. Aceste seminare, care au fost desfăşurate încă de la începutul anilor 2000, se bucură de mare succes, judecând după numărul participanţilor. La ultimul seminar, petrecut împreună cu casa de traduceri „Cubus” în luna iunie 2011, au participat  22  de persoane. Tot din acest context fac parte şi demonstraţiile de traduceri-model pentru studenţii facultăţilor de limbi străine. Cea mai bună cooperare de acest gen este cu USM, unde activează câţiva dintre membrii Asociaţiei.

 

Asociaţia participă activ la evenimentele care au impact asupra activităţii de traducător. Cea mai semnificativă participare de acest gen este contribuţia Asociaţiei la elaborarea „Legii privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, denotari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti” nr. 264-XVI  din  11.12.2008. Asociaţia a făcut mai multe comentarii şi propuneri la proiectul de lege şi a participat la discuţiile organizate de Ministerul Justiţiei anterior adoptării Legii. Alte activităţi din acest context ar fi şi activităţile de cooperare cu alţi actori activi de pe piaţa traducerilor, cum sunt traducătorii neafiliaţi sau birourile de traduceri. Asociaţia petrece mese rotunde cu participarea acestora, în vederea discutării chestiunilor ce ţin de activitatea de traducător. Cel mai recent eveniment de acest gen a fost Întrunirea de socializare petrecută de ATP Moldova în incinta hotelului Jazz, la care au participat peste 30 de traducători neafiliaţi Asociaţiei. Anterior au avut loc şi mese rotunde cu participarea birourilor de traducere. Au fost stabilite relaţii fructuoase de colaborare  cu mai multe birouri de traduceri, cum ar fi: biroul de traduceri „Lex Artis”, biroul de traduceri „Corcimaru”, biroul de traduceri „Intart design”, etc.

 

Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova participă la evenimente internaţionale, unde  reprezintă tagma traducătorilor din Republica Moldova pe arena internaţională şi ţine membrii ATP la curent cu cele mai importante momente din domeniu. Recent Asociaţia a participat la Conferinţa reprezentanţei din Europa a Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor, care a avut loc în decembrie 2011 la Bucureşti, România. Colaborarea cu Uniunea Latină s-a dovedit foarte fructuoasă şi datorită posibilităţii de şcolarizare oferite de această organizaţie internaţională traducătorilor din Moldova. Asociaţia menţine o corespondenţă cu Asociaţiile profesioniste din alte ţări: România, Rusia, Austria, etc.

 

ATP Moldova intenţionează să activeze în continuare întru consolidarea profesiei de traducător, promovarea imaginii pozitive a acesteia şi introducerea acestei profesii în nomenclatorul de stat al profesiilor. Cu aceasta ocazie, Asociaţia informează utilizatorii serviciilor de traduceri despre oportunitatea lor de a consulta Asociaţia atunci când au nevoie de servicii de traducere de nivel înalt. Asociaţia oferă şi servicii de atestare a competenţelor persoanelor care doresc să se angajeze în calitate de traducător sau interpret în cadrul instituţiilor naţionale sau internaţionale.

 

Preşedintele ATP Moldova

Eleonora Rusnac